Bibliografie deel 2

BIBLIOGRAFIE DEEL 2

NRS  46 – 90

 

46

Jos Swiers

Utopie

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 26 juni 2002], 16 x 11,8 cm., 1, I p.

[1]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: plano, in gestoken omslag met stofomslag. Papier: binnenwerk 200 grams gekleurd blokkarton; omslag 160 grams Data Copy Colours rood; stofomslag 60 grams designpapier. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van het afscheid van Hilde van Zanen-van Lith bij de Inspectie van het Onderwijs op het regiokantoor Haarlem op 26 juni 2002. Van de oplage is één exemplaar voorzien van het imprint van De Althæa Pers en zonder omslag opgenomen in de afscheidscassette die Hilde toen is aangeboden. Het colofon is afgedrukt op de binnenzijde van het omslag. Het stofomslag is een design naar ontwerp van William Morris. De tekst bevat een verwijzing naar Hella Haasse, waarvan Hilde een groot bewonderaar is.

47

Jos Swiers

De Altaea Pers 17 augustus 1997 17 augustus 2002

Bibliografie

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [17 augustus 2002], 20 x 29,7 cm., 19, I p.

[1]: titelpagina, [3]: titelpagina, [5]: inleiding, [7-16]: tekst, [19]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig, met omslag met opengewerkt boekvignet, in spiraalband. Papier: binnenwerk 120 grams Data Copy Colours chamois, 95 grams DECadry Parchment Champagne en 3M Transparency Film; omslag 160 grams Data Copy Colours tulpenrood. Letterfont: Verdana. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 20 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van het eerste lustrum van De Althæa Pers. De spiraalbinding is uitgevoerd door Combi Haakmeester te ‘s-Gravenhage. Bij opening van het opengewerkt boekvignet wordt de titel zichtbaar. De uitgave is voorzien van een aanbiedingsstrook met tekst op 120 grams Data Copy Colours geel.

48

Jos Swiers

Een glazen kast

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [30 augustus] 2002, 6,7 x 19,5 cm., 105, I p.

[1-7]: titelpagina’s, [11-95]: tekst, [97-103]: bibliografie, [105]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig, in band met twee boekschroeven, gestoken in een etui. Papier: binnenwerk 80 grams FastPrint Color crème, 120 grams FastPrint Color chamois, 95 grams DECadry Parchment Champagne, 160 grams Multicolor en 95 grams MicroDraft Hochtransparant. Band: grijsbord, voorzien van paars boeklinnen met uitvergrote foto van postzegel. Etui: kunststof met drukknopsluiting. Letterfont: Verdana. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van het afscheid van Peter Stobbelaar als hoofdinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs op 30 augustus 2002. Het idee voor deze uitgave ontstond uit een gesprek over het Nieuwe Bouwen met Wobbe Nijland, advocaat te ‘s-Gravenhage. De uitgave legt een verbinding tussen de collectie wereldwijde postzegels over het onderwijs van Peter met die van Jos Swiers over schoolgebouwen. De postzegel is die van de Eerste Openluchtschool van J. Duiker uit Amsterdam uit de serie zomerpostzegels van 1969. De exemplaren 1 tot en met 5 bevatten postfris exemplaren van deze serie (catalogus N 920/924); de nummers 6 tot en met 10 alleen de zegel met de schoolafbeelding (catalogus N 922). Een fotografische vergroting van deze zegel is bevestigd op het voorplat. De uitgave gaat in op de totstandkoming van de school en de postzegels aan de hand van hun makers. Het etui is een schooletui voor potlood en pen. De vorm van het boek is geheel door dit etui bepaald.

49

Joannes Lublink de Jonge

De Verlichting onzer Eeuw

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [1 december 2002], 21 x 15 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: diploma, los in omslag met monogramopdruk. Papier: binnenwerk 95 grams DECadry Parchment champagne; omslag Zerkall Bütten Aquarell. Letterfont: Century Gothic. Drukprocedé: laserprint en aardappelstempel. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd als verjaarscadeau voor Tonny Vermuë. De tekst is ontleend aan J.P. de Keyser Neerland’s letterkunde in de negentiende eeuw, Rotterdam, s.a., p. 177. Het is een satirisch gedicht op de achttiende-eeuwse Verlichting. Als lichtspektakel zal dit fraais Lublink zeker zijn ontgaan: hij was blind. Het monogram TV op het omslag is in twee kleuren gedrukt met aardappelstempels.

50

Constantijn Huygens

Spaensche Wysheit

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 1 december 2002], 9 x 21 cm., 3 p.

[1-2}: tekst, [3]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: in driehoek gevouwen blad. Papier: 120 grams MultiCopy Color tulpenrood. Letterfont: Book Antiqua. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [52 exemplaren].

Bijzonderheden: Kerst- en nieuwjaarsgroet 2003 in de vorm van een staander. Eén van de drie bladen is in het midden voorzien van een vouw, zodat de staander op twee ribben rust. De tekst is afgedrukt in de Spaanse versie en in de vertaalde bewerking van Huygens. Hij is ontleend aan Huygens’ Koren-bloemen, Tiende Boeck, Spaensche Wysheit, vertaelde spreeckwoorden bezorgd door Mr. W. Bilderdijk, Leiden, 1824, nr 331.

