Bibliografie deel 3

BIBLIOGRAFIE DEEL 3

NRS 91 – 133

 

91

[Ayaan Hirsi Ali]

Genesis

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, 21 mei 2006], 21 x 14,8 cm., 4 p.

[2-3]: tekst, [4]: colofon,

Specificatie. Uitvoering: diploma, met aangenaaid titelblad. Papier: 120 grams ANO tulpenrood; titelblad 150 grams Pergamo. Letterfont: Sylfaen. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 25 exemplaren.

Bijzonderheden. De tekst is ontleend aan de persconferentie die Ayaan Hirsi Ali op dinsdag 16 mei 2006 gaf in het perscentrum Nieuwspoort te ‘s-Gravenhage. Het idee voor deze uitgave ontstond doordat Martin Bril zich in zijn column van 17 mei 2006 in de Volkskrant afvroeg of dit deel van die persconferentie een gedicht was. Het antwoord luidt dus: ja.

92

Constantijn Huygens

Spellen

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [5 juni] 2006, 14,8 x 21 cm., 7, I p.

[1]: titelpagina, [3]: tekst, [5]: afbeelding, [6}: tekst, [7]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig, in uitgesneden omslag met Japanse binding. Papier: binnenwerk 95 grams DECadry Parchment champagne en 150 grams Pergamo; omslag 200 grams karton, eenzijdig bedrukt met fantasieprint. Letterfont: Amaze. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Tonny Vermuë bij haar afscheid als docent Nederlandse taal- en letterkunde. Veertig jaar onderwijs gaat je niet in je kouwe kleren zitten. En zeker niet als de overheid je om de haverklap een nieuwe spelling voorschotelt. Dat een simpel koppelteken tot desastreuze verschillen en misverstanden kan leiden, bewijst Huygens in zijn sneldicht Spellen. De tekst is genomen uit Huygens’ Koren-bloemen, bezorgd door Mr. W. Bilderdijk, Leiden, 1824.

93

Jos Swiers

Architectuur

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [30 juni 2006], 21 x 14,3 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [2]: afbeelding, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met draad in omslag. Papier: binnenwerk 100 grams roman; omslag 200 grams karton, eenzijdig bedrukt met gebouwenprint. Letterfonts: Shruti en Paris. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Janny Meijer als herinnering aan een architectuurwandeling door de Amsterdamse Westerparkbuurt op 28 juni 2006. Het gebouw Het Schip bracht in herinnering dat dit in 1982 had geleid tot de hier nu uitgegeven tekst, gewijzigd in 1988 en nu opnieuw herzien.

94

De Delftse Xylotheek

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [9 november 2006], 21 x 14,8 cm., 591, III p.

A: index; B: Anneke Brassinga Dichtgroei; C: De Delftse Xylotheek; D: xylotheken; E: fotogalerij; D1 – D50: paspoorten; E: verantwoording, productiegegevens, bibliografie, colofon.

Specificatie. Uitvoering: 56 boekjes, ingenaaid, met cahiersteek, in afgesneden omslag met titel in houten opbergdoos met schuifdeksel en titel. Illustraties: pentekeningen door Johan Breuker. Papier: binnenwerk 100 grams Conqueror texturer micro wit; omslag 120 grams Festijn kerstgroen. Opbergdoos: resthout. Letterfont: Galant. Drukprocedé: laserprint en zeefdruk. Oplage: 20 Romeins genummerde en op naam gestelde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd als catalogus bij de xylotheek voor de bomenwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling regio Delft. Nr 1 is als officiële catalogus toegevoegd aan de xylotheek. Het project heeft ruim drieëneenhalf jaar in beslag genomen. De xylotheek bestaat uit 50 houten dozen met onderdelen van de betreffende boom. In elk van deze dozen is een boekje opgenomen met een beschrijving en een plattegrond met de vermelding van de inhoud. De teksten voor de bomenboekjes zijn in samenspraak met de leden van de bomenwerkgroep geschreven door Ton Ruijs en geredigeerd door Hilde van Zanen. Deze 50 boekjes, aangevuld met zes toelichtende boekjes, zijn vervolgens ook afzonderlijk samengebracht en opgenomen in een door Ben Lemmers met de hand vervaardigd houten opbergdoos. Johan Breuker verzorgde de ontwerpen en de zeefdrukken voor de titelpagina’s van de boekjes, de plattegrond en de titelopdruk op het deksel van de opbergdoos. De foto’s zijn van de hand van Edith Vasbinder. De stempels voor de plattegronden zijn eveneens ontworpen door Johan Breuker en uitgevoerd door De Vries & Co te Utrecht.

95

Anneke Brassinga

Dichtgroei

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [9 november 2006], 21 x 14,8 cm., 15, I p.

[1]: titelpagina, [3]: tussentitel, [4-13}: tekst, [15]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek in afgesneden omslag met titel. Illustraties: pentekeningen door Johan Breuker. Papier: binnenwerk 100 grams Conqueror texturer micro wit; omslag 120 grams Festijn kerstgroen. Letterfont: Galant. Drukprocedé: laserprint en zeefdruk. Oplage: 40 exemplaren, waarvan 20 exemplaren zijn opgenomen in De Delftse Xylotheek (nr 94).

Bijzonderheden. De bomencyclus Dichtgroei werd in opdracht geschreven en voorzien van tekeningen door Johan Breuker als onderdeel van de catalogus De Delftse Xylotheek. Deze uitgave is uitgevoerd in de vormgeving die voor die catalogus is ontworpen. De titelpagina aan de rechterzijde is voorzien van een boomtekening in zeefdruk en zichtbaar gemaakt door afsnijding van het omslag. De tekening is afwisselend een loof- of naaldboom of een boomstam, zoals deze zijn gebruikt voor De Delftse Xylotheek.

96

Anneke Brassinga

Dichtgroei

Tekeningen en zeefdrukken Johan Breuker

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [9 november 2006], 22,3 x 33,5 cm., 13, I p.

[1]: titelpagina, [3-11]: tekst, [13]: colofon.

Specificatie. Uitvoering plano, in omslag met titel. Illustraties: pentekeningen in vierkleurendruk door Johan Breuker. Papier: binnenwerk 300 grams Steinbach ATS Go; omslag 285 grams Cordenons Dali groen. Letterfont: Galant. Drukprocedé: laserprint en zeefdruk. Oplage: 25 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Luxe uitgave van de bundel die is geschreven als onderdeel van De Delftse Xylotheek (nrs 94 en 95). De nrs 1 tot en met 20 corresponderen met de nummers van De Delftse Xylotheek en vormen daarmee één geheel.

97

Fijnspar

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [16 december 2006], 14,8 x 21 cm., 8 p.

