Bondslid nr 1254: I don’t know

Bondslid_1

Het lied is ontleend aan een bundel liederen voor medeleden van de Nederlandsche Gymnasiastenbond.

Ze zijn ontstaan in de periode van de Eerste Wereldoorlog en werden gezongen op bondsavonden.

bibliografie 008

Comments are closed.