Bibliografie deel 1

BIBLIOGRAFIE DEEL 1

NRS  1 – 45

1

Jos Swiers

De eerste dertig trente thirty dreissig. Een eerste bibliografie van de oorspronkelijke publicaties van Anneke Brassinga, aangevuld met een bibliografie van relevante secundaire literatuur

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [17] augustus 1997, 22 x 17 cm., 43, III p.

[1]: franse titel, [2]: vignetten, [3]: titelpagina, 5: inhoud, 6: inleiding, 7-8: verantwoording, 9-10: biografie, 11-41: tekst, 43: colofon.

Specificatie. Uitvoering: Japans gevouwen bladen, met houten band vastgezet met twee koperen boekschroeven, met titeletiket. Papier: 80 grams Conservation vergé en 80 grams Black Label Paper ECF. Band: triplex houten platten, bevestigd aan houten, gebogen rugdeel met twee zwartleren stroken. Letterfont: CG Times. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 7 Romeins genummerde en op naam gestelde exemplaren.

Bijzonderheden. De bibliografie bevat in chronologie de eerste dertig afzonderlijke publicaties van de dichteres en vertaalster Anneke Brassinga (Schaarsbergen, 1948), genummerd OP001 – OP030, en secundaire literatuur over deze uitgaven, genummerd SL001- SL077. Alle gegevens voor deze bibliografie zijn ontleend aan de collectie van de samensteller. Exemplaar nr I is aan Anneke Brassinga geschonken als verjaarscadeau. De houten omslagen werden bij toeval op 15 augustus 1997 aangetroffen op de schoolmarkt bij V&D. Er waren nog zeven exemplaren voorradig. Daarmee waren de vormgeving en oplage voor deze uitgave bepaald.

2

Zes grappige kleine negertjes

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [7] september 1997, 21 x 14,8 cm., 11, I p.

[1]: titelpagina, [3-8]: tekst, [9]: vignetten, [11]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel en imprint. Papier: binnenwerk 80 grams Black Label Paper ECF; omslag 16 grams marmerkarton. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Eerste uitgave in de Serie Volkswijs. Daarmee kreeg de pers voor het eerst ook een toekomst aangemeten. De tekst is afkomstig uit een anoniem manuscript waarvoor een oblong schetsboek (16 x 24 cm.) is gebruikt. Het bevat 30 kinderversjes en -rijmpjes. Op de voorzijde staat, in het handschrift van het manuscript, een opdracht: ‘Voor Bertje, Versjes verzameld door zijn moesje, 1941’. Het manuscript is er een uit de collectie commonplaces van Jos Swiers. Het knoopje van de cahiersteek bevindt zich aan de buitenkant, zodat deze steek aantoonbaar met de hand is vervaardigd. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde voor snobisme, zoals genoemd in Van Krimpen’s standaardwerk Boek over het maken van boeken, tweede druk, Veenendaal, 1986, p. 221.

3

Tante Coba

De kleine stationchef

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [28] september 1997, 21 x 14,8 cm., 11, I p.

1]: titelpagina, [3-7]: tekst, [9]: verantwoording, [11]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel en imprint. Papier: binnenwerk 120 grams FastPrint Color crème; omslag 160 grams Data Copy MoDo Paper PSM geel. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Tweede uitgave in de Serie Volkswijs. Herkomst tekst is niet meer te achterhalen.

4

R. van Westen

“Als ‘t huwelijk…”

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 12 oktober 1997], 21 x 14,8 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [2]: facsimile en verantwoording, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: diploma. Papier: 160 grams Data Copy MoDo Paper PSM geel. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Derde uitgave in de Serie Volkswijs. De verantwoording bevindt zich onder het facsimile dat aan de bovenzijde is ingeplakt. De tekst van het gelegenheidsgedicht is aangetroffen op de achterzijde van een declaratie van de auteur. Die declaratie luidt: ‘declaratie van den ondergetekende R. van Westen, tijdelijk beambte ten telegraaf kantore Amsterdam, ten laste van den zaak. Wegens verrichte tijdelijke diensten ten telegraaf kantore Amsterdam, tegen een belooning van 1 gld. Per dag en zulks over het tijdvak 10 tot en met 31 Mei 1984 —– f. 22.-. De ondergeteekende verklaart deze declaratie te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van voluit gulden. Amsterdam den     1894. (w.g.) R. van Westen’. De losse declaratie met tekst lag in een gelinieerd kantoorschrift (folio, 32 x 20 cm.), waarin Van Westen 71 gelegenheids- en andere gedichten van eigen hand heeft geschreven. Voor wie het vers bedoeld was en wie R. van Westen zelf was, viel niet te achterhalen. Het manuscript bevindt zich in de collectie commonplaces van Jos Swiers.

5

[Constantijn Huygens]

[‘s-Gravenhage]

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 17 december 1997], 21 x 14,8 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [2]: tekst, [3]: aanbiedingstekst, [4]: imprint.

Specificatie. Uitvoering: diploma. Papier: 120 grams FastPrint Color crème. Letterfont: Century Gothic. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [55 exemplaren].

Bijzonderheden. Nieuwjaarsgroet 1998. 17 exemplaren zijn voorzien van een los inlegvel waarop een verhuisbericht van Ymke Swiers. De tekst is ontleend aan Huygens’ Koren-bloemen, Derde Boeck, Zede-printen ende Stede-stemmen, bezorgd door Mr. W. Bilderdijk, Leiden, 1824, eerste deel, p. 188.

