Bibliografie deel 5

BIBLIOGRAFIE DEEL 5

NRS 170 – 200

170

François de La Rochefoucauld

Vieillesse – Ouderdom

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [juni 2012], 27,9 x 21 cm., [55, I p.].

[1]: Franse titel, [3]: titel, [5-51]: tekst, [53-55]: concordantie & colofon.

Specificatie. Uitvoering: diploma’s met in de eerste 13 diploma’s een losse zeefdruk, in omslagdoos (32 x 22,5 cm.) van zwart hardbord, aan 3 zijden gesloten met houten zijkanten, met deksel met ovalen uitsnede. Papier 250 grams Biotop FSC Mixed credit; zeefdrukken 400 grams Conservabarth. Omslagdoos zwart hardbord 2,5 mm en yellow poplar hout. Letterfont: Palatino. Drukprocedé: laserprint en zeefdruk. Oplage: 50 genummerde exemplaren en 5 genummerde HC-exemplaren.

Bijzonderheden. Promotie-uitgave voor de tekenaar en illustrator Bert Osnabrug uit Woerden. Voor deze uitgave koos hij 12 maximen van de achttiende-eeuwse auteur François de La Rochefoucauld. Hij voorzag deze maximen in samenwerking met Monique Bullinga, Martin Hulsenboom en Ed Schilders van een vertaling. Bij elk van deze maximen tekende hij met pen en penseel en in blockprintinkt en Oost-indische inkt een verbeelding van de tekst. Bovendien tekende hij in dezelfde techniek een portret van La Rouchefoucauld. Als toelichting en verantwoording schreef Osnabrug bovendien een essay over La Rouchefoucauld en de achtergronden bij zijn keuze van de teksten en zijn werkwijze. Op uitnodiging van De Althæa Pers schreef Bert Keizer, arts in een Amsterdams verpleeghuis, een essay over de ouderdom. De tekeningen zijn afzonderlijk gezeefdrukt in zwart-wit en ingevoegd in het diploma met het betreffende maxime. De zeefdrukken zijn uitgevoerd door Jeanne Verbruggen en Henk van de Laar van Zeefdrukkerij Kurtface uit Nijmegen. De tekst is mede vormgegeven door Arin Verner van en gedrukt in laserprint door Grafische servicebureau Ruparo uit Amsterdam. De omslagdoos is in samenspraak met Marja Wilgenkamp door haar uitgevoerd. Het deksel is voorzien van een ovaal gestanste uitsnede zodat het portret op het Franse titelblad zichtbaar is. Van de oplage zijn 30 exemplaren bestemd voor promotie-acties voor en door Bert Osnabrug.

171

J.H. Leopold

‘en wie ik liefheb, krijgt een tak’

[Albumblad]

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, 18 juli 2012, 21 x 14,8 cm., [15, I p.].

[1]: titel, [3-11]: tekst, [13-15]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: gebrocheerd met cahiersteek, in omslag met opgebracht beukenblad, in los omslag met opgelegde schorsplatten. Papier: binnenwerk 90 grams Conqueror digital lichtgroen; omslag 120 grams Festijn kerstgroen; buitenomslag 160 grams Fastprint zwart met opgelegde platten van berkenschors. Letterfont: Estrangelo Edessa. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 20 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Verschenen ter gelegenheid van de plaatsing van De Delftse Xylotheek in de nieuwe xylotheekzaal van het gerestaureerde Kasteel Groeneveld te Baarn op 18 juli 2012. In deze zaal bevindt zich ook een van de drie xylotheken van de Duitser Alexander von Schlümbach die indertijd door Lodewijk Napoleon aan Nederlandse universiteiten werden geschonken. De uitgave werd uitgereikt aan degenen die bij de plaatsing aanwezig waren. De Delftse Xylotheek wordt door Kasteel Groeneveld ingezet voor educatieve doeleinden en is daartoe door bezoekers te gebruiken. Als titel voor de uitgave is een regel uit het gedicht Albumblad van J.H. Leopold genomen. Hij schreef het gedicht Albumblad tussen 1918 en 1921. Onder dezelfde titel verscheen overigens al eerder in 1876 een aanzienlijk korter gedicht dat echter een geheel andere inhoud bevat. Na de publicatie bleef Leopold ontevreden over het resultaat. Daarom heeft hij tussen 1922 en 1925 aan een tweede versie gewerkt, die nooit is gepubliceerd. Algemeen wordt aangenomen dat Leopold zich voor Albumblad heeft gebaseerd op These I, singing in spring uit de bundel Leaves of grass (ed. 1860 ) van de Amerikaanse dichter Walt Whitman. Het gedicht is een exuberante ode aan de natuur, waarbij de lezer de auteur volgt in zijn verbazing over wat hij aantreft. De eerste strofen van dit gedicht vormden eerder het motto van de jubileumuitgave van De Althæa Pers in 2007. De tekst is ontleend aan J.H. Leopold, Verzamelde verzen 1886-1925, Deltareeks, Amsterdam, 2006, p. 153-160. Het grijze berkenschors en het speciaal geprepareerde beukenblad werden geleverd door Kruidje Roer Me Niet te Rotterdam.

