Jos Swiers: Geplunderd woordenboek

Geplunderd woordenboek

In 1998 verschijnt het boek Hapschaar van Anneke Brassinga. Het is haar eerste publicatie in boekvorm van prozateksten, opgebouwd uit eerder afzonderlijk verschenen essays en nieuw materiaal. In de meeste gevallen zijn de eerder gepubliceerde teksten herzien, bijgesteld, aangevuld, verbeterd. En steeds gaat het om een weloverwogen keuze voor juist dit woord, deze zinswending. Woorden en taal biedt Brassinga aan in een zo gecomprimeerd mogelijke vorm. Heldere uitspraken in een eigen taal en met een persoonlijke stellingname over een veelheid aan onderwerpen. Juist die gecomprimeerdheid en dat eigene in het taalgebruik leiden tot krachtige uitspraken met een hoge citaatwaarde. Geplunderd woordenboek biedt een thematisch, alfabetisch overzicht van dergelijke uitspraken uit Hapschaar. Een inleidend essay plaatst het geheel in een breder kader.

bibliografie 015  

Comments are closed.