6

M. de Wijs-Mouton

Snoepwinkeltje

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [18 januari] 1998, 21 x 14,8 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [2-3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel en imprint. Papier: binnenwerk 120 grams FastPrint Color grijs; omslag 160 grams Data Copy geel. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vierde uitgave in de Serie Volkswijs. De hier gebruikte tekst van dit welbekende gedicht is afkomstig uit een manuscript met ‘…Nederlandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche… gedichten’, genoteerd in een gelinieerd kantoorschrift (folio, 32 x 20 cm) door Th.A.M. Menger, p/a J.W. Wessels, Leidsche Vaartweg 249, Haarlem. Op grond van de opgenomen gedichten is het manuscript te dateren tussen 1910-1930. Het manuscript bevindt zich in de collectie commonplaces van Jos Swiers.

7

Jules Schürmann

Oude boeken

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 18 januari 1998], 10 x 21,7 cm., 5, I p.

[1]: titelpagina, [3]: tekst, [5]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: tweemaal gevouwen blad. Papier: 120 grams FastPrint Color crème. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 30 exemplaren.

Bijzonderheden. Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 1998. De tekst is ontleend aan Jules Schürmann’s verzenbundel Uit de Stilte, Amsterdam, s.a., p. 49.

8

Bondslid m 1254

I dont know

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [21] mei 1998, 21 x 9,8 cm., 1, I p. [1]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: inlegvel met tekst, in omslag van driemaal gevouwen blad. Indeling omslag: [1]: franse titel, [3]: colofon, [5]: titelpagina. Papier: tekstblad 120 grams FastPrint Color grijs; omslag 120 grams FastPrint Color crème. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vijfde uitgave in de Serie Volkswijs. De tekst is ontleend aan Liedjes van Bondslid m 1254, uitgegeven voor zijn medeleden van den Ned. Gymnasiastenbond, s.l., 1915, p. 23. Volgens het voorwoord bij die publicatie gaat het om ‘…liedjes van den Rostra-zanger, die tijdens de mobilisatie 1914-1915 zoo menigen bondsavond opluisterde, ja vulde’.

9

H. Lauer

Een Districts-Schoolopziener in actie

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [1] juni 1998, 21 x 14,8 cm., 12 p.

[1]: titelpagina, [3-8]: tekst, [9-11]: verantwoording, [12]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel en imprint. Papier: binnenwerk 80 grams FastPrint Color crème; omslag 160 grams Data Copy MoDo Paper PSM geel. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 50 exemplaren.

Bijzonderheden. Voor eigen rekening liet de oud-arrondissementsschoolopziener H. Lauer bij Stenvert Kroese & van Zande te Arnhem zijn open brief van 12 december 1912 drukken, gericht aan de Eerste- en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij spreekt daarin schande over de erbarmelijke omstandigheden waarin op openbare scholen het volksonderwijs wordt gegeven. De hier geboden tekst is een passage uit die brief en verhaalt over de champignons die welig groeien en bloeien onder de banken van de leerlingen. De opmaak van de titelpagina is zo bijzonder, dat deze met behulp van een groot aantal verschillende letterfonts in deze uitgave speciaal is gereproduceerd. Jos Swiers bood de uitgave aan als afscheidsgeschenk aan zijn collega’s bij zijn vertrek als onderwijsinspecteur van het Rijksinspectiekantoor Rotterdam.

10

Van Houten’s Cacau

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 10 juni 1998], 21 x 14,8 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [2]: vignetten, [3]: tekst, [4]: imprint.

Specificatie. Uitvoering: diploma. Papier: 80 grams FastPrint Color crème. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [25 exemplaren].

Bijzonderheden. Vooraankondiging van de verschijning van Van Houten’s Cacau, een gelegenheidsgedicht van R. van Westen. Deze aankondiging werd gedaan, omdat van deze uitgave enkele exemplaren voor de verkoop bestemd waren. Overigens is hier aantoonbaar te vroeg gejuicht. De publicatie kwam pas in maart 2000 op de markt (nr 28). Wel was voorzien dat het de zesde uitgave in de Serie Volkswijs zou zijn. De numerieke volgorde van deze serie is daardoor niet langer ook gelijk aan de chronologische.

11

Jantjes offer

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [18 juni] 1998, 19,8 x 14,8 cm., 17, I p.

[1]: titelpagina, [3-13]: tekst, [15]: verantwoording, [17] colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig, eenzijdig bedrukt in gevouwen omslag met titel en imprint. Papier: binnenwerk 120 grams FastPrint Color grijs en 120 grams FastPrint Color crème; omslag 160 grams Data Copy MoDo Paper PSM geel. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Zevende uitgave in de Serie Volkswijs. Vervaardigd teneinde enig tegenwicht te bieden aan alle gedruis rond het wereldkampioenschap voetbal 1998 en het daarbij behorende supportersgeweld. De tekst staat in handschrift genoteerd op de achterzijde van drie uit een schoolschrift gescheurde, gelinieerde bladen. Op de voorzijde is, eveneens in handschrift, een dictee opgenomen van resp. A. v.d. Duft, K. Stift en M. Vogelezang. De drie dictees zijn identiek – de verschillende spelfouten niet meegerekend – en gedateerd Delft, 17 januari 1930. De drie bladen zaten los in een schoolschrift met handgeschreven gedichten en liederen op naam van Froukje Postmus, Vaalrivierstraat 117, Den Haag. Het manuscript bevindt zich in de collectie commonplaces van Jos Swiers.

12

Vermaak der Vermakelijkheden of: hoe een boekenkast omvalt en zijn werkelijke aard en inhoud te voorschijn komt.

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [18] augustus 1998, 8,5 x 8,5 cm., 45, I p.