51

Kanreki

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [26 december 2002], 21 x 15 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: diploma, los in omslag met monogramopdruk. Papier: binnenwerk 95 grams DECadry Parchment champagne; omslag Zerkall Bütten Aquarell. Letterfont: Abadi MT Condens. Drukprocedé: laserprint en aardappelstempel. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd als verjaarscadeau voor Johan Breuker ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. Omdat hij meende dit feit groots te moeten vieren, is nagegaan op welke traditie deze onverwachte feestuiting dan wel geënt zou kunnen zijn. Dat leverde de Japanse Kanreki-ceremonie op, die vervolgens in deze uitgave is beschreven. De informatie over deze ceremonie is ontleend aan An English Dictionary of Japanese Culture, edited by Nobuyuki Honna en Bates Hoffer, Tokyo, 1986. De brontekst in het Japans is tegenover de Nederlandse tekst afgedrukt. Het monogram JB op het omslag is in twee kleuren gedrukt met aardappelstempels.

52

Vitruvius novus Tilburgiensis

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [26] december 2002, 14,8 x 10,5 cm., 4 p.

1]: titelpagina, [2-3]: illustratie, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, los in omslag, in envelop met titel. Papier: binnenwerk 100 grams roman en 60 grams Data Copy Colours pastelgroen; omslag 300 grams karton met opgespoten rood velours; envelop 160 grams Data Copy Colours zongeel. Letterfonts: Amaze en Galant. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd naar aanleiding van een uit Tilburg ontvangen foto van een boekenkist met uitgaven van De Althæa Pers. Een afdruk van deze foto is los toegevoegd aan deze uitgave. Uit onderzoek bleek dat niet Hugo de Groot, maar een zekere Marcus Vitruvius Pollio al in 27 BC in zijn De Architectura mogelijk als eerste op het gebruik van boekenkisten wees. De illustratie laat twee bladzijden zien uit dit standaardwerk. De vraag waarom op de foto ook een pakje Drumshag staat afgebeeld, is nooit afdoende beantwoord.

53

Petit calendrier bibliophilique

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 13 januari 2003, 29,6 x 21 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 120 grams Data Copy Colours crème. Letterfont: Korinna BT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [20 exemplaren].

Bijzonderheden. Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 2003. De in het Frans gestelde stellingen bij de maanden van het jaar zijn ontleend aan Maurice Robert Code de la Bibliophilie Moderne, Paris, 1936. Op het papier is een watermerk afgedrukt.

54

Iconografisch Arboretum

Een handreiking bij de duiding van het boomœuvre van Johan Breuker uitgaande van de christelijke iconografie bezorgd door Jos Swiers

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [17 januari] 2003, 22 x 15,5 cm., II, 31, III p.

[3]: franse titel, [5]: titelpagina, 7-10: inleiding, 11-30: tekst, 31-32: bibliografie, [33]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: Japans gevouwen bladen, in band met Japanse binding, voorzien van twee sluitlinten. Papier: binnenwerk 80 grams Adagio lichtgroen. Band: voor- en achterplatten van grijsbord, voorzien van behangselpapier met zwartprint, bevestigd op groenlinnen rug. Letterfont: Eurasia. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde en gesigneerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van het afscheid van Johan Breuker als docent aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht op 17 januari 2003. Het was tevens bedoeld als handreiking bij zijn afscheidstentoonstelling tussen Wortel en Kruin die van 25 januari tot en met 24 maart 2003 is gehouden in het Grafisch Atelier Utrecht. De boekband is voorzien van behangsel, geleverd door de Firma Stahlecker te ‘s-Gravenhage. Voor het motief op dit behang is aangesloten bij de gestileerde boommotieven uit Breukers Arboretum (1993). De geringe omvang van de band maakte het voorschrift van stortend aanbrengen van het behangsel overbodig.

55

Ku

[Jos Swiers]

miko Nirata

[De Althæa Pers]

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 15 februari 2003], 21 x 15 cm., II, 9, I p.

[3-7]: tekst, [11]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: Japans gevouwen, losse bladen, in Japanse binding. Papier: 95 grams Glama MicroDraft Hochtransparant, 90 grams gevergeerd Classic, 30 grams gekleurd rijstpapier en 125 grams opgedikt rijstvezelpapier. Letterfont: Bart. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Kumiko Nirata, afkomstig uit Tokyo (Japan) en nu woonachtig in Leiden, stond samen met haar dochter op een curiosamarkt in de Pieterskerk te Leiden. Zij vervaardigde met penseel en inkt tegen betaling kaartjes met Japanse, gekalligrafeerde karakters. Op verzoek legde zij een vertaling en tegelijkertijd een impressionistische weergave in Japanse karakters vast van de naam De Althæa Pers. Elk exemplaar bevat een origineel. Haar dochter vertaalde de naam vanuit het Engels naar het Japans. Dit kalligrafeerproces is vervolgens weergegeven in een haiku. De versieringen zijn met de hand aangebracht.

56

Constantijn Huygens

Jan-Gedichten

bezorgd door Jos Swiers met illustraties van Johan Breuker

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [11 april] 2003, 11,5 x 30,5 cm., 191, I p.

[1]: franse titel, [2]: frontispice, [3]: titelpagina, [5]: opdracht, [7-20]: [inleiding], [21-22]: bronnen, [23-189]: tekst, [191]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig, in band met twee boekschroeven, in stoffoedraal met omslag. Illustraties: pentekeningen door Johan Breuker. Papier: binnenwerk 100 grams roman. Band: voor- en achterplatten van perspexglas. Foedraal: paarse gordijnstof met goudkleurig satijnen binnenvoering met borduursel. Letterfont: Short Hand. Drukprocedé: laserprint en zeefdruk. Oplage: 15 genummerde exemplaren en 2 exemplaren hc.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van het afscheid van Jan Huisman als plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs op 11 april 2003. De teksten, bestaande uit de (punt)gedichten van Huygens waarin de naam Jan voorkomt, zijn ontleend aan Huygens’ Koren-bloemen, bezorgd door Mr. W. Bilderdijk, Leiden, 1824-1825. De franse titel en de illustraties zijn in zeefdruk vervaardigd door Johan Breuker te Haarlem. De perspexglazen boekplatten komen uit het atelier van Barry Carli te ‘s-Gravenhage. Het stoffoedraal is ontworpen en uitgevoerd door Ans Swiers te Hoofddorp. Het materiaal daarvoor is verkregen na een dagje speuren op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. De binnenzijde van het foedraal is gevoerd en het omslagdeel is voorzien van titel en imprint, in zijde geborduurd door Lange Mare 108 te Leiden. Van de vijftien exemplaren is één exemplaar voorzien van een foedraal zonder borduursel. Daarnaast zijn er twee hc-exemplaren zonder de perspexglazen band en het foedraal.