172

Joost Oudewater

de bast van de berk

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [24 juli 2012], 21 x 14,8 cm., [2 p.].

[1]: titel & tekst, [2]: Appendix & [colofon].

Specificatie. Uitvoering: tweezijdig bedrukte, gevouwen en gelijmde plano, met uitsnede voor tekst en uitsnede voor een fragmentje berkenbast. Papier: tekst 100 grams calque;  plano 200 grams Biotop 3. Letterfont: Bart. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Ed Schilders als troost voor zijn dilemma over de conservering van de uitgave van De Althæa Pers die voorzien was van een omslag van berkenschors. De tekst van de haiku verschijnt binnen afzienbare tijd in een nieuwe bundel van Joost Oudewater bij het imprint K.A.F.T. Het imprint van De Althæa Pers is opgenomen in Japanse karakters. Deze werden al in 2003 op verzoek van De Althæa Pers gekalligrafeerd door Kumiko Nirate. Het stukje berkenschors van de witte berk of zilverberk is afkomstig uit het Zuiderpark te Den Haag.

173

[Jos Swiers]

Ex libris. 32 universele ex librissen

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [24 september 2012], 24,5 x 25,5 cm., [50 p.].

[3]: titel, [5-14]: tekst, [17-47]: ex librissen, [49]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: gebonden fotoalbum met witte bladen, met tussenbladen van wit pergamijn, met band van metallic blauw linnen, met pailletten op voorzijde, met rugschild met titel. De witte bladen zijn voorzien van daarop bevestigde tekstbladen, foto’s en op dragers bevestigde ex librissen. Papier: tekstbladen 120 grams Neutraal zachtgroen; dragers 160 grams Fastprint zwart. Letterfont: Candara. Drukprocedé: laserprint en blinddruk. Oplage: 20 genummerde en op naam gestelde exemplaren.

Bijzonderheden. 32 universele ex librissen uit de eerste helft van de 20ste eeuw van vermoedelijk de N.V. Lochemsche Handels- en Courantendrukkerij te Lochem zijn voorzien van een toelichtende tekst en 4 foto’s uit voordrukcatalogi van genoemde drukkerij. De foto’s zijn afgedrukt door Profotonet te Capelle aan den IJssel. Het fotoalbum is een jaren 50 retroversie Henzo pajetta blauw. Op het schutblad van elk exemplaar is een universeel ex libris aangebracht waarin de naam van de ontvanger is geschreven met een medium Platignum kalligrafeerpen. Het preegstempel ‘ex libris’ op het rugschild is vervaardigd met The Boswell Eziboss, patent nos. 37756 & 412025 uit de collectie van De Althæa Pers.

174

Uitnodiging boekpresentatie

S.l., De Althæa Pers, s.a., 15 x 21 cm., [2 p.].

[1]: titel, [2]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 300 grams KeayKolour wit. Letterfonts: Adobe Garamont Pro en Myriad Pro. Drukprocedé: piëzoprint. Oplage 220 exemplaren.