[1-42]: tekst, [43]: verantwoording, [45]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig, eenzijdig bedrukt in gevouwen omslag met franse titel, titelpagina en imprint in omdoosje. Papier: 120 grams assorti rood, oranje, geel, groen, paars en roze. Omdoosje: kunststof. Letterfont: CG Times. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren

Bijzonderheden. Het omdoosje is gewoonlijk in gebruik als opbergdoosje voor een tweetal 3.5′ computerdiskettes. De gegevens zijn ontleend aan vermeldingen uit de maanden mei tot en met augustus 1998 in de radio- en tv-gids van de VPRO. Het betreft korte inhouden van documentaire programma’s die onder de titel ‘The white hole’ door het televisiekanaal 5th Dimension Television ‘s nachts om 05.00 uur werden uitgezonden. De teksten vertonen een grote mate van onwaarschijnlijkheid en ongeloofwaardigheid. De president-directeur van 5th Dimension, Orville W. Burbaker, maakt op 31 december 1998 tijdens een besloten persconferentie bekend, dat de zender per 1 januari 1999 zou ophouden te bestaan. De reden: door het vrijkomen van de programmagegevens zouden deze niet meer exclusief zijn voor de VPRO en bovendien was het vijfdimensionaal reveil gecreëerd en de missie volbracht. De enige aanwezige verslaggever zag kans dit bericht op te nemen in VPRO-gids nr 1 van 1999. Verder blijkt dat de teksten onder andere zijn ontsproten aan het brein van Berend Dubbe, alias Bauer, spreekstalmeester bij RTL4, en jarenlang drummer in de band Betty Serveert (VPRO-gids nr 11, 17-23 maart 2001).

13

Odysseus Elytis

[ … / Ik open mijn mond…]

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 18 december 1998], 14,8 x 10,4 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [2-3]: tekst, [4]: [colofon].

Specificatie. Uitvoering: tweemaal gevouwen blad. Papier: 120 grams Fast-Print Color crème. Letterfonts: Greek Century en CG Times. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [65 exemplaren].

Bijzonderheden. Nieuwjaarsgroet 1999. Het gedicht van de Griekse Nobelprijswinnaar voor literatuur Elytis is genomen uit de bundel To Axion Esti, 1959 en vertaald door Hans van Amstel.

14

B. Franklin

The epitaph of Young Benjamin Franklin

Grafschrift op Benjamin Franklin door hem zelven gemaakt

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 11 januari 1999], 10,5 x 21 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: [verantwoording], [colofon].

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 275 grams Select wit. Letterfont: Gothic. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [15 exemplaren].

Bijzonderheden. Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 1999. Benjamin Franklin schreef zijn eigen grafschrift al in 1728, op 22-jarige leeftijd. Hij overleed pas in 1790 en werd bijgezet in het graf van zijn vrouw Deborah. Het grafschrift luidt: Benjamin en Deborah Franklin. Dit wijkt dus af van dat uit 1728, zodat blijkt dat zelfs Franklin niet altijd over profetische gaven beschikte. De vertaling van het grafschrift uit 1728 staat in een manuscript van Js. M. Pfeil (1786-1873), notaris en procureur te Monnickendam. Deze noteerde allerlei wetenswaardigheden onder de titel Curiositeiten en Gezelschapsvermakelijkheden. Hij droeg het in leer gebonden manuscript op aan zijn kinderen, want ‘…zoo komt mijn opschrijven u te hulpe, om hetgene uw geheugen ontgaan mogt, spoedig weder magtig te worden!’. Het manuscript bevindt zich in de collectie commonplaces van Jos Swiers.

15

Jos Swiers

Geplunderd Woordenboek. Citaten en Woorden in Hapschaar van Anneke Brassinga

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [31 maart] 1999, 21 x 29,7 cm., 51, I p.

[1]: titelpagina, [3]: inhoudsopgave, 5-17: inleiding en verantwoording, 18-20: bibliografie, [21]-39: tekst, [41-49]: indexen, [51]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losse bladen en voorblad met titel en imprint, bijeengehouden met raffia via perforaties in de vorm van een hapschaar. Papier: binnenwerk 120 grams FastPrint Color crème en grijs en 120 grams assorti blauw; omslag 160 grams Data Copy MoDo Paper PSM geel. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Bij de paginanummering in de uitgave is het voorblad meegenomen in de nummering, waardoor deze uitkomt op 54 p. Als brontekst is gebruikt: Anneke Brassinga, Hapschaar, Amsterdam, 1998.

16

L’ Abbé de la tour

Lettre de Monsieur Sainte Anne à mademoiselle De Kerber

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [13 mei] 1999, 21 x 15 cm., 15, I p.

[1]: titelpagina, [2]: vignet, [3-13]: tekst, [14]: verantwoording, [15]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met stofomslag met titel. Papier: binnenwerk 120 grams Data Copy MoDo crème; omslag 160 grams Data Copy MoDo geel; stofomslag Frans handmarmer. Letterfonts: Amaze en Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 [romeins] genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Gedrukt ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Bob Standaar. Het stofomslag is geleverd door Damen te Den Haag. L’ Abbé de la tour is een pseudoniem van Isabella Agneta Elisabeth de Charrière, geb. Van Tuyll van Serooskerke, beter bekend onder de naam Belle van Zuylen. De brief van meneer Sainte Anne aan zijn nichtje mejuffrouw De Kerber – hier uitgegeven in een iuxtaversie – is ontleend aan de novelle Sainte Anne. Deze novelle is als een driedelige verhalenbundel in drie delen verschenen in 1798/1799 bij Pierre Philip Wolf te Leipzig onder de titel L’ Abbé de la Tour, ou Recueil de nouvelles et autres écrits divers. Het verhaal Sainte Anne staat in tôme III, tezamen met het verhaal Les ruines de Yedburg. In de brief gaat meneer Sainte Anne in op een brief die hij van mejuffrouw De Kerber heeft ontvangen. Hij behandelt hierin het nut van het ‘wel of niet kunnen lezen’. De Franse tekst is ontleend aan het exemplaar in de Bibliothèque nationale de France in Parijs (16-Z-12627). De Nederlandse vertaling is bezorgd door Hans van Amstel.