[1]: titelpagina, [3-6]: tekst, [8]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek in afgesneden omslag met titel. Illustratie: pentekeningen door Johan Breuker. Papier: binnenwerk 100 grams Conqueror texturer micro wit; omslag 120 grams Festijn kerstgroen. Letterfont: Galant. Drukprocedé: laserprint en zeefdruk. Oplage: [74 exemplaren].

Bijzonderheden. Kerst- en nieuwjaarsgroet 2007. Is eerder verschenen als paspoort 22, Picea abies, van De Delftse Xylotheek (nr 94). Het inlegvel met de plattegrond van de betreffende xylotheekdoos is echter achterwege gelaten.

98

Ed van Zwieteren

Vederlichte verzen

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [28 december] 2006, 22 x 15,5 cm., 89, I p.

[3]: franse titel, [2]: frontispice, [3]: titelpagina, [5-85]: tekst, [86-87]: verantwoording, [88-89]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: Japans gevouwen, in band met titel en linnen rug en Japanse binding. Papier: 80 grams Conqueror wit vergé. Band: grijsbord, overtrokken met afbeelding op papier en paarsbruin linnen rug. Letterfont: Tunga. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 20 genummerde exemplaren, waarvan de nrs I tot en met XI Romeins genummerd.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Thea van Zwieteren en haar familie bij gelegenheid van de herdenking van de geboortedag van de auteur. De Romeins genummerde exemplaren zijn dan ook voor deze familie bestemd. De teksten van de in een geheel eigen spelling geschreven vogelgedichten zijn ontleend aan het e-mailverkeer van Van Zwieteren met Lucie Enzerink gedurende een drietal maanden in 1988. Het frontispice is een originele foto van de auteur. Winfried Mutsaers fotografeerde het schilderij van Thea van Zwieteren dat is gebruikt voor de band. De illustraties met dierenbeeldjes uit de verzameling van Ed van Zwieteren zijn eveneens door Winfried Mutsaers gefotografeerd en afgedrukt op transparant. De presentatie van deze uitgave heeft plaatsgevonden op 1 maart 2007.

99

H. van Sijn

Aan den Heer W.A. Timmers

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [8 januari] 2007, 21 x 14,8 cm., 4 p.

[1]: titelpagina, [2]: afbeelding, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: diploma. Papier: 100 grams roman. Letterfont: FrnkGothITC Bk BT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [20 exemplaren].

Bijzonderheden. Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 2007. De tekst is ontleend aan Boert en Ernst, Leekedichtjes van Anonymus (1904-1915), Rotterdam s.a. Onder hetzelfde pseudoniem had Van Sijn deze tekst al eerder gepubliceerd in het Geïllustreerd Volksblad van Nederland, 23 maart 1911. Hij eert hiermee de procuratiehouder, de heer Timmers, van zijn drukkerij D. van Sijn & Zonen te Rotterdam. De afbeelding met een foto van de heer Timmers is afkomstig uit een boekje dat is uitgegeven bij het 50-jarig bestaan van de drukkerij in 1905.

100

[Jos Swiers]

Kleurlijnen Lijnkleuren

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [8 januari] 2007, 22 x 13,5 cm., 19, I p.

[1]: titelpagina, [2]: motto, [3-16]: tekst, [17]: literatuur, [19]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag bevestigd op met linnen overtrokken platten met blinddruk. Papier: binnenwerk 100 grams Conqueror texture micro vergé en 100 grams roman; omslag 160 grams ANO tulpenrood. Band: grijsbord met blauw boeklinnen. Letterfont: Bookman Old Style. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor René Bakker en Tineke Bakker-Overeem naar aanleiding van de verschijning van Kopwit bij de Atalanta Pers te Baarn op 21 oktober 2006. Het is een vervolg op de zoektocht naar achtergronden bij het œuvre van René Bakker, in 2005 gestart met Zichtassen (nr 82). De twee uitslaande bladen bevatten een weergave van de lijnen- en kleurentheorie van D.P.H.G. de Superville; het tweede blad is met de hand ingekleurd.

101

Verhuisbericht

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 13 mei 2007], 21 x 14,8 cm., 4 p.

[2-3]: tekst, [4]: imprint.

Specificatie. Uitvoering: gevouwen blad, met aan binnenzijde bevestigde pop-up. Papier: pop-up 120 grams Data Copy Colours zongeel; blad 160 grams Multicolor tulpenrood. Letterfont: ChelthmITC Bk BT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [58 exemplaren].

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Ymke Swiers en Nicolette Vaars voor hun verhuizing van Den Haag naar Hoorn.

102

Ik ben de perken langs gegaan

De Althæa Pers 1997 – 2007

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, 17 augustus 2007, 24 x 17 cm., II, 103, III p.

[3]: franse titel, [4]: frontispice, [5]: titelpagina, [6-7]: motto, 9-[50]: inleiding en illustraties, 51-91: bibliografie, 93-104: index, 105: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, gebonden in band met blinddruk, met stofomslag. Papier: binnenwerk 170 grams Silver digital supra; stofomslag 200 grams Silver digital supra met afbeelding meermin (nr 83). Band: grijsbord met wit boeklinnen, voorzien van preeg met logo. Letterfont: Minion en Berthold Akzidenz Grotesk. Drukprocedé: digitale druk. Oplage: 125 genummerde exemplaren, waarvan de nrs I – X Romeins genummerd.

Bijzonderheden. Vervaardigd als geschenk van de uitgever en drukker ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van De Althæa Pers. Ed Schilders schreef op verzoek de inleiding. Thomas Blits nam de vormgeving voor zijn rekening. De foto’s zijn gemaakt door Clemens Boon. De tekstredactie was in handen van Hilde van Zanen. Het drukwerk is uitgevoerd door Grafisch Service Bureau Ruparo te Amsterdam. Het vormt meteen het eerste product op de nieuwe digitale pers Xerox DocuColor type 8000 die op 6 augustus 2007 bij Ruparo is geïnstalleerd. Het handbindwerk komt uit het atelier van AKS te Amsterdam.

103

Tien jaar papierdruk

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, 17 augustus 2007, 10,3 x 10,3 cm., 2 dln., II, 12, II p. + 12  p.