Bijzonderheden. Op verzoek van De Althaea Pers verzorgde René Bakker van de Atalanta Pers uit Baarn de vormgeving van de uitnodigingskaart voor de boekpresentatie op 9 december 2012 van de bibliografie van de Atalanta Pers. Hij nam ook het drukwerk voor zijn rekening. 170 exemplaren zijn door de Atalanta Pers en 70 exemplaren door De Althaea Pers verzonden aan genodigden en belangstellenden.

175

Minke Advokaat

Zevensprong

[’s-Gravenhage, De Althæa Pers, 23 oktober 2012], 21 x 22,5 cm., [18 p.].

[1]: titel, [2]: tekst, [3-17]: prenten, [18]: [colofon].

Specificatie. Uitvoering: gebonden, dragers aan rugzijde met elkaar verbonden door scharnierende zwartlinnen stroken Record 248 indigo. Papier: prenten 300 grams Invercote creato; dragers zwart dexbord 1.0 mm. Letter: handschrift Minke Advokaat. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 25 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van de eerste verjaardag van Marieke Swiers te Hoorn op 23 oktober 2012. De prenten zijn door Minke Advokaat uit Giessendam-Hardinxveld gemaakt naar een idee van Jos Swiers en geïnspireerd door het kinderliedje De Zevensprong. Te beginnen bij het eerste levensjaar is voor elk daarop volgende zevende jaar een prent gemaakt. De leeftijdsaanduiding is door de illustrator organisch in elke tekening verwerkt. Marja Wilgenkamp van Boekbinderij Wilgenkamp te Blokker ontwierp het scharniersysteem voor de dragers van de prenten, vervaardigde hiermee het dragende boek en bevestigde de prenten op de dragers.

176

[Jos Swiers]

”Credo”.

Over de samenwerking tussen Hella Haasse en Johannes den Hertog

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [7 november 2012], 24,7 x 19,8 cm., [15, I + [12] p.

[1]: franse titel, [2]: frontispice en opdracht; [3]: titel, [4-13]: tekst, [15]: colofon + [1-12: facsimilie.

Specificatie. Uitvoering: boekje, in omslag met betiteling en boekje, beide met cahiersteek bevestigd in driemaal gevouwen omslag met schuin in de rechter bovenhoek geplaatst titeletiket. Papier: binnenwerk 100 grams conqueror vélin Blanc en 80 grams Adagio chamois; omslagen 200 grams Neutral lichtbruin en 290 grams Sirio Color cherry. Letter: Cambria. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 12 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Hilde van Zanen. De uitgave bevat de neerslag van een onderzoek naar de herkomst van en de achtergronden bij een programmaboekje met de tekst ”Credo” van Hella Haasse en de toonzetting ervan door Johannes den Hertog. Dit boekje is in facsimile opgenomen in de uitgave. Het frontispice is een portret van Johannes den Hertog, afkomstig uit de beeldbank van het Nationaal Archief.

177

Versjes voor Tein

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [1 december 2012], 21 x 29,7 cm., [23, I p.].

[1]: titel, [3-21]: tekst, [23]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano’s, in plano-omslag met betiteling, met 4-gaats Japanse binding met geel raffia. Papier: binnenwerk 90 grams opdikkend roman en 120 grams calque; omslag 200 grams Biotop 3. Letter: Amaze. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 12 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Gemaakt voor Kim & Pim Schaaper ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon Tein op 21 november 2012 te Amsterdam. De versjes zijn afkomstig uit een anoniem manuscript, een oblong schetsboek (16 x 24 cm.) dat 30 kinderversjes en  –rijmpjes bevat. Op de voorzijde staat, in het handschrift van het manuscript, een opdracht ‘Voor Bertje, Versjes verzameld door zijn moesje, 1941’. De tekeningen zijn eveneens genomen uit dit manuscript. In het versje ‘Plannetje’ is de oorspronkelijke naam ‘Jannetje’ vervangen door ‘Teintje’. Dit versje is ook in 2005 al eens gebruikt voor een uitgave van De Althæa Pers. De versjes zijn aangepast aan de hedendaagse spelling en interpunctie. ‘Versjes voor Tein’ vormt de twaalfde uitgave in de Serie Volkswijs. Het voorblad en de titelpagina zijn voorzien van een gekleurd sierelelement.