57

Nieuwjaars-geschenken

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 13 december 2003], 10,5 x 14,8 cm., 4 p.

[1-3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: tweemaal gevouwen blad. Papier: 120 grams Multi-Copy loofgroen. Letterfont: Book Antiqua. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [61 exemplaren].

Bijzonderheden. Kerst- en nieuwjaarsgroet 2004. De tekst is ontleend aan het Algemeen woordenboek van Kunsten en Wetenschappen voor den beschaafden stand en ten behoeve des gezelligen levens, onder medewerking van een aantal vaderlandsche geleerden bijeenverzameld door G.T. Nieuwenhuis, Zutphen, 1825. En zo blijkt dat al in 1825 de opvatting bestond dat je door het sturen van een onbeduidende wenskaart zelf niet meer op stap hoefde.

58

Jos Swiers

Vogelslag

een fonetisch vocabularium van lied, roep en zang van vogels bezorgd door Jos Swiers met illustraties van Johan Breuker

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [23 maart] 2004, 21,5 x 30 cm., II, 107, III p.

[3]: franse titel, [4]: motto, [5]: opdracht, [6]: frontispice, [7]: titelpagina, [9]: [inhoudsopgave], 11-32: inleiding, 33-37: bibliografie, 38-104: tekst, 105-108: register, [109]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: gelijmd, in band met titel, in omslagdoos met blinddruk. Illustraties: pentekeningen door Johan Breuker. Papier: 100 grams roman. Band: grijsbord, voorzien van blauw boeklinnen. Omslagdoos: grijsbord, voorzien van blauw boeklinnen. Letterfont: Futura MdBT. Drukprocedé: laserprint en zeefdruk. Oplage: 25 genummerde en gesigneerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Ed Schilders als reactie op een column van zijn hand in de Volkskrant van 17 april 1997. Was het idee aardig, de realisatie kreeg de trekken van een ware ramp. Johan Breuker te Haarlem zorgde voor de pentekeningen, de zeefdruk voor de betiteling van de boekband en de blinddruk op de omslagdoos. Ton Leemans te Rotterdam gaf vorm aan de boekband en de omslagdoos. Het geheel beantwoordt aan de stelling van Matthijs van Boxsel: ‘het zijn waarheidsgetrouwe nabootsingen van de dwaasheid die huist in al onze pogingen greep te krijgen op het bestaan’ (Encyclopedie van de domheid, Amsterdam, 1999, p. 24). Het citaat van Paul Valéry is, ondanks ook de inspanning van leden van De Navorser, niet getraceerd.

59

Waltzing Matilda

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 12 mei 2004], 29,7 x 17 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano in koker met inscriptie. Papier: 50 grams DECadry Parchment champagne. Koker: hout met ingebrand teken. Letterfont: Tahoma. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Mirjam Timmermans om mee te kunnen nemen op haar maandenlange zwerftocht door onder andere Australië. Enige kennis van het officieuze volkslied van dat land kan daarbij geen kwaad. De tekst, oorspronkelijk van de hand van A.B. Paterson, is hier de versie van Marie Cowan. De plano is opgerold in de koker, waarop een afbeelding is gebrandmerkt, die overeenkomt met het teken van de Australische Aboriginals voor het reizen, met daarbij de cirkel als voorstelling van een rustplaats. De koker is van oorspong een haaknaaldenkoker en is, inclusief het aangebrachte brandmerk, aangetroffen op een rommelmarkt. Voor het plaatsen van de rol in de koker is een handleiding opgenomen in het colofon.

60

Het Huis van Bak Nederhorst den Berg

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [2 juli 2004], 13,5 x 18 cm., 20 p.

1-15: tekst, 16-18: bibliografie, 19: colofon, 20: imprint.

Specificatie. Uitvoering: vijf losse katernen van dubbelgevouwen bladen, in mapje met ansichtkaart, met buikband. Papier: binnenwerk 100 grams roman en 150 grams Pergamo; mapje 120 grams Data Copy Colours zongeel; buikband 150 grams Pergamo. Letterfont: Bookman Old Style. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Mary Bakker en Jan Huisman, de bewoners van het pand Het Huis van Bak in de Voorstraat 15 te Nederhorst den Berg. Exemplaar nr 1 bevat een originele ansichtkaart uit het begin van de twintigste eeuw met een afbeelding van het pand; de overige exemplaren zijn voorzien van een reproductie van deze kaart. Het eerste katern bevat een met de hand ingekleurde afbeelding van het wapen van Nederhorst den Berg; het derde katern een afbeelding van de kadastrale indeling van de Voorstraat. De vijf katernen zijn gestoken in een houder die aan de binnenzijde van het mapje is bevestigd. De buikband bevat eveneens een print van de kadastrale indeling van de Voorstraat.

61

Liber in Locum Molarum

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [3 augustus 2004], 30,5 x 24 cm., 8 p.

[1]: inhoudsopgave, [3]: titelpagina, [5-6]: opdracht, [7]: colofon.