17

Constantijn Huygens

Haerlem

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [9] juli 1999, 21 x 9,8 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: verantwoording.

Specificatie. Uitvoering: inlegvel met tekst, in omslag van tweemaal gevouwen blad met titel. Indeling omslag: [1]: franse titel, [3]: colofon, [5]: titel-pagina. Papier: tekstblad 120 grams FastPrint Color grijs; omslag 120 grams FastPrint Color crème. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 30 exemplaren.

Bijzonderheden. Aandenken voor de medewerkers van het Rijksinspectiekantoor Haarlem bij gelegenheid van het tijdelijke afscheid van Jos Swiers als inspecteur primair onderwijs. De tekst is ontleend aan Huygens’ Koren-bloemen, Derde Boeck, Zede-printen ende Stede-stemmen, bezorgd door Mr. W. Bilderdijk, Leiden, 1824, eerste deel, p. 180. De verantwoording bevat een vrije transcriptie van het gedicht in hedendaags Nederlands.

18

Bert Voeten

Het een wel, het ander niet

Hans van Amstel

Hetgeen niet de ander kwelt

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [1 december] 1999, 21 x 14,8 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [2-3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met stofomslag met naamopdruk. Papier: binnenwerk 120 grams FastPrint Color crème; omslag 160 grams Universeel rood; stofomslag handmarmer. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 6 [romeins] genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van Tonny Vermuë. De tekst van Hans van Amstel is een pastiche op het gedicht van Bert Voeten, ontleend aan zijn bundel Een bord bekijken, Amsterdam, 1966. Het marmerpapier is van de hand van Eva Clifford Kock van Breugel te Driebergen en geleverd door Damen te Den Haag.

19

Ter nagedachtenis van mijn betreurden leermeester Fridolin Becker, Kunstschilder te ‘s-Gravenhage. Door een leerling.

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [6] december] 1999, 21 x 14,8 cm., 11, I p.

[1]: titelpagina, [2]: motto, [3-7]: tekst, [8-9]: verantwoording, [11]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titeletiket. Papier: binnenwerk 80 grams FastPrint Color crème; omslag 160 grams Universeel rood; etiket Frans marmer. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 8 [romeins] genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van Tetje Hooijenga. De verantwoording geeft een kort overzicht van het ontstaan van het kunstenaarsgezelschap Pulchri Studio te Den Haag, waarvan Fridolin Becker lid was. De tekst is een necrologie door een onbekend auteur en ontleend aan Van Eigen Bodem, Keurverzameling bewerkt door Nederlandsche Schrijvers, Amsterdam-Batavia, s.a., deel III, p. 203-208.

20

Guido Gezelle

LEU XXme SIÈCL….!

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, december 1999], 20,8 x 9,8 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 160 grams Universeel blauw, grijs en groen. Letterfont: Abadi MT Condens. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [75 exemplaren].

Bijzonderheden. Nieuwjaarsgroet 2000. Vooruitblik van Guido Gezelle in 1896 op de twintigste eeuw. In de tekst is tussen de tweede en derde strofe een roosvignet opgenomen.

21

Art Boumer

Bomen

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [26 december] 1999, 21 x 14,8 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [2]: tekst, [3]: beeldgedicht, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: diploma. Papier: 120 grams Universeel loofgroen. Letterfont: Copperplate Gothic. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 [romeins] genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Gedrukt voor de verjaardag van Johan Breuker. In opdracht van De Althæa Pers schreef Art Boumer de tekst en vervaardigde hij het beeldgedicht van het woord boom in de vorm van een boom. Hij ontwierp ook de titel in de vorm van een boomcirkel.

22

Jos Swiers

De Althæa Pers 1997 – 1999

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [29 december] 1999, 21 x 14,8 cm., 16, IV p.

[1]: franse titel, [5]: titelpagina, [7-15]: tekst, [16]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag, in band, met etiket met titel en imprint. Papier: binnenwerk 120 grams FastPrint Color crème; omslag 120 grams Universeel groen; tussenblad 30 grams Japans rijstpapier; schutblad 160 grams opgelegd Marit olijfgroen vergé; etiket 160 grams Universeel groen. Band: voor- en achterplatten van grijsbord, overtrokken met stof met grijszwarte fantasieprint. Letterfont: Century Gothic. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 8 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Uitgave ter gelegenheid van de millenniumwisseling 1999-2000. De band is vervaardigd van grijsbord met opgespannen katoenstof met zwart-wit tijgerprint. Ed Schilders memoreert deze uitgave in de Volkskrant van 7 januari 2000 in zijn column Ode.

23

Het A.B.C.

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 10 januari 2000], 21 x 14,8 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 120 grams Universeel Color. Letterfont: Bangle. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 20 exemplaren + 1 exemplaar hc.

Bijzonderheden. Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 2000. De tekst is een didactisch hulpmiddel voor jonge kinderen om de letters van het alfabet te leren. Dit A.B.C. is een versie in het stadsfries die rond 1850 werd gebruikt door mejuffrouw Felkens op een van de bewaarscholen in Leeuwarden. Het is opgetekend uit de mond van mejuffrouw Heeringa in een interview in de Leeuwarder Courant van 13 maart 1933 en het staat ook vermeld in Joh. Schaafsma’s Inventaris der archieven van het openbaar onderwijs in de Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, 1972. De letters i, j, k en x ontbreken in het alfabet: mejuffrouw Heeringa kon de bijbehorende teksten niet meer uit haar geheugen opdiepen.

24

Jan Remery

Waarschouwende Vermaninge, aan het Zorgeloose en Sondige Nederland bezorgd door Jos Swiers

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [16 januari] 2000, 22,8 x 16,5 cm., 59, I p.