178

Jos Swiers

De wereld een cocon

Atalanta Pers

René Bakker / Tineke Bakker-Overeem

’s-Gravenhage, De Althæa Pers, [9 december] 2012, 24,7 x 17 cm., 228, IV p.

[1]: Franse titel, [2]: motto, [3]: titel, [5]: inhoud, 7: Voorwoord, [8]-49: tekst, 50-52: literatuur, [53]-226: bibliografie, [228]: Colofon.

Specificatie. Uitvoering: gebonden, in gelamineerd papieren band met opdruk in rood en wit aan voor- en achterzijde en betiteling in wit op voorzijde, met CD-rom in plastic sleeve op binnenzijde achterplat. Papier: binnenwerk 100 grams munken lynx; schutblad en omslag band 130 grams munken lynx. Letter: Spinoza en Bliss. Drukprocedé: offset. Oplage: 200 genummerde en 133 ongenummerde exemplaren. I-V; 1-195; 133 hc.

Bijzonderheden. Bibliografie gemaakt voor René Bakker & Tineke Bakker-Overeem. De redactie van de bibliografie is mede verzorgd door Hilde van Zanan-van Lith. De vormgeving was in handen van Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam. Voor de fotografie van de Atalanta-boeken heeft Clemens Boon uit Amsterdam zorg gedragen. Drukkerij Wilco uit Amersfoort nam het drukwerk en het bindwerk voor zijn rekening. De productie van de CD-rom was in handen van Dvdkopie uit Schagerbrug. Voor de 5 Romeins genummerde exemplaren is een omslagdoos vervaardigd door Marja Wilgenkamp uit Blokker. Deze doos bevat afzonderlijke trays voor het boek en de in een jewelbox gestoken CD-rom. De uitgave is gepresenteerd op 9 december 2012 in het CODA Museum te Apeldoorn. De inleiding werd verzorgd door Eddy Schuyer, De muzikale ondersteuning was in handen van het Storyteller Jazz Project, bestaande uit studenten aan Het Koninklijk Conservatorium te ’s-Gravenhage.

179

Boekenlegger Boekpresentatie De wereld een cocon

’s-Gravenhage, De Althæa Pers, 9 december 2012,  6 x 19 cm., [2 p.].

[1-2]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: diploma, tweezijdig bedrukt. Papier: 350 grams zwaar halfmat papier. Letterfont: Verdana. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 300 exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van de boekpresentatie De wereld een cocon, de bibliografie over de Atalanta Pers, op 9 december 2012 in het CODA Museum te Apeldoorn. De boekenlegger is uitgereikt bij de uitdeling van de boeken. Op de voorzijde is het ontwerp voor de band afgedrukt; op de achterzijde staan de omslagen van de 2 Atalantabibliografieën: Honderd seizoenen Atalanta Pers (1979) en De wereld een cocon (2012).

180

Constantijn Huygens

Ode ad patrem

S.l., De Althæa Pers, [december 2012], 15 x 15 cm., [4 p.].

[1]: titel, [2-3]: tekst, [4]: [colofon].

Specificatie. Uitvoering: gevouwen plano. Papier: 350 grams halfwit halfmat. Letterfont: Verdana. Drukprocedé: laserprint in full colour. Oplage: 100 exemplaren.

Bijzonderheden. Kerst- en Nieuwjaarswens 2012-2013. De tekst is ontleend aan de uitgave Latijnse gedichten 1607-1620 in de reeks Monumenta Literaria Neerlandica, Den Haag, 2004, p. 88. De afbeelding op het titelblad is een collage van uitgaven van De Althæa Pers uit 2012.

181

A.P. Craen

Liedeken

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [15 december 2012], 29,7 x 21 cm., [15, I p.].