Specificatie: Uitvoering: plano, in omslagmap, met los hoekblad met titel en imprint. Papier: 100 grams roman. Map: karton, overtrokken met linnen en afgewerkt met handgemaakt, geschept en gerecycled papier; hoekband 150 grams Pergamo. Letterfont: Verdana. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 romeins genummerde exemplaren, waarvan de nrs I tot en met VII op naam zijn gesteld.

Bijzonderheden. Vervaardigd als liber amicorum voor Gerard Post van der Molen, de drukker van De Ammoniet, ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van zijn bestaan als huisdrukker en van zijn drukkerij De Ammoniet. De map bevat tevens de uitgaven nrs 62 tot en met 71. De omslagmap is vervaardigd door papierwinkel Corina te Amsterdam.

62

25 jaar De Ammoniet

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 3 augustus 2004], 29,8 x 21 cm., 1, I p.

[1]: illustratie en tekst.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 150 grams Pergamo. Letterfont: Verdana. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [10 exemplaren].

Bijzonderheden. Vervaardigd als onderdeel van het liber amicorum voor Gerard Post van der Molen (nr 61). De illustratie is de afbeelding van een fossiele ammoniet, die in gestileerde vorm ook door Post van der Molen is gebruikt.

63

Joost van Vondel

‘T geluck waeit niemand in den mond

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 3 augustus 2004], 29,8 x 21 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: motto, opdracht en colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 90 grams Classic vergé met kartelrand. Letterfont: Galliard BT en Liberate. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [10 exemplaren].

Bijzonderheden. Vervaardigd als onderdeel van het liber amicorum voor Gerard Post van der Molen (nr 61). Opgedragen ter nagedachtenis aan Bert van Selm. Post van der Molen heeft veel met Van Selm samengewerkt en De Ammoniet is nog steeds betrokken bij de productie van de teksten van de Bert van Selm-lezingen. Het gedicht in autograaf is door Kees Thomassen ontdekt in het Album Amicorum van Johan Friderichsen in de Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky te Hamburg, Duitsland. De Ammoniet drukte het gedicht in 1989. Het werd ook opgenomen in ‘t Geluck waeit niemand in den mond, 20 jaar margedrukker De Ammoniet, Amsterdam/Middelburg 2000, p.14. De tekst uit deze laatste publicatie is hier gebruikt.

64

Erfgoed Hectograaf

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 3 augustus 2004], 29,8 x 21 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 80 grams Memo recycled stationery. Letterfont: Lucida Handwriting. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [10 exemplaren].

Bijzonderheden. Vervaardigd als onderdeel van het liber amicorum voor Gerard Post van der Molen (nr 61). Het is een bijdrage aan de oproep van Post van der Molen reproductie- en druktechnieken van weleer weer tot leven te laten komen (gedaan tijdens lezing op 14 oktober 2003 voor de Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek. De tekst daarvan is opgenomen in Nieuwsbrief 108 van de Stichting Drukwerk in de Marge, voorjaar 2004). De hier beschreven reproductietechniek is een kindvriendelijk recept, ontleend aan The Book of Knowledge, The Children’s Encyclopaedia, New York/London, s.a., Volume 4, p. 1302. Het wordt daar gepresenteerd als ‘a simple copying apparatus’.

65

‘t Peerd van Ome Loeks is dood

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 3 augustus 2004], 29,8 x 21 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 120 grams grasgroen. Letterfont: Copperplate Gothic Light. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [10 exemplaren].

Bijzonderheden. Vervaardigd als onderdeel van het liber amicorum voor Gerard Post van der Molen (nr 61). Het diende tevens als afsluiting van een discussie over de in het gedicht aan de orde gestelde kwestie. De kleur van het papier is gekozen vanwege de harmonie met het paard.

66

Kort begrijp van het half maantje

Een encyclopedische voorstudie naar het voorkomen van het half maantje in de Nederlandse cultuur mede als empirische onderbouwing van het bestaan van een kwantitatieve en kwalitatieve universaliteit ten aanzien van het half maantje tegenover de tot nu toe geclaimde uniciteit van dit maantje ten behoeve van de coaxiale beweging van de inktrol bij enkele degelpersen

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [3 augustus] 2004, 21 x 29,8 cm., 13 p.

[1]: titelpagina, [3]: preambule, [5-11]: tekst, [13]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig, in omslag met twee perforaties waar doorheen raffiaringen als sluiting. Papier: 160 grams maangeel. Letterfont: ZapfHumnst BT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [10 exemplaren].

Bijzonderheden. Vervaardigd als onderdeel van het liber amicorum voor Gerard Post van der Molen (nr 61). De uitgave vormt het weerwoord op alle aandacht die er in de margedrukkerswereld is voor de materiaaltechniek van de degelpers. Een niet onbelangrijk deel van die aandacht komt voor rekening van activiteiten en publicaties door Post van der Molen.

67

Erfgoed Autotype

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 3 augustus 2004], 29,8 x 21 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano met facsimile, ingenaaid met cahiersteek. Papier: 120 grams vergé wit; facsimile 160 grams wit. Letterfont: Futura Bk BT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [10 exemplaren].

Bijzonderheden. Vervaardigd als onderdeel van het liber amicorum voor Gerard Post van der Molen (nr 61). Het is een bijdrage aan de oproep van Post van der Molen reproductie- en druktechnieken van weleer weer tot leven te laten komen (gedaan tijdens lezing op 14 oktober 2003 voor de Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek. De tekst daarvan is opgenomen in Nieuwsbrief 108 van de Stichting Drukwerk in de Marge, voorjaar 2004). Het facsimile is een verkoopbrochure, getiteld Autotype, uitgegeven door Tierie & Kruyt, boekverkoopers te Amsterdam. De brochure diende als promotie van een omvangrijke verzameling autotype-uitgaven.