[3]: franse titel, [4]: motto, [5]: titelpagina, [6]: frontispice, [7-12]: tekst, [14]: colofon, + [1]: franse titel, [2]: frontispice, [3]: titelpagina, [4]: plastische getal, [5-9]; tekst, [10-12]: bibliografie, presse-papier.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, met presse papier in houten doos, met deksel met tegel. Papier: binnenwerk 100 grams roman; omslagen 160 grams Multicolor geel en 120 grams Pergamo. Doos:gelakt kersenhout, binnenzijden voorzien van beige velours, met scharnierend deksel waarin geglazuurde tegel met polychroom afbeelding schilderij van Ada Breedveld. Letterfont: Estrangelo Edessa. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 Romeins genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd als geschenk van de uitgever en drukker ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van De Althæa Pers, in het bijzondere voor degenen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het jubileumboek Ik ben de perken langs gegaan. De nummers corresponderen met de eerste tien exemplaren van het jubileumboek. Het eerste tekstboekje bevat een persoonlijke verantwoording van tien jaar De Althæa Pers; het tweede boekje geeft een korte weergave van het plastische getal van Dom Hans van der Laan. Het presse-papier, 10,3 x 10,3 x 3,0 cm, is vervaardigd van perspex en van een gegraveerd loge en inscriptie voorzien door Barry Carli te ‘s-Gravenhage. De dozen zijn verkregen via Atelier/Galerie Artificio te Schiedam. De veelkleurige, geglazuurde tegels in het deksel zijn kopieën van een vijftal schilderijen van de Amsterdamse beeldend kunstenaar Ada Breedveld. De titels luiden: Madonna, Bloemenboot, Nachtvlinder, Rode Zee en Geisha. De dozen zijn uitgereikt tijdens de presentatie van het jubileumboek op 17 augustus 2007.

104

Constantijn Huygens

Boom-gedichten

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 15 december 2007, 7,5 x 18 cm., [34 p.].

[1]: franse titel, [3]: titelpagina, [5-30] tekst, [33-34]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig, doorschoten met illustraties, met losse platten aan voor- en achterzijde, geperforeerd en verbonden met draadbundeltje, in blikken doosje, met titeletiketten aan voor- en achterzijde. Papier: binnenwerk 120 grams Data Copy Colour loofgroen en 150 grams Pergamo. Band: grijsbord overtrokken met papier met boommotief Graffiche Tassotti Code 170 en traditoneel schutblad T809 roman. Doos: blik met los deksel en groen fantasiemotief. Letterfont: SG Grandezza light oblique. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van de viering van het gezamenlijk verjaardagsfeest van Johan Breuker en Tonny Vermuë op 15 december 2007 te Haarlem. De gedichten zijn opgenomen volgens de uitgave van Dr. J.A. Worp, J.B. Wolters, Groningen, 1893-1899. De tekstbladen zijn doorschoten met acht illustraties op Pergamo met elk een uitsnede van de omslagtekening Ogentroost van Johan Breuker (De Althæa Pers, 2005). Het blikken doosje is een pennendoosje, verkregen uit de liquidatieverkoop van een hobbywinkel in Schiedam. Het draadbundeltje bestaat uit drie samengeknoopte draden Domino Koton perle 12 groen.

105

Constantijn Huygens

Op 2. lacke schoteltjens ingeleght met peerlemoer, tot een’ niewejaersgift

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [16] december 2007, 13,8 x 13 cm., [4 p.].

[1]: titelpagina, [2-3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: diploma in ronde vorm. Papier: 120 grams Data Copy Colours oranje. Letterfont: Bimini. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [66 exemplaren].

Bijzonderheden: Kerst- en nieuwjaarsgroet 2008 in de vorm van twee schoteltjes. De tekst is ontleend aan de uitgave naar de handschriften door Dr. J.A. Worp, J.B. Wolters, Groningen, 1893-1899. De schotelvorm komt overeen met de omtrek van de bodem van een pot satésaus.

106

De zin van veertig tekens

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 28 december 2007, 21 x 0/14,5 cm., [168 p.].

[1]: franse titel, [2]: motto, [3]: titelpagina, [5-163]: tekst, [165-168]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: 42 diploma’s in driehoeksvorm in vouwbox, met titeletiket. Papier: binnenwerk 120 en 160 grams Data Copy Colour licht- en donkergeel, licht en donkergroen, oranje en chamois; vouwbox 300 grams marmerkarton wit/lichtbruin; etiket 160 grams Data Copy Colour lichtgroen. Letterfonts: Circuit en Palatino Linotype. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 8 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor René Bakker en Tineke Bakker-Overeem als geschenk bij hun bezoek op 28 december 2007. In 1986 verscheen als 28e Atalanta-uitgave Veertig tekens is nog geen zin. Die uitgave bevatte veertig boektitels die zonder verdere informatie achter elkaar waren gedrukt. De zin van veertig tekens bevat op een afzonderlijk diploma voor elk van deze titels de bijbehorende schrijver en het jaar van eerste uitgave. Dit maakt het mogelijk de tekens nu in elke willekeurige volgorde te leggen, zodat een ongekend aantal mogelijke “zinnen” is te maken. Het motto is ontleend aan het gedicht Gebed aan God van Gerrit Achterberg (Thebe, 1941).

107

Koppermaandag 7 januari 2008

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 7 januari 2008, 10 x 21 cm., [2 p.].

[1]: titelpagina, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 80 grams lichtbruin vezelpapier, voorbedrukt. Letterfont: Lucida sans. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [25 exemplaren].

Bijzonderheden. Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 2008. Papier is voorbedrukt met een onderkast alfabet binnen een lijnkader en de naam en het adres van David Kindersley’s workshop te Cambridge. Het betreft een notitieblok met ruim 50 blaadjes, gevonden op een rommelmarkt en voor € 0,20 aangeschaft.

In het colofon staat kort enige informatie over de letterhakker en -ontwerper David Kindersley vermeld. Verder is de vraag aan de orde of hij de man met de lange mooie baars is geweest die een dichtregel van Jan Eijkelboom heeft uitgehakt in een kademuur in Dordrecht.

108

P.G. Witsen Geysenbeek

Nulla dies sine linea

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 26 januari 2008, 20 x 12,5 cm., [16 p.].

[1]: franse titel, [2]: frontispice, [3]: titelpagina, [4]: opdracht, [5]: tekst, [6]: toelichting, [7]: colofon, [8]: tekst, [9]: [tweede] franse titel, [10-16]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: leporello met opgeplakte tekstbladen in omslag met titeletiket. Papier: binnenwerk leporello 285 grams Cordenons Dali groen; tekstbladen 100 grams opdikkend roman; omslag 285 grams Cordenons Dali groen. Letterfont: Georgia. Drukprocéde: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Gonny Smeets en Michael Elias ter gelegenheid van het bezoek op 26 januari 2008. Nijvere bijen als zij zijn, hebben zij er recht op te weten dat dit fenomeen een lange traditie kent. Het idee voor het onderwerp is ontleend aan een artikel van Kees Schuyt in de Volkskrant van 11 augustus 2004 Geen dag zonder lijn’. Het puntdicht van G.P. Witsen Geysenbeek is ontleend aan zijn uitgave uit 1834 van Puntdichten, tweede deel, tweede druk door C.L. Schleijer te Amsterdam. Het frontispice is een gravureportret van Witsen Geysenbeek door H.W. Caspari v.d. Meulen. Het papier voor tekst, leporello en omslag komt uit de voorraden van papiergroothandel Jozef Vierhout te ‘s-Gravenhage.