[1]: titel, [3-14]: tekst, [15]: Colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano’s in omslagmap met 2 teruggeslagen uitsneden in voorplat voorzien van sierpapier. Papier: binnenwerk 200 grams Biotop 3; omslagmap 300 grams marmer wit-lichtbruin; teruggeslagen uitsneden 100 grams Art Talent sierpapier in diverse kleurpatronen. Letterfonts: DéjaVu Serif en Deutsch Gothic. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Johan Breuker ter gelegenheid van de viering van zijn 70ste verjaardag. De liedtekst van Craen is een bosgezang en tegelijk meilied dat aansluit bij de tekeningen die Breuker sinds jaren maakt. De liedtekst en het titelblad zijn in iuxta uitgevoerd met de twee verschillende letterfonts. De uitsneden in het voorplat van de omslagmap laten delen van het titelblad zien.

Liedeken vormt de dertiende uitgave in de serie Volkswijs.

182

J.H. Leopold

Cheops

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [december 2012], 9 x 6,3 cm., [65, I p.].

[1]: titel, [3-63]: tekst, [65]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano’s, in dekseldoosje van tinblik met afgeronde hoeken, met afbeelding op deksel. Papier: 200 grams Biotop 3. Letterfont: Palatino. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Derde en laatste van de 3 grote gedichten van Jan Hendrik Leopold. Eerder verschenen Van wijn een druppel… en Albumblad. De tekst is ontleend aan Verzameld werk I, Amsterdam, 1951/1952, p. 132-139. Het tinnen doosje is geleverd door TheSouq uit Baarn. De afbeelding op het deksel stelt een woestijnlandschap voor met piramide en kameel met ruiter in een ondergaande zon. De tekst is opgedeeld in 31 ‘strofen’ en verbeelden daarmee de stenen waarmee de piramide van Cheops is opgebouwd.

183

Ferijn van Meerendonck

Ontwerp Ex libris

[’s-Gravenhage, De Althæa Pers], Koppermaandag [7 januari 2013], 21 x 14,8 cm., [5, I p.].

[1]: titel, [2]: tekst, [3-4]: ex libris, [5]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: japans gevouwen blad (14,8 x 10,5 cm.) doorgestoken in tekstomslag, met doorgestoken stroken bevestigd op voor- en achterzijde tekstomslag. Papier: binnenwerk: 105 grams Van Gelder Oud-Hollands Post; omslag 160 grams Tournesol jaune. Letterfont: akaPotsley. Oplage: 20 exemplaren.

Bijzonderheden. Uitgave ter gelegenheid van Koppermaandag 2013. Ontwerp van een ex libris voor de Nautilus-bibliotheek van Art Boumer uit een serie ontwerpen die de Vlaamse ontwerper Ferijn van Meerendonck op verzoek van Boumer heeft gemaakt. Dit ontwerp met de op Batafysische symbolen geënte letter en insigneteken is door Boumer overigens niet in uitvoering genomen.

184

[Jos Swiers]

Miniatuurboekje Gresset

Over de provenance van de édition mignardise de Gresset uit het bezit van Lois Boorman

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [23 maart 2013], 5,6 x 4,3 cm., [23, I p.]

[1]: Franse titel, [2]: frontispice, [3]: titel, [5-20]: tekst, [22-23]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: gebrocheerd, met cahiersteek, in omslag met illustratie op voorzijde, in bookalike dekseldoosje (6,5 x 5,4 cm), met ovalen uitsnede in deksel waarin illustratie. Papier: binnenwerk 90 grams Biotop 3; omslag 120 grams Blackline; illustraties Fujicolor Chrystal Archive Paper Supreme. Letterfont: 8 pnt Estrangelo Edessa. Oplage: 12 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Miniatuurboekje met de geschiedenis over de provenance van een miniatuuruitgave van de Franse auteur Jean-Baptiste Louis Gresset uit 1855. Het boekje was gebonden in een luxe privéband. De laatste bezitter was de Amerikaanse verzamelaar Lois Boorman. Haar collectie miniatuurboeken werd na haar overlijden in 2003 door de antiquaar Joseph Heller uit New York aangeboden in een verkoopcatalogus. De eigenaren zijn teruggevonden tot het jaar van uitgave 1855.