68

Constantijn Huygens

Boek Druk Drukker Drukkerij

Gedichten

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [3 augustus] 2004, 21 x 29,8 cm., II, 18, II p.

[3]: titelpagina, [5]: naam ondertekening, [7]: opdracht, [8-19]: tekst, [21]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig, in los omslag met vier perforaties met raffiaverbinding. Papier: binnenwerk 100 grams roman; omslag 200 grams vergé groen. Letterfont: Kelt. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [10 exemplaren].

Bijzonderheden. Vervaardigd als onderdeel van het liber amicorum voor Gerard Post van der Molen (nr 61). De tekst bevat de (punt)gedichten die Huygens schreef over het boek- en drukbedrijf en is ontleend aan Huygens’ Koren-bloemen, bezorgd door Mr. W. Bilderdijk, Leiden, 1824-1825. Op een afzonderlijke pagina is de alternatieve schrijversnaam van Huygens opgenomen: Constanter. Hij ondertekende hiermee geregeld zijn gedichten.

69

Erfgoed muziekdruk

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [3 augustus] 2004, 29,8 x 21 cm., 2 + 20 p.

[1]: tekst, [2]: colofon, [3-22]; bijlagen.

Specificatie. Uitvoering: plano, met aangehecht steekblad met bijlagen. Papier: 160 grams Data Copy Colours grasgroen; bijlagen 100 grams roman. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [10 exemplaren].

Bijzonderheden. Vervaardigd als onderdeel van het liber amicorum voor Gerard Post van der Molen (nr 61). Het is een bijdrage aan de oproep van Post van der Molen reproductie- en druktechnieken van weleer weer tot leven te laten komen (gedaan tijdens lezing op 14 oktober 2003 voor de Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek. De tekst daarvan is opgenomen in Nieuwsbrief 108 van de Stichting Drukwerk in de Marge, voorjaar 2004). De bijlagen geven een indruk van de ontwikkeling op het gebied van muziekdruk door de eeuwen heen: één-fase druk, notenproef, lithogravure, muziekgraveur aan het werk en plaatgravure.

70

Kinderversje

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 3 augustus 2004], 29,8 x 21 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [2]: facsimile, [3]: tekst, [4]: [colofon].

Specificatie. Uitvoering: twee plano’s, verbonden met twee scharnierende sierplakkers. Papier: 160 grams Data Copy Colours zongeel. Letterfont: Garamond. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [10 exemplaren].

Bijzonderheden. Vervaardigd als onderdeel van het liber amicorum voor Gerard Post van der Molen (nr 61). Het facsimile is ontleend aan The Book of Knowledge, The Children’s Encyclopaedia, New York/London, s.a., Volume 14, p. 4340. De Engelse tekst is door Hans van Amstel hertaald.

71

Jan Hendrik Leopold

Van wijn een druppel…

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [3 augustus 2004], 31 x 22 cm., 11, I p.

[1]: titelpagina, [3-9]: tekst, [11]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano’s, in omslag met ingestoken titel en imprint. Papier: binnenwerk 120 grams Data Copy Colours chamois; omslag 200 grams rood en 150 grams Pergamo. Letterfont: Tahoma en Greek Century. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [10 exemplaren].

Bijzonderheden. Vervaardigd als onderdeel van het liber amicorum voor Gerard Post van der Molen (nr 61). De tekst is genomen uit J.H. Leopold Verzen, Amsterdam, 1977, p. 115-119.

72

De Dood tot gevolg hebbende & Andere Ongemakken

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [13 november] 2004, 14,7 x 10,5 cm., 68 p.

[1]: franse titel, [3]: titelpagina, [4]: vignet, [5-64]: tekst, [65-67]: specificaties en colofon, [68]: vignet.

Specificatie. Uitvoering: 16 diploma’s, in box met waarschuwingsblad. Papier: 100 grams roman en 160 grams Data Copy Colours rood. Box: grijsbord, overtrokken met veelkleurige fantasieprint in hoogglans. Letterfont: Korinna BT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Deze uitgave bevat een selectie uit vijf jaar verzameld fabrikantenleed. Zo te zien gaat er nog wel eens wat mis bij de fabricage. De gegevens zijn ontleend aan advertenties die in de landelijke dagbladen zijn verschenen; ze zijn voorzien van enig commentaar. De verontschuldigingen zijn steeds letterlijk overgenomen uit de advertentie. Vanwege de soms lugubere inhoud is de box voorzien van fleurige kleuren. De tekst wordt voorafgegaan door een rood waarschuwingsblad, waarop een doodskopvignet. Bovendien zijn uit voorzorg twee steriel verpakte hechtpleisters en een steriel verpakt gaasje bijgesloten. De dag van uitgifte berust niet op toeval.

73

Proefkaart

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 24 november 2004], 21 x 14,8 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [3]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel. Papier: binnenwerk 120 grams transparant; omslag 120 grams Data Copy Colours zongeel. Letterfonts: Copperplate Gothic Bold en Liberate. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [20 exemplaren].

Bijzonderheden. Menukaart vervaardigd bij gelegenheid van het afscheid van Age Waaksma als rijksinspecteur van het onderwijs van het regiokantoor Haarlem.

De afbeelding van de speurder op de titelpagina is met de hand ingekleurd. De maaltijd werd geleverd door Dim Sum Proeverij.

74

Het A.B.C.

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [24 november 2004], 11 x 15,9 cm., 180, II p.