[1]: titelpagina, [3]-52: tekst, [53-55]: verantwoording, [57]: literatuuropgave, [59]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig in omslagmap met elastiek. Papier: binnenwerk 120 grams Office crème; omslagmap rood bedrukt karton. Letterfont: ZapfHumnst DM B. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 [romeins] genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Gedrukt voor Marry en Frans Remery. Zij ontdekten de tekst in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag tijdens hun voortdurende speurtocht naar achtergronden van de familie Remery. Het titelblad luidt: Waarschouwende Vermaninge, aan het Zorgeloose en Sondige Nederland; op den Algemeene Dank- vast- en beededag: gehouden den 26. van Lentemaand. 1732. door Jan Remery, Oud 16. Jaaren. Tot Amsterdam, by Gerred de Broen, Boek- en Papier-verkoper, op ‘t Rockin, by de Olyslager Steeg, in Leyden Ontset 1732. Het exemplaar maakt deel uit van een convoluut met drie andere boeken en is daarin het laatste deel. Het is een in perkament gebonden boek, 20,4 x 12,7 cm, met ronde rug en 5 ribben van perkamentstroken. De sneden zijn veelkleurig gemarmerd. Op de rug staat vermeld: A.M. Schuurman over Genesis. I – III. In Rym Sc. 1-4 st. en betreft de vermelding van het eerste boek in het convoluut. In de hier bezorgde uitgave is elke strofe op een afzonderlijk blad afgedrukt met op de achterzijde toelichtingen en noten. De omslagmap is voorzien van een vierkante uitsnijding waardoor de titel van de titelpagina zichtbaar is.

25

Alles went?

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, januari 2000, 20,9 x 14,7 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: flyer.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 80 grams hoogglans wit. Letterfont: Futura Md Bt. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [40 exemplaren].

Bijzonderheden. Afgedrukt op de achterzijde van een flyer van de Centrale Bibliotheek te Den Haag voor een lezing en interview op dinsdag 1 juni [1999] met de schrijfster Yvonne Kroonenberg. Dit geheel is opgesierd met een foto van de schrijfster.

26

Dirck Adriaensz. Valckoogh

Den Artyckel brief om in de school te hangen bezorgd door Jos Swiers

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [8 februari] 2000, 21 x 14,8 cm., 5, I p.

[1]: titelpagina, [2]: toelichting en verantwoording, [3]: transcriptie, [4]: colofon, [5]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel en imprint. Papier: binnenwerk 120 grams Office crème en 150 grams Pergamo; omslag 160 grams Data Copy MoDo Paper PSM geel. Letterfont: ZapfHumnst DM B. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Opgedragen aan Jacques Carpay; de opdracht is geplaatst tegenover de titelpagina op het omslag. De originele tekst is afgedrukt op transparant op een uitslaand blad, zodat deze tegelijkertijd met de transcriptietekst te lezen is. De tekst is ontleend aan een artikel van Dr. B. Keulen over de geschiedenis van de Latijnse School in Gedenkboekje ter gelegenheid van het 575-jarig jubileum van het Johan van Oldenbarneveldt Gymnasium te Amersfoort, s.l., 1951. Het is een ordereglement dat aan de wand van het klaslokaal werd opgehangen. Valckoogh was zelf schoolmeester.

27

Practische les

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [24 februari] 2000, 10,5 x 14,8 cm., 8 p.

[1]: titelpagina, [3-6]: tekst, [8]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag, in band met titeletiket. Papier: 120 grams FastPrint Color crème. Band: voor- en achterplatten van grijsbord, overtrokken met stof met paarse fantasieprint. Letterfont: Century Gothic. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 12 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Achtste uitgave in de Serie Volkswijs. Gedrukt als bijdrage aan de vriendendoos voor Erna Scholtes bij haar afscheid als hoofd stafinspectie bij de Inspectie van het Onderwijs. De tekst is in handschrift aangetroffen in een schoolschrift op naam van Froukje Postmus, Vaalrivierstraat 117, Den Haag. Het manuscript bevindt zich in de collectie commonplaces van Jos Swiers.

28

[R. van Westen]

Van Houten’s Cacau

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [26 maart] 2000, 26 x 19 cm., 19, I p.

[1]: titelpagina, [3-13]: tekst, [15-17]: verantwoording, [19]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig, in gevouwen omslag met losse litho. Papier: binnenwerk 250 grams Natural; omslag en litho 250 grams Arches Velin wit. Letter: Perpetua. Drukprocedé: boekdruk en lithografie. Oplage: 25 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Zesde uitgave in de Serie Volkswijs. Met de hand gezet en gedrukt in rood, zwart en bruin door Martin Veltman en Wiek Molin van de Stichting Weerdruk te Amsterdam. De titel en de beginwoorden van elke strofe zijn in contour gedrukt. De litho is onder supervisie van Johan Breuker gedrukt door Yvonne Schwenke op een lithopers van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. De litho is gedrukt van de originele steen voor een verpakking van Cacao alcalinisé. Het product is geprijsd voor Frs. 2.50. Het vermoeden dat het om een Belgisch product gaat (zoals in de verantwoording aangegeven) is later ontzenuwd door Peter van Dam. Het gaat om een Franse verpakking. Het ontwerp is van Stefan Schlesinger. De tekst is afkomstig uit een gelinieerd kantoorschrift ( folio, 32 x 20 cm.), waarin Van Westen 71 gelegenheids- en andere gedichten van eigen hand heeft geschreven. Voor wie of voor welke gelegenheid het vers bedoeld was, en wie R. van Westen zelf was, viel niet te achterhalen. Door verwijzingen in de tekst naar de Atjeh-kwestie is het ontstaan te dateren rond het eind van de negentiende eeuw. Het manuscript bevindt zich in de collectie commonplaces van Jos Swiers.