Het miniatuurboekje is ter bescherming voorzien van een verchroomd blikken miniatuurdoosje in de vorm van een bookalike, aan de binnenzijde voorzien van een binnenvoering van blauw vilt, met aan de voorzijde een ovalen uitsparing waarin achter transparant een fotografische afbeelding van de band van het boekje van Lois Boorman. Op het omslag van het boekje is een afbeelding opgenomen van de rug van Boormans boekje; op p. 10 is een foto aangebracht van de gehele boekband. Het frontispice is een foto van Lois Boorman.

185

[Jos Swiers]

Natura Artis Midwoudiensis Magistra.

Levertjes opgediend bij de beelddieren van Jant Smit

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, 5 april 2013, 30,5 x 11 cm., [8 p.].

[1]: Franse titel, [2]: opdracht, [3]: titel, [5-7]: tekst, [8]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: gebrocheerd, met cahiersteek, in omslag met 3 uitsneden voor illustraties. Papier: binnenwerk 120 grams Biotop 3; omslag 290 grams Sirio Color cherry. Letterfont: Constantia. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Marjo & Harry Werner te Midwoud ter gelegenheid van een bezoek ter stede. Tegelijkertijd brengt het een eerbetoon aan de Midwoudse beeldhouwster Jant Smit. De Levertjes bij de dierenbeelden zijn ontleend aan Den Koddigen Opdisser, Vol Aerdige en Vroolijcke Gezangen, Kusjes, Rondeeltjes, Levertjes, Bruylofts, Punt- en Mengel-dichten. Vyt het breyn van verscheyden Sinrijcke Poëten, in de Koddige Schotel van Jeremias opgeschaft, voor alle Liefhebbers deses tijdts. Het eerste deel. Den Tweeden Druck.  t’ Amsterdam, By Jan Claesz. ten Hoorn, Boeckverkooper over ‘t Oude Heere Logement, 1678. De foto’s van de stier Adema 21 zijn gemaakt door Nicolette Vaars; de foto’s van het paard en de poes zijn afkomstig uit de database De Collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

186

Uitnodiging boekpresentatie

[’s-Gravenhage, De Althæa Pers, 23 april 2013], 20 x 14,1 cm., [8 p.].

[1]: titel, [2-7]: tekst, [8]: illustratie.

Specificatie. Uitvoering: gevouwen plano met los inlegvel. Papier: plano 250 grams wit; inlegvel 120 grams wit. Letterfont: Constantia. Oplage: 120 exemplaren.

Bijzonderheden. Uitnodiging voor de boekpresentatie op 19 juni 2013 van Ongekend avontuur/ Une aventure extraordinaire van Johan Breuker over zijn oom Henk Breuker, schrijver en uitgever in Frankrijk. De presentatie vond plaats in het Institut français des Pays-Bas, Maison Descartes te Amsterdam. Tegelijkertijd vond de overdracht plaats van het literair archief aan het Letterkundig Museum in Den Haag.

De uitnodiging is naar een ontwerp van Johan Breuker en Jos Swiers uitgevoerd door Johan Breuker en afgedrukt in full colour door Printhuis te Haarlem.Voor de verzending is een speciale postzegel gemaakt met een getekend portret van Henk Breuker door zijn neef Johan.

187

Eric de Rooij

Liedje voor een kleine ziel

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [9 juni 2013], ca 21,2 x 15 en 31 x 21,2 cm., A: [4 p.]; B: [4 p.].

A: [1]: titel, [2]: opdracht, [3]: tekst, [4]: colofon; B: [1]: titel, [2]: tekstkatern, [3]: illustratie.

Specificatie. Uitvoering: gebrocheerd, met cahiersteek, in gepartieerd omslag, op plano gevouwen drager, met loshangend titellint en portret. Papier: binnenwerk 105 grams Oud Hollands Post; omslag 150 grams paarsblauw gebloemd Indiaas katoenrecycled Khadi; drager 210 grams violetrood gebloemd Indiaas katoengerecycled Khadi; titellint 20 mm satijn fuchsia. Letterfont: Book Antiqua en Lydian. Oplage: 40 genummerde exemplaren, waarvan 30 exemplaren bestemd voor Eric de Rooij.