109

Joost Herruer

Teylinger Gedichten

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 23 april 2008, 21 x 14,8 cm., [16 p.].

[1]: franse titel, [2]: frontispice, [3]: titelpagina, [5-10]: tekst, [11-13]: [toelichting], [14]: tekst raadsvoorstel, [15]: inhoud, [16]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel. Papier: binnenwerk 100 grams opdikkend roman; omslag 160 grams Favini Flying Colours Lavendelblauw. Letterfont: Aminta. Drukprocéde: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Dorien de Graaff als afscheidscadeau bij haar vertrek als medewerker account bij de Inspectie van het Onderwijs, regiokantoor Haarlem naar de gemeente Teylingen als beleidsmedewerker Welzijn. Waar zij zich nu ruim een jaar als inwoner van Sassenheim een Teylinger mag noemen, kunnen de Teylinger Gedichten haar betrokkenheid vergroten. Met de jaarlijkse aanwijzing van een gemeentelijk dichter poogt Teylingen zich op te stoten in de vaart der letterkundige volkeren. Het frontispice is een foto van Joost Herruer. Van de oplage zijn 5 exemplaren bestemd voor de auteur.

110

Dominique Meens

Arbres rassemblés / Bomen bijeen

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, juni 2008, 21 x 14,8 cm., [8 p.].

[1]: franse titel, [2]: frontispice, [3]: titelpagina, [4-5]: tekst, [7]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel. Papier: binnenwerk 90 en 200 grams Biotop 3; omslag 120 grams grigio grijsgroen. Letterfont: Futura BK BT. Drukprocéde: Laserprint en zeefdruk. Oplage: 25 genummerde, 100 ongenummerde exemplaren en 2 hc.

Bijzonderheden. Vervaardigd als afscheids- en herinneringscadeau van Jos Swiers aan collega’s, vrienden en bekenden bij zijn pensionering. Het onderwerp van dit cadeau heeft mede te maken met zijn al jaren durende  bemoeienis met het poëtisch œuvre van Anneke Brassinga. De Fransman Dominique Meens en Brassinga kennen elkaar vanuit een aantal vertaalprojecten. Meens schreef het door hem als een sonnet aangeduide gedicht na een dagje bomen snoeien in de vrieskou. Hij publiceerde het op 11 december 2006 op zijn website www.assez-vu (niet meer beschikbaar). Met zijn instemming is dit gedicht nu voor het eerst in druk verschenen. Ed Schilders maakte zijn studie Frans opnieuw ten gelde en legde de basis voor de vertaling. Vanzelfsprekend, want het is een boomgedicht, tekende Johan Breuker het frontispice. Hij drukte het in zeefdruk in zwartbruin in zijn atelier te Haarlem. Het papier is gekozen met de nuttige adviezen van Tineke en Gerrit Vierhout van Jozef P. Papiergroothandel te ‘s-Gravenhage. De cahiersteek is vervaardigd met Dominator groen 1097/50 fast color 200 yds, op klos.

111

Gerrit van de Linde Jzn

Schoolmeesters

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 29 juni 2008, 21 x 14,8 cm., [4 p.].

[2]: [colofon], [3]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: diploma, in omslag met titel. Papier: diploma 100 grams opdikkend roman; omslag 120 grams grigio grijsgroen. Letterfont: Aminta. Drukprocéde: laserprint. Oplage: 50 exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd als dankbetuiging voor degenen die schriftelijk hebben gereageerd bij het afscheid van Jos Swiers bij de Inspectie van het Onderwijs in verband met zijn pensionering.

112

Cleen Alckmaers Liedt-boeck

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 8 augustus 2008, 21,5 x 7,6 cm., [30 p.].

[[1]: franse titel, [2]: [opdracht], [3]: titelpagina, [5-28]: tekst, [30]: colofon.

Specififcatie. Uitvoering: leporello met voor- en achterplat, met titel op voorplat. Papier: 80 grams Conquerer digitaal. Band: platten grijsbord overtrokken met geïllustreerd, gekleurd muziekpapier. Letterfont: Palatino Linotype. Drukprocédé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Joke Schuur bij gelegenheid van het bezoek bij haar thuis op 8 augustus 2008. Cleen Alckmaers Liedt-boeck vormt de compilatie van een zestal liederen van vóór 1900 die het ontzet van Alkmaar (1573) tot onderwerp hebben. Hoort mannen ende vrouwen is ontleend aan Het oude Nederlandsche Lied: wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd: teksten en melodieën verzameld en toegelicht door Fl. van Duyse, ‘s-Gravenhage/Antwerpen, 1900-1980, dl. II. De daaraan voorafgaande vier liederen zijn afkomstig uit het Geuzenliedboek 1574, editie E.T. Kuiper, Zutphen, 1924. Voor de melodieën greep men in de zestiende eeuw veelal terug op een reeds bestaande melodie. Dit gebruik heet contrafact. Het Alkmaars Stedelied is ontleend aan de website van de 8 october Vereeniging “Alkmaar Ontzet”.

De vormgeving is ontleend aan het vouwboek dat Leporello in Mozart’s opera Don Giovanni hanteerde en waarin hij de liefdesescapades van zijn heer en meester noteerde. Mozart liet hem er lustig uit zingen, waarmee deze boekvorm geschikt blijkt voor de optekening van liederen.

113

Theo Gootjes/Liza Venenhand

Yūgen. Eenheid en schoonheid in zeven blootjes van Theo Gootjes; woordexpressie in zeven tanka’s door Liza Venenhand.

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 15 augustus 2008, 31,5 x 22 cm., [34 p.].

[1]: franse titel, [3] titelpagina, [5-27]: tekeningen en tekst, [29]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano’s, in perspex omslag, met afbeelding. Illustratie (pen) tekeningen van Theo Gootjes, gezeefdrukt door Johan Breuker. Papier: 200 grams Biotop 3. Band: gebogen perspex 4 mm met afbeelding in zeefdruk aan binnenzijde voorplat. Letterfont: Latha. Drukprocedé: laserprint en zeefdruk. Oplage: 30 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Yūgen is op verzoek tot stand gekomen na de ontdekking van een aantal blootjes van Theo Gootjes bij Galerie ‘t Walvis in Schiedam in april 2007. Liza Venenhand nam vervolgens de opdracht aan bij zeven van deze blootjes een tanka-cyclus te schrijven. De blootjes zijn met een groene kleurstelling in zeefdruk vervaardigd door Johan Breuker. Het geheel is vervat in een transparante perspex band uit het atelier van Barry Carli te ‘s-Gravenhage. De afbeelding van een van de blootjes aan de binnenzijde van de band is een aangepaste zeefdruktechniek door Johan Breuker. Het papier is geleverd door Jozef H. Vierhouts papiergroothandel te ‘s-Gravenhage.