29

Jos Swiers

East of What?

Openingswoord uitgesproken door Jos Swiers bij de opening van de tentoonstelling East of Eden van Peter de Leeuwe en Johan Breuker in Pulchri Studio op zaterdag 6 mei 2000

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 6 mei 2000, 21 x 14,8 cm., 2 p.

[1]: titel-pagina, [2]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 120 grams FastPrint Color crème. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 50 exemplaren.

Bijzonderheden. Van de oplage waren 40 exemplaren bestemd voor Peter de Leeuwe en Johan Breuker.

30

Verjaardagskalender P&O

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [14 juni 2000], 21 x 14,8 cm., 14 p.

[1]: titelpagina, [2]: colofon, [3-14]: kalender.

Specificatie. Uitvoering: losbladig met buikband. Papier: 160 grams Universeel Color Neutral (diverse kleuren). Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 16 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. De kalenderbladen kunnen worden geplaatst in een bijgeleverde standaard van zwart kunststof. De nummers 1 tot en met 10 zijn op naam gesteld voor de deelnemers aan de projecten- en tekentafeldag in Hotel De Branding te Doorwerth. De citaten op de kalenderbladen zijn ontleend aan het boek Projectmatig creëren, Schiedam, 1998.

31

Het Ludolphiaans Getal

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [5 juli 2000], 10,2 x 14,8 cm., 8 p.

[1]: portret en Ludolphiaans getal, [3-6]: tekst, [7]: afbeelding, [8]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in transparant omslag, gevat in gevouwen envelop met titel en imprint. Papier: binnenwerk 120 grams FastPrint Color crème; omslag 160 grams Pergamo; envelop 160 grams Universeel Color Neutral donkergroen. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 20 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Memoriaal voor Ludolph van Ceulen, de man die pas na zijn dood via het grafschrift op zijn grafzerk een wereldrecord publiceerde: het getal pi tot op 35 decimalen nauwkeurig. De uitgave is verschenen bij gelegenheid van de onthulling van een replica van die grafzerk in de Pieterskerk te Leiden op 5 juli 2000. De afbeelding is een gestileerde weergave van de Pieterskerk.

32

Poésies de A. de Lamartine

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [6 september 2000], 21 x 9,9 cm., 6 p.

[1]: franse titel, [2]: afbeelding, [3]: tekst, [4]: vignet, [5]: titelpagina, [6]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: tweemaal gevouwen blad met titel. Papier: 120 grams Universeel Color Neutral bruin. Letterfont: Amaze. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Gedrukt voor Tetje Hooijenga als morele ondersteuning na haar aankoop van een boerderij in Frankrijk. Het gedicht ‘Le Papillon’ is in facsimile afgedrukt en ontleend aan Poésie de A. de Lamartine, Paris, 1925. De afbeelding is een portret van De Lamartine.

33

Anneke Brassinga

Malende

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, 18 november 2000], 30 x 18,5 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: diploma van tweemaal gevouwen blad. Papier: 32 grams Kozo. Letter: Nobel. Drukprocedé: boekdruk. Oplage: 125 exemplaren en7 exemplaren hc.

Bijzonderheden. 75 exemplaren zijn gedrukt als bijdrage aan het project Klooien maar (werktitel: Rammen maar), de vriendendoos ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Jan Keijser. De tekst is met de hand gezet en in grijszwart en blauw gedrukt door Martin Veltman en Wiek Molin van de Stichting Weerdruk te Amsterdam. De titelpagina is voorzien van de gedrukte opdracht: aan J.C. Bloem en voor Jan Keijser.

34

Op pad met olifanten

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [14 december] 2000, 30 x 21,5 cm.

Specificatie. Uitvoering: kartonnen omslagdoos met bordspel bestaande uit twee bladen met spiraalband, blad met spelregels, blad met colofon en zakje met koordje. Papier: bordspel 160 grams Data Copy MoDo Paper PSM blauw gelamineerd; spelregels 160 grams Data Copy MoDo Paper PSM geel gelamineerd; zakje luxepapier blauw met glitter; colofon 180 grams karton Avec goud. Letterfont: Century Gothic. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 20 exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd bij het afscheid van Jos Swiers als interimmanager Personeel en Organisatie van de Inspectie van het Onderwijs. Het zakje bevat spelbenodigdheden bestaande uit achttien geplastificeerde ritselkaarten, bijeengehouden door een elastisch koordje, vier gekleurde pionnen en een dobbelsteen. De uitnodiging voor de presentatie van het spel op donderdag 14 december 2000 maakt onderdeel uit van deze uitgave. Het laminaat en de spiraalband zijn aangebracht door de firma Combi Haakmeester te Den Haag.

35

[De kerstvrouw]

[s-Gravenhage, De Althæa Pers, december 2000], 21 x 14,5 cm., 2 p.

[1]: afbeelding en tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano met op voorzijde blad, aan bovenzijde ingeplakt. Papier: afbeelding 80 grams FastPrint Color crème; plano 160 grams Universeel Color Neutral grijs, groen en lila. Letterfont: Copperplate Gothic Light. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [70 exemplaren].

Bijzonderheden. Kerst- en nieuwjaarsgroet 2001. De illustratie van Tinker Taylor is over de tekst van het verhaal van Rose Fyleman heen geplakt. Tekst en prent zijn ontleend aan Number Two Joy Street, A Medley of Prose & Verse for Boys en Girls, New York, 1924.

36

Instructies voor het monteren van de Monotype uitvultrommel-spindel 13KB5K of xc13KB

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 8 januari 2001], 29,7 x 21 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 160 grams Data Copy MoDo Colors tulpenrood. Letterfont: Impact. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [20 exemplaren].

