Kort begrijp van het half maantje

De ondertitel van deze uitgave luidt:

Een encyclopedische voorstudie naar het voorkomen van het half maantje in de Nederlandse cultuur mede als empirische onderbouwing van het bestaan van een kwantitatieve en kwalitatieve universaliteit ten aanzien van het half maantje tegenover de tot nu toe geclaimde uniciteit van dit maantje ten behoeve van de coaxiale beweging van de inktrol bij enkeleĀ degelpersen.

Kort_begrijp_half_maantje

Deze uitgave maakt onderdeel uit van: Liber in Locum Molarum

bibliografie 066

Comments are closed.