De titel Yūgen is een begrip voor kalme schoonheid en elegante eenvoud in Japanse poëzie. Naar de mening van de dichter Fujiwara-no-Shunzei (1114-1204) vormt dit woord ook de ziel van de waka poëzie, in latere tijden tanka genoemd. Zoals zijn tijdgenoot, de dichter Kamo-no-Chōmei (1115-1216), aangeeft is Yūgen een gevoelen of een zienswijze die tot uitdrukking komt in symboliek, geïnspireerd op verbeelding. De expressie  ervan in woordvorm – en vooral dus in poëzie – hoeft daarbij niet voorop te staan. Het samengaan van de blootjes van Theo Gootjes en de woordexpressie van Liza Venenhand vormen zo de eigentijdse variant op deze oude, traditionele ideeënrijkdom.

114

Cornelis Anthonie Geisweit van der Netten

Op den 1e Luitenant kwartiermeester G.A. Teraert van Heuningen

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 7 oktober 2008, 21 x 14,8 cm., [16 p.].

[1]: franse titel, [[3]: titelpagina, [4-5]: foto, [6-7]: tekst, [8-9]: foto, [10-12]: verantwoording, [13]: bibliografie, [14-15]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: leporello in foedraal met rugetiket. Papier: leporello 220 grams Biotop 3; foedraal 300 grams marmer wit/lichtbruin. Letterfont: Sylfaen. Drukprocéde: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Jan van der Pol, direct na de mededeling dat hij het heeft aangedurfd zich tot kwartiermaker te laten benoemen bij de Inspectie van het Onderwijs. De tekst moet hem wijzen op de geschiedenis van kwartiermakers en -meesters die, moedig en dapper als zij plegen te zijn, hem voorgingen in de strijd voor het landsbelang. Het is, men begrijpe dit goed, geenszins de bedoeling, laat staan de wens van De Althæa Pers dat Jan nu hetzelfde lot is beschoren als de uiteindelijk toch onfortuinlijk en o zo jong (hij was pas 27 jaar) gesneuvelde Gerbandt Teraert van Heuningen. Veeleer zij erop gewezen, dat juist het uitzicht op de eeuwigheid als beloning voor noest kwartiermaken zo zijn aantrekkelijke kanten heeft. Of Jan met dit fraai en vroom vooruitzicht lijkt gebaat, is geheel aan hem om te bepalen. De beide foto’s tonen negentiende-eeuwse kwartiermeesters in respectievelijk groot en klein tenue.

115

Rainer Maria Rilke

Drei Rosen

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 23 oktober 2008, 21 x 14,8 cm., [16 p.].

[1]: titel, [3-9]: tekst, [10-12]: Betrachtung, [13]: afbeelding, [14-15]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel. Papier: binnenwerk 100 grams opdikkend roman; omslag 220 grams Biotop 3. Letterfont: Galant. Drukprocéde: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd als verjaarsgeschenk voor Dom Pieter Roose o.s.b. in de abdij St. Benedictusberg te Meliers (Vaals). De uitgave vormt de neerslag van het gesprek en de gedachtenwisseling over het rooslogo van De Althæa Pers en de wijze waarop Rilke de roos als symbool gebruikt in zijn teksten en gedichten. Dit gesprek vond plaats op donderdag 16 oktober 2008 in de abdij tussen Pater Roose en de uitgever. Het rooslogo is driemaal in drievoud opgenomen: op het omslag, als frontispice en op de titelpagina. De afbeeldingen zijn met de hand in drie kleuren ingekleurd, waarbij het bloemhart steeds in dezelfde kleur is gehouden.

116

Multatuli

Saïdjah en Adinda

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 21 november 2008, 19,5 x 13,3 cm., [24 + 28 p.].

[1]: franse titel, [2]: afbeelding, [3]: titel,  [4]: opdracht, [5-24]: tekst, [25]: franse titel, [26]: afbeelding, [27-48]: tekst, [50]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: twee katernen, afzonderlijk ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel, bevestigd op bord, overtrokken met stof. Papier: binnenwerk 90 grams conqueror digital lichtgroen; omslag 120 grams Data Copy Colours diepgroen; bord 3 mm grijsbord overtrokken met zwart-groene batikstof. Letterfont: Corbel. Drukprocéde: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Peter van Zanen als aanvulling op zijn verzameling van afzonderlijke uitgaven van Multatuli’s Saïdjah en Adinda. De tekst is integraal, en dus zonder aanpassingen, ontleend aan de vijfde druk uit 1881. Dit is de tweede, door de auteur herziene uitgave en daarmee ook de meest volledige. Toelichtingen op de tekst ontbreken: Peter moet het verhaal inmiddels uit zijn hoofd kennen. De illustraties zijn ontleend aan een (foto)reportage over Nederlands-Indië uit de jaren 1930-1935. De omslagen van de twee katernen zijn ook gebruikt voor de tekst en illustraties en daarom in de vaststelling van de omvang (24 + 28 p.] meegenomen. De batikstof is geleverd door Veronika Blokland uit Soesterberg.

117

Arnoud Geux

Conformiteit / Overeenstemming. Over de vormgeving van het koorboek van Mamelis.

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [10] december 2008, 21,5 x 21,5 cm., [6 + 4 + 4 + 6 + 6 p.] + [28 p.].

[1]: titel, [2]: dankwoord, [3]: motto, [5-21]: tekst, [23]: literatuur, [25]: colofon. [1]: titel, [2-28]: foto’s.

Specificatie. Uitvoering: Vijf katernen, afzonderlijk ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel, in map met foto; fotoboek, gebonden in band. Het geheel in ontwerpportfolio met twee bindelastieken en titeletiket met foto. Papier: binnenwerk 90 grams opdikkend roman; omslag 180 grams Flying Colors Lavendel; map 260 grams zwart karton; fotoboek ingeplakt titelblad 90 grams opdikkend roman, 200 grams glanzend fotopapier. Band 1mm grijsbord overtrokken met zwart linnen; ontwerpportfolio naturel karton met bruin linnen rug en bruin papieren hoekstukken, titeletiket passe partout voorzien van titelopdruk en foto koorboek. Letterfont: Vendôme LT Regular en Book Antiqua. Drukprocéde: lasterprint en fotoduk. Oplage: 20 romeins genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Arnoud Geux. De tekst is een herziene versie van het artikel van Arnoud Geux dat eerder is verschenen in Thematismos, het orgaan van de Van der Laan Stichting, nummer 8, december 2007, p. 16-20. De uitgave kwam to stand door de welwillende medewerking van de auteur, de redactrice van Thematismos, Juliet Oldenburg[er], en Abdij St. Benedictusberg. De laatste twee gaven ook toestemming voor het gebruik van de foto’s. Met toestemming en medewerking van Abdij St. Benedictusberg, in de persoon van Dom. P. Roose o.s.b., is een origineel drukvel in hoogdruk opgenomen van het klein psalterium. Aan de binnenzijde van het ontwerpportfolio is bovendien een uitsnede bevestigd van een origineel drukvel in offset van het groot psalterium. Twee exemplaren zijn bestemd voor bibliotheek en archief van Abdij St. Benedictusberg.