Bijzonderheden. Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 2001. Tekst en afbeelding zijn ontleend aan A.M. Stiebner Het monotype toetsenbord. Monteren en demonteren, s.l., s.a. Het boek bevat de lezingen die Stiebner in het seizoen 1947-1948 heeft gehouden voor de Studieclub ‘Zaltbommel’. Ed Schilders bespreekt deze uitgave in de Volkskrant van 12 januari 2001 in zijn column Vakwerk.

37

Jos Swiers

Corpus frontispici

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [2 juli] 2001, 21 x 14,8 cm., 2 dln, 20 + 16 p.

[1]: titelpagina, [3-18]: afbeeldingen, [20]: colofon, [21]: titelpagina, [23-25]: inleiding, [27-34]: tekst, [36]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: twee delen, elk ingenaaid, in cahiersteek, in omslag met stofomslag met titel en imprint. Papier: binnenwerk 100 grams roman; omslag 120 grams lichtblauw of geel vergé; stofomslag 80 grams grijs en grijsblauw vergé. Letterfont: Book Antiqua. Drukprocedé: binnenwerk laserprint; stofomslag boekdruk. Oplage: 80 exemplaren.

Bijzonderheden. 65 exemplaren zijn bestemd voor de donateurs van de Stichting De Lange Afstand te Eefde. De uitgave presenteert zestien frontispices en titelpagina’s van Peter Yvon de Vries, die hij in de loop der jaren heeft vervaardigd bij uitgaven van margedrukkerij De Lange Afstand. De Vries drukte ook de stofomslagen. Frontispice en titelpagina zijn met instemming van de maker in één kader samengevoegd. Als tegenwicht tegen de nogal eens overdreven verantwoordingsteksten in uitgaven van margedrukkers is de realisatie van de frontispices als volgt verantwoord: ‘Voor de scan van de frontispices en de titelpagina’s is gebruik gemaakt van de Image classes High Definition Color en Gray Scale, waarbij de scan resolution en de output resolution zijn gezet op 360 dpi. In een enkel geval is de midtone aangepast voor groter contrast. De scan magnification bedroeg telkens 100%. Voor de I/F Mode is gebruikt ECP S. De grootte van de afbeeldingen is eerst na de bestandsinvoeging gewijzigd. Daarbij is de oorspronkelijke verhouding tussen frontispice en titelblad in overleg met de maker aangepast’.

38

Jos Swiers

Bibliografie van de oorspronkelijke werken van Anneke Brassinga

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [20 augustus] 2001, 9 x 9 cm., 6, II + 159, I p.

[1]: titelpagina, [3-6]: tekst, [9-163]: bibliografie, [164-167]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: tekstboekje, ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel en imprint en diploma’s in doos met drie titel- en imprintbordjes. Papier: binnenwerk en diploma’s 100 grams roman; omslag 160 grams Data Copy zongeel. Doos: dekseldoos van grijsbord, overtrokken met stof met boekprint. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van de verjaardag van Anneke Brassinga. Het tekstboekje bevat de toelichting en de verantwoording. Elk diploma bevat aan de voorzijde een gescande afbeelding van het omslag van de publicatie; op het binnenblad staat de bibliografische beschrijving ervan. De gegevens voor de bibliografie zijn door autopsie verkregen uit de collectie van Jos Swiers. Het opbergdoosje met een linnen boekenprint en de titel- en imprintbordjes zijn ontworpen en vervaardigd door Ton Leemans te Rotterdam.

39

[Jos Swiers]

mens@god

exempelboek

afbeelding en lied als middelaar tussen mens en god

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [23 augustus] 2001, 19 x 18 cm., 40 p.

[1]: voorblad, [2]: frontispice, [3]: titelpagina, [4-36]: tekst en afbeeldingen, [37]: verantwoording, [38-39]: literatuuropgave, [40]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: fotoalbum met zilverkleurige omslagbladen en zwarte fotobladen met ingeplakte plano’s, diploma’s en afbeeldingen, doorschoten met transparant pergamijn. Papier: tekstbladen 100 grams roman; diploma’s 160 grams Data Copy Colours tulpenrood en goudgeel. Letterfont: Antique Olive. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. De uitgave heeft tot doel de herinnering levend te houden aan wat eens een belangrijk onderdeel vormde van het rijke roomse leven: de devotie. Het zilverkleurige voorplat is vierkant uitgesneden en biedt zodoende zicht op het eerste fotoblad waarop een rood blad is bevestigd, geheel voorzien van de repeterende opdruk mens@god. De hoogte van de oplage is bepaald door het aantal identieke, originele devotieprentjes dat gedurende een aantal jaren met verzamelen is verkregen. De 24 originele devotieprentjes zijn bevestigd met fotohoekjes. De devotieliederen zijn gescand en in facsimile afgedrukt. Het fotoalbum is afkomstig van de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (HEMA).

40

Liturgie bij de uitvaart en begrafenis van Anna Petronella Maria Swiers-Hofslag

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 18 oktober 2001], 21 x 14,8 cm., 20 p.

[1]-19: tekst, 20: verantwoording.

Specificatie. Uitvoering: Japans gevouwen, in omslag met titel en imprint. Papier: binnenwerk 100 grams roman; omslag 160 grams Data Copy Colours zongeel. Letterfont: Book Antiqua. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 51 exemplaren.

Bijzonderheden. Op voorzijde omslag zijn afbeeldingen opgenomen van twee bidprentjes van de ouders van Annie Swiers-Hofslag. Eén exemplaar is uitgevoerd in losse bladen en was bestemd voor de altaarlessenaar.

41

Jos Swiers

Blad 226

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [2 november] 2001, 29 x 21 cm., 6 p.

