Constantijn Huygens

Constantijn Huygens 1596 – 1687

Een Hagenaar, of naar hedendaagse begrippen feitelijk een Hagenees, in hart en nieren. Constantijn Huygens, geboren in de Nobelstraat en op latere leeftijd de trotse bezitter en bewoner van het buiten Hofwijck in Voorburg. Een groot geleerde ook, maar vooral bekend als groot diplomaat en dichter. En voor die dichter heeft De Althaea Pers een meer dan gewone belangstelling. Wie via dr F.L. Zwaan en dr J.D.P. Warners kennis heeft mogen maken met Huygens, komt daar nooit meer los van. En dan gaat het vooral om de minder bekende Huygens. Hofwijck, Zeestraet en Ooghentroost zijn en worden in legio edities tot op de dag van vandaag uitgegeven. Maar al die andere, honderden gedichten? Juist voor die gedichten maakt De Althaea Pers zich sterk en grijpt daartoe elke gelegenheid aan om een uitgave te bezorgen.

Huygens zelf bundelde in 1658 zijn  dichtwerk in de verzamelbundel Kooren-bloemen. Hij liet daarbij een portret afdrukken onder zijn schuilnaam Constanter. Met die naam heeft hij veel van zijn gedichten ook ondertekend.

 

Kooren-bloemen 1ste druk 1658 Huygens 1ste druk Kooren-bloemen
                          titelpagina 1ste druk Kooren-bloemen 1658                   Portret Huygens 1ste druk Kooren-bloemen 1658

Die uitgave was slordig, onvolledig en kon de goedkeuring van Huygens dan ook niet echt wegdragen. In 1672 verscheen een tweede, herziene en aangevulde druk Koren-bloemen in twee delen. Een luxe-uitgave vergeleken met de eerste druk. Die druk wordt over het algemeen, want bertrouwbaarder, gehanteerd als brontekst. Vooral het fraaie portret van Huygens wordt geroemd. Juist daarom is hier het portret uit de 1ste druk opgenomen, omdat dat vrijwel nooit wordt getoond.

Dr J.A. Worp heeft tussen 1893 – 1899 alle gedichten opnieuw uitgegeven, maar dan op basis van de handschriften. Daarnaast bestaan er vele complete uitgaven en bloemlezingen onder de naam Korenbloemen, maar daarvan is lang niet altijd duidelijk op welke bron een uitgave is gebaseerd. Bij de uitgaven van De Althaea Pers is telkens verantwoord welke brontekst is gebruikt.

Overzicht uitgaven Constantijn Huygens: (Klik op een uitgave om de volledige informatie te bekijken).

Comments are closed.