[1]: franse titel, [3-4]: toelichting, [5]: titelpagina, [7]: frontispice, [9-160]: tekst, [161-170]: toelichting, [171-174]: verantwoording, [175-177]: technische productiegegevens, [178-180]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig, met tabbladen, in band met twee boekschroeven en titel. Papier: 80 grams Conqueror digital van Arjo Wiggins; tabbladen kunststof. Letterfonts: Book Antiqua en Liberate. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. De tekst van het A.B.C.-boekje is ontleend aan het feestnummer Herinnering Bindt Samen 1919-1929 van het bondsorgaan van oud-leerlingen van de Christelijke 5-jarige H.B.S. aan de Moreelsestraat te Amsterdam bij gelegenheid van het tweede lustrum van deze bond. Het alfabetvers werd ooit opgedreund bij het 12½-jarig bestaan van de school. Het frontispice is een afbeelding van de school, een ansichtkaart uit ongeveer 1910. De band is vervaardigd door Ton Leemans te Rotterdam. Hij leverde ook de sets tabbladen die vóór elke letter van het alfabet zijn ingevoegd.

75

De Dood tot gevolg hebbende & Andere Ongemakken

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [30 november] 2004, 14,7 x 10,5 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [2-4]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: diploma. Papier: 100 grams roman. Letterfont: Korinna BT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [10 exemplaren].

Bijzonderheden. Aanvulling op uitgave nr 72 in verband met een fout in het colofon. De uitgave is gepresenteerd op de wijze zoals de fabrikanten hun rectificaties publiek maken. De uitgever heeft in een begeleidend schrijven aangegeven dat hij geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de ontstane psychische en andere schade. Deze uitgave moet daarom gezien worden als een kleine pleister op de wonde. Waarmee het aantal pleisters op drie komt.

76

tonersmeer

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [3 december] 2004, 14,7 x 10,5 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [2-4]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: diploma. Papier: 100 grams roman. Letterfont: Korinna BT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [10 exemplaren].

Bijzonderheden. Aanvulling op nr 72 in verband met een probleem met de hechting van de toner bij een enkel diploma. De uitgave, een herhaalrecept, is gepresenteerd op de wijze zoals de fabrikanten hun rectificaties publiek maken. De uitgever merkt daar wel bij op: ‘De Althæa Pers denkt er niet aan excuses aan te bieden. In deze eerste decemberweek zal het presentje vrijwel zeker door een notoire smeerpoets, zijnde Pieterbaas, door de schoorsteen zijn geflikkerd. Vandaar’.

77

Oud * Kerstverhaal * Nieuw

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 18 december 2004], 21,2 / 15,4 x 10,5 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [3-4]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: dubbelgevouwen blad, schuin afgesneden, met opening aan bovenzijde en daarin aangebracht ophanglusje. Papier: 160 grams Multicolor rood. Letterfont: Albertus Medium. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [59 exemplaren].

Bijzonderheden. Kerst- en nieuwjaarsgroet 2005 in de vorm van (mogelijke) kerstboomversiering. De tekst bevat twee versies van het kerstverhaal uit Lukas 2, 1-14. De ene tekst is de oude Statenvertaling, de andere de toen net verschenen nieuwe Bijbelvertaling, waarbij de ‘kribbe’ werd vervangen door de veelbesproken ‘voederbak’.

78

Opstandige letters

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [10 januari] 2005, 21 x 14,8 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [2-3]: tekst, [4]: imprint.

Specificatie. Uitvoering: gevouwen blad, met aan binnenzijde bevestigde pop-up. Papier: pop-up 100 grams roman; blad 160 grams Multicolor tulpenrood. Letterfonts: gevarieerde fonts. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [11 exemplaren].

Bijzonderheden. Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 2005. De pop-up bevat op de opstaande delen een diversiteit aan letterfonts in verschillende puntgrootte.

79

Constantijn Huygens

‘t Spoock te Muyden

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [4 maart] 2005, 21 x 15,3 cm., 11, I p.

[1]: franse titel, [3]: titelpagina, [4-9]: tekst, [10]: toelichting, [11]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag, in gevouwen omslag met los sluitstuk. Illustratie: pentekening door Johan Breuker. Papier: binnenwerk: 100 grams roman; omslag (1) 120 grams transparant; omslag (2) 300 grams marmer wit/lichtbruin. Letterfont: Trebuchet MS. Drukprocedé: laserprint en zeefdruk. Oplage: 90 exemplaren.

Bijzonderheden. 65 exemplaren zijn vervaardigd als bijdrage aan het project Dichter des Vaderlands. De presentatie van dit project vond plaats op 4 maart 2005 in de Koninklijke Bibliotheek te ‘s-Gravenhage. De uitgave bevat twee versies van Huygens’gedicht, in iuxta afgedrukt. De eerste versie is die van het handschrift, zoals opgenomen in J.A. Worp De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven, s.l., 1892-1899, deel II, p. 160-162. De tweede versie is ontleend aan Huygens’ Koren-bloemen, Nederlandsche gedichten, bezorgd door Mr. W. Bilderdijk, Leiden, 1824, deel II, p. 122-125. De beide omslagen zijn voorzien van een tekening in zeefdruk van Johan Breuker. Het tweede omslag is voor het vouwgemak gerild door de drukkers van de Stichting Weerdruk te Amsterdam. Zij beschikten over apparatuur met de gewenste afmetingen. Dit omslag is voorzien van een sluitstukje in de vorm van een hart.

80

Erfgoed offsetpers

Erbgut Offsetpresse

Héritage presse offset

Inheritance offset press

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [13 maart 2005], 24 x 19,5 cm., 85, I p.