118

Dione Bouchaud

Kiemroos

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [19] december 2008, 21 x 14,8 cm., [8 p.].

[1]: titel, [2-7]: tekst, [8]: colofon.

Specificatie. Uivoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel, voorzien van zakje met zaden. Papier: binnenwerk 80 grams Trophée Clairefontaine groen; omslag 120 grams Festijn kerstgroen; zakje transparant. Letterfont: Constantia. Drukprocéde: laserprint. Oplage: [67 exemplaren].

Bijzonderheden. Kerst- en nieuwjaarsgroet 2009. Dione Bouchaud leverde ook de zaden die in een transpant zakje zijn bijgevoegd. In elk zakje zitten vijf zaden van de stokroos. De bedoeling is dat de ontvanger de zaden volgens de in de uitgave beschreven wijze ontkiemt, uitzaait en laat opkomen. De uitgave is afgedrukt in zwart-wit, zodat voor een kleurenversie de echte bloei in de zomer en het najaar moet worden afgewacht.

119

Wat is papier?

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 12 januari 2009, 21 x 14,8 cm., [4 p.].

[1]: titel, [2-3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag, met stofomslag met titel. Papier: binnenwerk 100 grams romandruk; omslag 160 grams zongeel; stofomslag krantenpapier. Letterfont: Vrinda. Drukprocéde: laserprint. Oplage: [15 exemplaren].

Bijzonderheden. Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 2009. De tekst is ontleend aan een advertentie van de firma Schipper Papier uit het lokale, Hilversumse sufferdje Wij in Hilversum, nummer 49, mei 1967, p. 1628. Daarin staan, deels op rijm, een aantal uitspraken over papier en wat er zou gebeuren als er geen papier meer zou zijn. Die toekomstvoorspellingen, blijken anno 2009 geen van alle te zijn uitgekomen. Reden om deze uitgave te voorzien van een huldeblijk aan het papier door een stofomslag toe te voegen dat is vervaardigd van bedrukt krantenpapier.

120

J.H. Leopold

Zij stond en oliede de zwarte haren. Met illustraties van Theo Gootjes.

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 22 januari 2009, 29,7 x 21 cm., [49 + I p.]

[1]: frontispice, [3]: titel, [5-9]: inleiding, [11-47]: tekst, [49]: literatuur, [49]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig in omslag van half overgestoken, tweekleurig envelopfoedraal. Papier: binnenwerk 220 grams Biotop 3 en 100 grams Pergamon calque; omslag 260 grams karton zwart en violet. Letterfont: Bentham. Drukprocéde: laserprint. Oplage: 12 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Gonny Smeets bij haar afscheid als kwaliteitsmanager bij de Inspectie van het Onderwijs op 22 januari 2009 te Utrecht. De speurtochten van Leopold en Gootjes naar een vorm van ultieme kwaliteit vertoont een verbluffende gelijkenis met het werk dat Gonny zoveel jaren heeft verricht. En het is en het komt nooit af. De onvoltooide eindversie van Leopolds gedicht is ontleend aan de door P.N. van Eyck verzorgde uitgave uit 1977. De gepresenteerde varianten in tekst en beeld berusten op een keuze door de samensteller uit de vele die zijn opgenomen in de uitgave van de Gedichten door  H.T.M. van Vliet uit 1985 en de stapels tekeningen van Gootjes die door hem voor deze uitgave zijn gemaakt. De tekeningen vormen illustraties bij een aantal varianten van Leopold en bieden tezamen een inkijk in het creatieve proces van kunstenaars op weg naar een kwalitatief hoogstaand product.

121

Anneke Brassinga

Pousse poème. Traduction Dominique Meens. Illstrations Johan Breuker.

La Haye/Pays-Bas, De Althæa Pers, janvier [5 februari] 2009, 33 x 22,3 cm., [6 + IV p.].

[1]: titel, [2-6]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: kruisvormig, viermaal gevouwen blad, in omslag met titel. Illustraties: pentekeningen in tweekleurendruk door Johan Breuker. Papier: binnenwerk 300 grams Steinbach ATS Go; omslag 290 grams Sirio Color cherry. Letterfont: Century Gothic. Drukprocéde: zeefdruk. Oplage: 40 genummerde exemplaren + 16 genummerde exemplaren hc a t/m p.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Dominique Meens die de bundel Dichtgroei van Anneke Brassinga in het voorjaar van 2008 spontaan naar het Frans vertaalde. Op verzoek maakte Johan Breuker nieuwe tekeningen bij deze vertaling. Tekst, tekeningen en het omslag werden door Jeanne Verbruggen van zeefdrukkerij Kurtface te Nijmegen in twee kleuren gedrukt. Het omslag is aan de binnenzijde bedrukt met het colofon. Dit laatste werd in aanzet door Ed Schilders uit het Nederlands omgezet naar het Frans. Van de oplage van veertig exemplaren zijn twintig exemplaren bestemd voor een verkoopexpositie van Johan Breuker in augustus/september 2009.

122

Anneke Brassinga

Dichtgroei

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [januari 2009], 21 x 14,8 cm., 2de, gewijzigde druk, 15, I p.

[1]: titelpagina, [3]: tussentitel, [4-13}: tekst, [15]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek in afgesneden omslag met titel. Illustraties: pentekeningen door Johan Breuker. Papier: binnenwerk 100 grams Conqueror texturer micro wit; omslag 120 grams Festijn kerstgroen. Letterfont: Galant. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 56 exemplaren (40 + 16 hc)

Bijzonderheden. De eerste editie uit 2006 verschijnt in een aangepaste vormgeving nu opnieuw als bijlage bij Pousse poème, de Franse vertaling van de cyclus door Dominique Meens. De bomencyclus Dichtgroei werd in opdracht geschreven en voorzien van tekeningen door Johan Breuker als onderdeel van de houtcatalogus De Delftse Xylotheek. De cyclus is in oktober 2006 in twee edities verschenen bij De Althæa Pers. De eerste editie is in gebrocheerde vorm opgenomen in de catalogus. Een tweede, luxe editie werd in vierkleurendruk door Johan Breuker als zeefdruk uitgevoerd.

