Cornelis Anthonie Geisweit van der Netten: Op den 1e Luitenant kwartiermeester G.A. Teraert van Heuningen

Geisweit titelblad

G.A. Geisweit van der Netten nam als kapitein deel aan de veldtocht van Napoleon naar Rusland. Hij raakte gewond, werd krijgsgevangen gemaakt, kwam weer vrij en trok een tijdje door Rusland en de Kaukasus. Hij schreef een deel van zijn (reis)ervaringen op en maakte daar ook tekeningen bij. Terug in Nederland werd hij docent aan de Militaire School in Delft. Hij schreef veel werk op militair gebied en zou dit volgens Matthijs Siegenbeek (‘Levensbericht van G.A. Geisweit van der Netten’, in: Jaarboek  van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Leiden, 1847, p. 43-46) ook op literair terrein gedaan hebben. Daarvan is, voor zover bekend, niets overgeleverd. Het gedicht over Teraert van Heuningen is in handschrift aangetroffen in een familiearchief bij Mevrouw Cornelia Flivania Louwes-Teraert van Heuningen in Kaapstad (Zuid-Afrika). Het is alleszins waarschijnlijk dat Teraert van Heuningen heeft gediend in het regiment van Geisweit van der Netten.

De uitgave is voorzien van een tweetal afbeeldingen van kwartiermakers in resp. klein en groot tenue.

kwartiermeester in groot tenue

Kwartiermeester in groot tenue

bibliografie 114

Comments are closed.