[1]: titelpagina, [3- 81]: tekst, [83]: verantwoording, [85]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig, in stofmap met twee sluitelastieken en etiket met afbeelding. Papier: binnenwerk 100 grams roman en 160 grams Multicolor tulpenrood; stofmap 400 grams marmer blauw. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd als reactie op een hartenkreet van een fervent pleitbezorger voor behoud van het erfgoed uit het grafisch verleden. Daarmee is deze uitgave de derde in zijn reeks (zie nrs 64 en 67). Deze eerste inventarisatie bevat een selectief beeld van wat er nog op de (tweedehands) markt aan offsetmachines en -toebehoren verkrijgbaar is. De afbeeldingen zijn ingescand. De Vulpen te ‘s-Gravenhage is de leverancier van de stofmap.

81

Plannetje

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [15 mei] 2005, 14,8 x 10,4 cm., 5, I p.

[1]: titelpagina, [3]: tekst, [4]: afbeelding, [5]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: tweemaal gevouwen blad, ingenaaid, met cahiersteek in omslag. Papier: binnenwerk 100 grams roman; omslag 200 grams karton, eenzijdig bedrukt met fantasieprint in hoogglans. Letterfont: Eurasia. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Negende uitgave in de Serie Volkswijs. Het colofon vermeldt abusievelijk dat het de achtste uitgave uit deze serie betreft. Vervaardigd voor Marieke van der Ros en Joost van Tongeren bij de geboorte van hun zoon Erik Niek. De tekst is afkomstig uit een anoniem manuscript waarvoor een oblong schetsboek is gebruikt (16 x 24 cm.). Het bevat 30 kinderversjes en -rijmpjes. Op de voorzijde staat, in het handschrift van het manuscript, een opdracht ‘Voor Bertje, Versjes verzameld door zijn moesje, 1941’. Het manuscript is er een uit de collectie commonplaces van Jos Swiers.

82

Jos Swiers

Zichtassen

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [16 mei] 2005, 21 x 14,8 cm., 13, I p.

[1]: titelpagina, [2-8]: tekst, [9-13]: verantwoording en colofon.

Specificatie. Uitvoering: Japans gevouwen, in omslag met titel en raffiaverbinding. Papier: binnenwerk 80 grams Adagio Esmeralda groen; omslag 120 grams Data Copy Colours donkergroen. Letterfont: Century Gothic. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor René Bakker en Tineke Bakker-Overeem van de Atalanta Pers te Baarn naar aanleiding van de dubbeltentoonstelling te Den Haag ter gelegenheid van 25 jaar Atalanta Pers. De titel Zichtassen is ontleend aan een artikel over Boudewijn Büch in de Volkskrant van 5 februari 2005. De uitgave bevat bovendien het gedicht ‘Barnsteenboom’ dat met toestemming van Anneke Brassinga is opgenomen. Onder de titel ‘Zonnedochter’ was dit gedicht ook verschenen in de bundel Overgangen die de Atalanta Pers bij het jubileum had uitgegeven.

83

Liza Venenhand

De Meermin

vier haiku’s

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [20 juni] 2005, 14,6 x 10,3 cm., 8 p.

[1]: titelpagina, [3-6]: tekst, [8]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: Japans gevouwen, in omslag met reliëfafbeelding en draadverbinding. Papier: binnenwerk 80 grams Conqueror digital roze; omslag 200 grams karton, eenzijdig bedrukt met fantasieprint. Letterfont: Dolphin. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. De haiku’s zijn in opdracht geschreven ter gelegenheid van de verjaardag van Hilde van Zanen. De gedichten zijn geïnspireerd door de meermin in het leven en het œuvre van Hella Haasse. Deze schreef in de dertiger jaren in Bandoeng een drietal hoofdstukken van een niet gepubliceerde roman Het Huys met de Meerminnen, roman uit de Vaderlandse Geschiedenis en een in 1962 verschenen roman De Meermin. Op het omslag is een plastic coktailprikker in de vorm van een meerminachtig vrouwenfiguurtje bevestigd. De prikkers zijn gevonden op een rommelmarkt.

84

Johan Breuker

Ogentroost

Tekeningen 2003 – 2005

Den Haag, De Althæa Pers, [4] november 2005, 19,7 x 27 cm., II, 74 p. [3]: titel,

[4]: motto, [5]: [inleiding], [7-73]: catalogus, [75]: curriculum vitae, [76]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losse bladen, in spiraal band, in meegebonden, bedrukt omslag met titel. Papier: binnenwerk 200 grams Biotop; omslag 285 grams Cordenons Dali groen. Letterfonts: Stone sans en serif van ITC. Drukprocedé: digitale druk en zeefdruk. Oplage: 122 exemplaren, waarvan 22 exemplaren Romeins genummerd (waaronder nrs 21 en 22 HC) en gesigneerd.

Bijzonderheden. Œuvre- en verkoopcatalogus van de boom-, bos, tuin- en landschapstekeningen van Johan Breuker. De inleidende tekst is van Breuker. Het ontwerp is van Thomas Blits. De fotografie was in handen van Clemens Boon. Het drukwerk is uitgevoerd door Grafisch Service Bureau Ruparo te Amsterdam. Zowel de tekening als de zeefdruk op het omslag zijn vervaardigd door Johan Breuker.

85

Constantijn Huygens

Des Schilder’s Ooghentroost

een fragment

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [4 november 2005], 25,3 x 20 cm., 7, I p.