123

[P.v.W]

Het wonder van Woerden.

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, 6 maart 2009, 21 x 14,8 cm., I, 14, I p.

[2]: frontispice, [3]: franse titel;, [4]: opdracht, [5]: titelpagina, [7-13]: tekst, [14]: verantwoording, [15]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag bevestigd op met papier overtrokken platten met titeletiket. Papier: binnenwerk 100 grams Cono texture vergé; omslag 160 grams Flying Colours lavendelblauw; platten grijsbord met papier met vismotief; titeletiket 120 grams Flying Colours lavendelblauw. Letterfont: Constantia. Drukprocdé: laserprint. Oplage: 10 [romeins] genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Sophie Kramer en Jacques Carpay, nu zij hebben gemeend te moeten verhuizen naar Woerden. Het kan geen kwaad dat zij zich ervan bewust worden domicilie te hebben gekozen in een waarlijk dappere en tegelijk wonderbaarlijke stad. De hier gepresenteerde geschiedenis zou ook nimmer in deze vorm vereeuwigd zijn, wanneer niet de Woerdense dominees Jac Hage en Piet Nap voor de nodige informatie en documentatie hadden gezorgd. De tekst is ontleend aan een bijdrage van een nog niet nader geïdentificeerde P.v.W in een aflevering van de Hervormde Kerkbode van februari 1925. Het frontispice is een foto van het gebrandschilderde raam in de Petruskerk te Woerden met de afbeelding van de wonderbaarlijks visvangst in 1576.

124

Theo Gootjes

Gootjesbijbel

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [29 maart] 2009, 29,7 x 21 cm., [619, I p].

[1]: titelpagina, [2-3]: inhoud, [5-34]: inleidende teksten, [35-37]: colofon, [39-619]: tekst en illustraties.

Specificatie. Uitvoering; diploma’s met tekst in zwart-wit, met ingestoken plano met illustratie in kleurendruk, in twee met linnen overtrokken foedralen met preegdruk, in met linnen overtrokken cassette, in draagtas met opdruk. Papier: 260 grams Invercote Creato. Foedralen: grijsbord met bruin linnen, binnenzijde voorzien van Elefantenhautpapier; cassette van grijsbord met oranjerood linnen, binnenzijde voorzien van Elefantenhautpapier; draagtas ecru met houten handvat en opdruk tekening in tweekleurenzeefdruk. Letter: minion. Drukprocedé: digitale druk. Oplage: 60 exemplaren, genummerd I – XL, 41-60 + 4 hc.

Bijzonderheden. De Gootjesbijbel is een facsimile-uitgave van 184 tekstbladen en 97 ingekleurde tekeningen die de Schiedamse tekenaar The Gootjes in 1995 heeft vervaardigd. Deze uitgave vormt een eerbetoon aan deze kunstenaar, die vooral bekend is geworden met zijn politieke tekeningen in de dagbladen Het Vrije Volk en het Rotterdams Dagblad. De uitgave is op 29 maart 2009 gepresenteerd in het museum Het Markiezenhof te Bergen op Zoom. De uitnodiging voor deze presentatie bestond uit een diploma met op de voorzijde een speciaal daarvoor vervaardigde tekening door Theo Gootjes. Deze uitnodigingskaart werd in tweekleurendruk belangeloos gedrukt door Gerard Post van der Molen van De Ammoniet te Ruurlo. De auteurs van de inleidende beschouwingen hebben hun bijdrage eveneens belangeloos gedaan en daarmee op hun eigen wijze bijgedragen aan dit eerbetoon. Van de uitgave zijn de twintig Arabisch genummerde exemplaren beschikbaar gesteld aan museum het Markiezenhof voor verkoop ten behoeve van het museum.

125

[Theo Gootjes]

[Drie postkaarten]

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [29 maart] 2009, 29,7 x 21 cm., [2 p.].

[1]: afbeelding; [2]: opdruk postkaart.

Specificatie. Drie plano’s met afbeelding in kleurendruk. Papier: 260 grams Invercote Creato. Letter: minion. Drukprocedé: digitale druk. Oplage: 3 x 100 exemplaren.

Bijzonderheden. Van drie illustraties uit de uitgave Gootjesbijbel (nr. 124) zijn postkaarten vervaardigd die zijn aangeboden aan het museum Het Markiezenhof voor verkoop ten behoeve van het museum. Het betreft de paneelnummers 1 De slang verleidt Eva in het paradijs, 14 Moses in de Nijl en 91 De drie vrienden van Daniël in de gloeiende oven.

126

Nae-bootzinghe van Hug. Grotii Latijnsche Aenspraeck aen de kist, inde welcke sijne E. uyt de Ge-vanckenisse is gedraghen.

[‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, Pinksteren [= 1 juni] 2009], 29,7 x 21 cm., [6 p.].

[1]: titel, [3]: tekst, [5]: colofon.

Specificatie. Plano in los rood omslag met titelopdruk. Papier: binnenwerk 105 grams Oud Hollands Post; omslag 160 grams Multicolor tulpenrood. Letter: Palatino Linotype. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 8 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van de ingebruikneming van een nieuwe, antieke boekenkist door Ed Schilders te Tilburg. De kist is speciaal in gebruik als opbergplek voor uitgaven van De Althaea Pers. De tekst is ontleend aan pamflet KBH 3253 in de Koninklijke Bibliotheek te ‘s-Gravenhage.

127

Johan Breuker

Uitnodiging presentatie Alleen wie het verlangen kent

[‘s-Gravenhage], De Althæa Pers, [31 juli 2009], 21 x 14,8 cm., [4 p].

[1]: titelpagina, [2]: subtitel, [3]: tekst, [4]: imprint.

Specificatie. Uitvoering: diploma. Papier: 100 grams opdikkend roman. Letterfont: FrnkGothITC Bk BT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [100 exemplaren].

Bijzonderheden. Uitnodiging voor de presentatie op 30 augustus 2009 van de nieuwe oeuvrecatalogus van Johan Breuker Alleen wie het verlangen kent bij Galerie De Kapberg in Egmond aan den Hoef.

128

Johan Breuker

Alleen wie het verlangen kent.

Tekeningen schetsen grafiek 2006-2009.

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, [30] augustus 2009, 21,5 x 27,5 cm., [136 p.].

[1]: titelpagina, [3-11]: inleidingen, [12-134]: catalogus, [135] CV Breuker, [136]: Colofon.