[1]: titelpagina, [3]: tekst, [4]: colofon, [5]: facsimile, [6]: verantwoording.

Specificatie. Uitvoering: drie plano’s, in gevouwen omslag met ronde uitsnijding titel op voorzijde. Papier: binnenwerk 100 grams roman en 160 grams Data Copy Colours zongeel; omslag 200 grams gevergeerd paarsblauw. Letterfont: Book Antiqua. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 20 exemplaren, waarvan de nummers 1-12 op naam zijn gesteld.

Bijzonderheden. Vervaardigd als herinnering aan de zielendienst die op 2 november 2001 in Hoofddorp is gehouden voor Anna Petronella Maria Swiers-Hofslag en de daarop aansluitende familiebijeenkomst. Het facsimile bevat de tekst van pagina 226 uit een manuscript van Jo Swiers met herinneringen en verslagen van zijn arrestatie tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn verblijf in een aantal kampen. Het betreft de laatste pagina uit het manuscript. Blad 226 is eerder verschenen in Vaders, Beelden & Gedichten, Teteringen, 1999, p. 56.

42

Wie wijs is wil best wijzer wezen…

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [december 2001], 5,5 x 21 cm., 2 p.

[1]: tekst, [2]: [colofon].

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 120 grams Data Copy Colours geel, rood en blauw. Letterfont: Calisto MT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [77 exemplaren].

Bijzonderheden. Kerst- en nieuwjaarsgroet 2002 in de vorm van een bladwijzer met gekleurd (lees)lintje. Van het puntdicht op de voorzijde bestaan twee versies. De eerste versie is gedrukt op tien exemplaren; de overige 67 exemplaren bevatten een tweede, gewijzigde versie.

43

Van Ontwerp tot Proeve

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [7 januari] 2000, 21 x 14,8 cm., 9, I p.

[1-9]: facsimile’s.

Specificatie. Uitvoering: omslag met titel, imprint en colofon en met insteekstrookje waarin 5 losse facsimile’s zijn gestoken. Papier: facsimile’s 100 grams roman, 80 grams FastPrint Color crème en 80 grams Normal blauw; omslag 160 grams Data Copy Colours tulpenrood. Letterfont: Galant. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 20 exemplaren.

Bijzonderheden. Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 2002. Het mapje bevat facsimile’s van originele ontwerpen en proeven voor een promotiecampagne van het Zeeuwsch Dagblad. Het materiaal is aangetroffen in een ongedateerde letterproef van Drukkerij Gebr. Siepman te Goes.

44

Aldert Jongedorper

Ode aan D. v.d. Linden HFzn. Administrateur van het Christelijk Lyceum bij zijn afscheid op 26 januari 1960

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [9 januari 2002], 21 x 10 cm., I, 4, I p.

[2]: frontispice, [3]: tekst, [4]: verantwoording, [5]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: tweemaal gevouwen blad, ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel en imprint. Papier: binnenwerk 100 grams roman; omslag 120 grams Multicolor lila. Letterfont: Galliard BT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd als verjaarspresentje voor Olga Veluwenkamp te Alphen aan den Rijn. Voor de cahiersteek is daarom gebruik gemaakt van liladraad soie alouette Col 484 50 M 100/3 dursteler. Haar bedankje bestond uit een briefje, gericht aan de President-directeur van De Althæa Pers. De tekst is genomen uit het Jubileumnummer ‘Lucifer’ ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Christelijk Lyceum te Alphen aan den Rijn (1918-1968). Aldert Jongedorper is het pseudoniem van Arie J. Dekker, oud-godsdienstleraar aan voornoemd lyceum. Hij had de gewoonte om op verschillende gebeurtenissen in het schoolleven zijn dichterlijk commentaar te geven. Zo bevat het jubileumboek ook nog een gedicht van zijn hand over het proefwerkrooster. Arie J. Dekker is voor ingewijden echter vooral bekend als mededichter naast Gerrit Achterberg van hun debuutbundel Zangen van twee twintigers (1925). Achterberg heeft zich later van dit debuut gedistantieerd; van Dekker is een dergelijke stellingname niet overgeleverd. Het frontispice is een portret van de bezongen D. van der Linden. De Ode is mede bedoeld als opmaat naar een publicatie van De Althæa Pers over schoolliederen en schoolgelegenheidsgedichten. Vooralsnog is het bij deze Ode gebleven.

45

Peter Yvon de Vries

Huib van Krimpen (1917-2002) Bezield typograaf

Jos Swiers

Huib van Krimpen (1917-2002) Bezield boekvormer

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 29 april 2002], 25 x 14,5 cm., 5, I + 5, I p.

[1]: titelpagina, [2-4]: tekst, [5]: colofon, [7]: titelpagina, [8-10]: tekst, [11]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: twee tweemaal gevouwen bladen, ingenaaid, met cahiersteek, in driemaal gevouwen omslag met titeletiket. Papier: binnenwerk 100 grams roman; omslag 200 grams Multicolor rood. Letterfont: ZapfHumnst BT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 20 exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd als eerbetoon aan de typograaf en vormgever Huib van Krimpen naar aanleiding van zijn overlijden. De tekst van Peter Yvon de Vries verscheen eerder onder de titel ‘In memoriam’ in NRC Handelsblad van 6 februari 2002, in de Web- en Weekeditie voor het buitenland van dit blad van 12 februari 2002 en in een plano-uitgave van de Avalon Pers als bijlage bij nr 100 van de Nieuwsbrief van de Stichting Drukwerk in de Marge, april 2002. De tekst van Jos Swiers verscheen eerder in gewijzigde vorm onder de titel ‘Door het lint’ in Dubbele Vreugd en Halve Smart van de Stichting Dr. P.J. Cools MSC, Tilburg, december 2001, p. 19-20.

Comments are closed.