[1]: afbeelding, [2]: titelpagina, [3]: motto, [4-6]: tekst, [7]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: bladen, bevestigd op leporello met afbeelding. Papier: binnenwerk 120 grams Data Copy Colour chamois en 150 grams Pergamo; leporello 285 grams Cordenons Dali groen. Letterfont: Technical. Drukprocedé: kleuren inktjetprint en laserprint. Oplage: 13 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van de presentatie van de œuvrecatalogus Ogentroost van Johan Breuker op 4 november 2005 bij boekhandel Nijhof & Lee in de Staalstraat 13a te Amsterdam. De tekst van Huygens is vers 453 tot en met 492 uit Ooghentroost volgens de uitgave van J.A. Worp De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven, s.l., 1892-1899. Hans van Amstel nam de hertaling in hedendaags Nederlands voor zijn rekening. Gedrukt in rood en zwart. De oplage is bewust op dertien exemplaren gezet, zodat Frank Nijhof en Warren Lee over hun eigen, vaste nummer kunnen beschikken.

86

U.W.F. van Panhuys

Kindgedichten

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [19 december 2005], 9 x 10,5 cm., 47, I p.

[1-40]: tekst, [42-44]: verantwoording, [45]: afbeelding, [46-47]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: 3 leporello’s, met genummerde, met linnen overtrokken platten, in omslag met zijsluiting en buikbandje met titel en imprint. Papier: binnenwerk handgeschept, gerecycled vergé, op vouwlijn en snede voorzien van goudverf, en 80 grams Conqueror digital groen; buikband 150 grams Pergamo. Platten en omslag: grijsbord met geel, groen en roze linnen. Letterfont: Bimini. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 8 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van de eerste verjaardag van Max Guijt. De gedichten zijn geschreven in het Duits. Al zal Max nog geen woord Duits kennen, zijn moeder Dorien de Graaf kan dat des te beter. Zij mag de gedichten dus gewoon voorlezen. De tekst is ontleend aan de bundel Gedichten die posthuum in eigen beheer in mei 1928 is verschenen. Van Panhuys, een jurist, schreef zijn gedichten voor privédoeleinden ook in het Frans en het Nederlands. Voor de platten en het omslag is bewust gekozen voor Teletubbiekleuren. De leporello’s zijn voorzien van een goudkleurig volgnummer.

87

Liza Venenhand

Mijn 2005

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 22 december 2005], 10 x 21 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 160 grams ANO lindengroen. Letterfonts: Casmira en Eurasia. Drukprocedé: matrixprint en laserprint. Oplage: [72 exemplaren].

Bijzonderheden. Kerst- en nieuwjaarsgroet 2006. De tanka is op verzoek geschreven en is afgedrukt in rood, groen en zwart.

88

[Lucebert]

De hybride drukker

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [5 januari] 2006, 21 x 14,8 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: gevouwen, gelijmd blad met uitsnede waarin tekstblad. Papier: 160 grams ANO tulpenrood en 150 grams Pergamo. Letterfont: Palatino Linotype. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [15 exemplaren].

Bijzonderheden. Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 2006. De versregel van Lucebert is afkomstig uit zijn gedicht ‘Haar lichaam heeft haar typograaf’ uit de bundel Poëzie is kinderspel, Amsterdam, 1968.

89

Johan Breuker

Ogentroost

Tekeningen 2003 – 2005

Den Haag, De Althæa Pers, [6 februari 2006], [tweede herziene druk]. 19,7 x 27 cm., II, 76 p.

[3]: titel, [5]: voorwoord, [6]: motto, [7]: [inleiding], [9-75]: catalogus, [77]: curriculum vitae, [78]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losse bladen, in spiraalband, in meegebonden, bedrukt omslag met titel. Papier: binnenwerk 200 grams Biotop; omslag 285 grams Cordenons Dali groen. Letterfonts: Stone sans en serif van ITC. Drukprocedé: digitale druk en zeefdruk. Oplage: 80 exemplaren.

Bijzonderheden. 25 exemplaren zijn bestemd voor de Provincie Noord-Holland. Œuvre- en verkoopcatalogus van de boom-, bos, tuin- en landschapstekeningen van Johan Breuker. Deze herdruk is vervaardigd als tentoonstellingscatalogus bij de tentoonstelling van Breukers werk in het provinciehuis van Noord-Holland van 6 februari tot en met 21 maart 2006. De Provincie Noord-Holland maakte de uitgave van deze herdruk mede mogelijk. Voor de uitgave is gebruik gemaakt van het zetsel van de eerste druk, zodat op het titelblad de uitgavedatum ‘november 2005’ staat vermeld. Het voorwoord is van Gerrit Bosch, conservator Kunstcollectie van de Provincie Noord-Holland. De inleidende tekst is van Breuker. Het ontwerp is van Thomas Blits. De fotografie was in handen van Clemens Boon. Het drukwerk is uitgevoerd door Grafisch Service Bureau Ruparo te Amsterdam. Zowel de tekening als de zeefdruk op het omslag zijn vervaardigd door Johan Breuker.

90

Anneke Brassinga

Ogentroost

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [6 februari 2006], 29,6 x 21 cm., 4 p.

[1]: franse titel, [2]: titelpagina, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano, bij de hoeken ingestoken op staander. Illustraties: pentekening door Johan Breuker. Papier: plano 150 grams Pergamo; staander 300 grams marmer wit/lichtbruin. Letterfont: Bangle. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 25 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van de Dreef Expositie van tekeningen van Johan Breuker in het provinciehuis van Noord-Holland te Haarlem van 6 februari tot en met 21 maart 2006. Het gedicht is eerder verschenen in De onderste steen, een bibliografie van Wiel Kusters, samengesteld door Jo Peters, Landgraaf, 1988. In latere bundels heeft Brassinga gewijzigde versies van dit gedicht opgenomen. De beide titelpagina’s zijn voorzien van een illustratie, ontleend aan het omslag van Breukers œuvrecatalogus Ogentroost.

Comments are closed.