Specificatie. Uitvoering: losse bladen in spiraalband, in meegebonden bedrukt omslag met titel. Papier: binnenwerk 200 grams Biotop; omslag 300 grams Curious metallic magisch blauw. Letterfont: Franklin Gothic. Drukprocedé: digitale druk en zeefdruk. Oplage: 200 [+ 2 hc] exemplaren, waarvan 20 [+1] exemplaren romeins genummerd, gesigneerd en voorzien van een goudkleurige spiraalband en de overige van een zilverkleurige spiraalband.

Bijzonderheden. Vervolg op de eerdere œuvre- en verkoopcatalogus Ogentroost (Swiers 84) van Johan Breuker. De uitgave dient mede als verkoopcatalogus bij de tentoonstelling van Breukers tekeningen in Galerie De Kapberg te Egmond aan den Hoef van 29 augustus – 4 oktober 2009. Opnieuw betreft het boom-, bos-, tuin- en landschapstekeningen. De inleidende teksten zijn van Anneke Brassinga, Jurrie Poot en Johan Breuker. Het ontwerp is van Thomas Blits. Clemens Boon nam opnieuw de fotografie voor zijn rekening. Het drukwerk is digitaal uitgevoerd door Grafisch Service Bureau Ruparo te Amsterdam. Het omslag is gezeefdrukt door Johan Breuker. De romeins genummerde exemplaren zijn voorzien van een speciaal hiervoor door Johan Breuker vervaardigde losse vierkleuren zeefdruk, getiteld “Alleen wie het verlangen kent”. Naast de 20 genummerde exemplaren van deze zeefdruk, zijn er 12 genummerde hc exemplaren gedrukt, onder andere bestemd als geschenk voor de leden van de tentoonstellingscommissie van Galerie De Kapberg in Egmond aan den Hoef.

 

129

Iconostasis Breukeriani

‘s-Gravenhage, De Althæa Pers, 30 augustus 2009, 17,5 x 14,2 cm, [53,I p].

[1]: titel, [3]: tussentitel, [5-31]: tekst, [33]: tussentitel, [ 35-51]: tekst, [53]: colofon.

Specificatie. Uitvoering; diploma’s, in gevouwen omslag, met titeletiket. Papier: binnenwerk 200 grams Biotop; omslag 300 grams Curious metallic magisch blauw; etiket 160 grams violet. Letterfont: FRnkGothITC Bk BT en Franklin Gothic Medium. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Iconostasis Breukeriani beschrijft in kaartvorm alle uitgaven van De Althæa Pers waaraan Johan Breuker een bijdrage heeft geleverd en de uitgaven die speciaal voor Johan Breuker zijn gemaakt. De kaarten zijn bedoeld als bijschriften bij de tentoonstelling van een aantal van deze uitgaven in Galerie De Kapberg te Egmond aan de Hoef van 29 augustus tot en met 4 oktober 2009. De teksten zijn aangepast voor het doel van de tentoonstelling en wijken daarmee af van de gebruikelijke beschrijving in de bibliografie van De Althæa Pers. Iconostasis Breukeriani is Johan Breuker aangeboden tegelijk met de presentatie van zijn nieuwe catalogus Alleen wie het verlangen kent op 30 augustus 2009 in Galerie De Kapberg.

130

Constantijn Huygens

Drie Muysen

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [18 september 2009], 21 x 29,7 cm., [11, I p.].

[1]: titel, [2]: opdracht, [3-9]: tekst, [11]: colofon.

Specificatie. losse bladen met losse omslagbladen, met titelopdruk, met draadverbinding. Papier: binnenwerk 100 grams opdikkend roman; omslag 200 grams Biotop 3. Letterfont: Bentham. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 9 romeins genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor de schenker van een knuffelmuis. De tekst bestaat uit drie varianten van Huygens’vertaling van een Spaans spreekwoord. Die spreekwoorden zijn in zijn verzamelbundel Koren-Bloemen verschenen onder de titel Spaensche Wysheit. De varianten komen uit de eerste en tweede druk van deze bundel en uit de uitgave van de handschriften door Dr. J.A. Worp.

131

J. Winkler Prins

Mijmeren

De Droom in de Literatuur

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [1 oktober 2009], 21 x15,3 cm., [II, 16, II p.].

[3]: titel, [4]: opdracht, [5]: inleiding, [6-15]: tekst, [16]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag bevestigd op met papier overtrokken platten. Papier: binnenwerk 90 grams Conqueror Texture Micro Vergé; omslag 300 grams Curious metallic magisch blauw; platten 100 grams opdikkend roman met tekst. Letterfont: Vendôme LT Regular. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Jan van der Pol naar aanleiding van een discussie op 15 september 2009 over ‘mijmeren’. De uitgave is mede bedoeld om de toen gestarte gedachtewisseling een vervolg te geven. De tekst is ontleend aan De Nieuwe Gids, jaargang 1, deel 2, p.232-244 en diplomatisch weergegeven. Dat het essay van Winkler Prins eer doet aan de filosoof Kant is mooi meegenomen. Dat ook de dichter Potgier de hemel in wordt geprezen, zal anno 2009 waarschijnlijk op minder instemming kunnen rekenen.

132

Geboortekaart Lyanne

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [12 november] 2009, 21 x 14,8 cm., [4 p.].

[1]: tekening, [2-3]: tekst, [4]: imprint.

Specificatie. Diploma. Papier: 220 grams Multicopy lichtcrème. Letterfont: Goudy Mediæval. Drukprocedé: Colotec en FC zwart-wit copyprint. Oplage: [150 exemplaren].

Bijzonderheden: Op verzoek van de ouders en De Althæa Pers ontwierp de graficus Johan Breuker uit Haarlem de geboortekaart voor dochter Lyanne Mara van Nicolette Vaars en Ymke Swiers. Lyanne werd geboren in het Westfriesgasthuis te Groningen op 12 november 2009.

133

Jos Swiers

Tasjeskruid

Een handreiking bij de duiding van de tassen van Tonny Vermuë

’s-Gravenhage, De Althæa Pers, [4 ] december] 2009, 17 x 11 cm., [48, II p.].

[1]: afbeelding, [3]: franse titel, [5]: titel, [[7-46]: tekst, [47]: literatuur, [48]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: Japanse binding, met meegebonden envelopomslag, met titelopdruk, in handtasje van Chinese, geborduurde zijde. Papier: binnenwerk 80 grams Conqueror digital lichtrose; omslag 160 grams Flying Colours kers rose. Letterfont: Eurasia. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde en gesigneerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Tonny Vermuë bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Het lexicon is geheel opgezet volgens een eerdere uitgave voor haar echtgenoot Johan Breuker in 2003: Iconografisch Arboretum (bibliografie 54). Het Chinese tasje met bloemmotieven en opgelegd sierband en sierkoord is speciaal vervaardigd door Nanguang Handicraft te ’s-Gravenhage.

Comments are closed.