Tentoonstelling Huygens

Tentoonstelling

Huygens en zijn boeken

Vanaf 6 juli tot 1 september 2013 toonde Museum Meermanno in Den Haag boeken van en over Constantijn Huygens. Een van de vitrines was geheel  gewijd aan een aantal uitgaven die De Althaea Pers in de loop der jaren heeft vervaardigd met werk van Huygens.

De toelichting bij de tentoonstelling in de Boekzaal van het Museum luidde als volgt:

Vitrine XVI   Huygens in bibliofiele uitgaven-2

De Haagse Althaea Pers neemt bij het heruitgeven van teksten van Huygens een uitzonderlijke plaats in. Deze pers grijpt naar eigen zeggen “elke gelegenheid aan om een uitgave te bezorgen”, met name van de minder bekende gedichten van Huygens. In tegenstelling tot de meeste margedrukkers worden de uitgaven van de Althaea Pers niet gedrukt met loden letters, maar met een laserprinter. Veelal zijn het gelegenheidsuitgaven in kleine oplagen en niet bestemd voor de handel. Haerlem, Spellen en de Jan-Gedichten werden gemaakt voor collega’s van de Onderwijsinspectie, de werkgever van Drukker Jos Zwiers (sic!, js). Tot nu toe veschenen er maar liefst twaalf Huygens-uitgaven, van de eenvoudidge schotelvormige nieuwjaarswens Op 2. Lacke schoteltjens tot de Jan-Gedichten, in plexiglas gebonden en voorzien van een foedraal van textiel. In 2010 ontvingen Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek van collega margedrukker Gerard Post van der Molen, gezamenlijk een vrijwel compleet overzicht van de uitgaven van de Althaea Pers.

Constantijn Huygens, Haerlem, ‘s-Gravenhage, De Althaea Pers, 2003, Den Haag, MMW: pp ned Althaea 1999.1

Constantijn Huygens, Jan-Gedichten, ‘s-Gravenhage, De Althaea Pers, 2003, Den Haag, MMW: pp ned Althaea 2003.1

Constantijn Huygens, Spellen, ‘s-Gravenhage, De Althaea Pers, 2006. Den Haag, MMW: pp ned Althaea 2006.4

Constantijn Huygens, Op 2. Lacke schoteltjens ingeleght met peerlemoer, tot een’ niewejaersgift, ‘s-Gravenhage, De Althaeae Peres, 2007. Den Haag, MMW: pp ned Althaea 2007.4

Constantijn Huygens, Drie Muysen: in varianten, ‘s-Gravenhage, De Althaea Pers, 2009. Den Haag, MMW: pp ned Althaea 2009.10

Voor de Huygensuitgaven van De Althaea Pers volgt u deze link.

Comments are closed.