Bijzonderheden. In januari 2013 zond Eric de Rooij het gedicht Liedje voor een kleine ziel naar de Haagse Poëzieroute als zijn bijdrage voor de viering van de 150ste geboortedag van Louis Couperus. Het gedicht is door de Haagse Poëzieroute en het Louis Couperus Genootschap uitgekozen om een eigen plek te krijgen in Den Haag: het bruggetje van Takma op de kruising Mauritskade/Nassaukade. Op 9 juni 2013 is de plaquette met de tekst onthuld. Ter gelegenheid daarvan liet De Althæa Pers Eric’s gedicht in een aangepaste uitvoering verschijnen. Het portret van Louis Couperus is in opdracht van De Althæa Pers speciaal voor deze uitgave vervaardigd door Bert Osnabrug uit Woerden. Hij heeft hiervoor een digitale techniek gebruikt. De prent is afgedrukt door Profotonet te Capelle aan den IJssel op Fuji Mat Lustre.

188

Johan Breuker

Ongekend avontuur | Une aventure extraordinaire

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [19 juni] 2013, 24,5 x 16,8 cm., 194 p.

1]: Franse titel, [2]: frontispice, [3]: titel, [4]: copyright, [5]: inhoudsopgave, [6]: motto, 7-144: tekst, [145-170]: fotokatern, 169-191: bibliografie, [192]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: genaaid gebonden, in mat gelamineerde heel papieren band, met betiteling in zwart. Papier: binnenwerk 90 grams hv offset getint Biotop 3 en 90 grams colotech wit; schutblad 115 grams hvo getint; band 135 grams hv gesatineerd mc. Letterfont: Lyon text. Oplage: 125 genummerde en gesigneerde exemplaren.

Bijzonderheden. Gemaakt voor Johan Breuker. De redactie van de teksten is mede verzorgd door Hilde van Zanan-van Lith. Het fotomateriaal is afkomstig van Frans van Lier, Wim van Riet en uit de archieven van Johan Breuker en de erven Henk Breuker. Het frontispice is een tekening van Henk Breuker door Johan Breuker. De vormgeving was in handen van Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam. Drukkerij Wöhrman Print Service uit Zutphen nam het drukwerk en het bindwerk voor zijn rekening. De uitgave is gepresenteerd op 19 juni 2013 in Maison Descartes te Amsterdam. De inleiding werd verzorgd door Frans van Lier. De muzikale bijdrage was in handen van Nico Knapper uit Amsterdam. Tijdens de presentatie vond ook de overdracht plaats van het literaire en biografische archief van Henk Breuker aan het Letterkundig Museum te Den Haag.

189

Henk Breuker | Nico Knapper

Blason

[Amsterdam | ’s-Gravenhage | Haarlem, De Althæa Pers, 19 juni 2013], 21 x 15 cm., [4 p.].

[1]: titel, [2]: facsimile, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: gevouwen plano, los in gepartieerd omslag. Papier: binnenwerk 90 grams Biotop 3; omslag 120 grams grigio grijs. Letterfont: Vendome LT Regular. Oplage: 75 exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd als herinnering aan de presentatie van Ongekend avontuur | Une aventure extraordinaire, het boek van Johan Breuker over zijn oom Henk Breuker. Het is uitgereikt aan de aanwezigen bij de presentatie op 19 juni 2013 in Maison Descartes te Amsterdam. Blason is voor het eerste gepubliceerd in Silex, een uitgave van La Licorne, 1959, p. 3. Het gedicht is op verzoek van Johan Breuker en De Althæa Pers op muziek gezet door Nico Knapper uit Amsterdam en door hem met eigen gitaarbegeleiding ten gehore gebracht tijdens de boekpresentatie. Het facsimile is het manuscript van de partituur.

190

Walter De Backer

Opgezette papegaai

[’s-Gravenhage, De Althæa Pers, 21 juli 2013], 20 x 30 cm., [17, I p.].

[1]: titel, 3-15]: tekst, [17]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: verlijmde bladen, met papieren rug, in meegelijmd omslag met illustratie. Papier: binnenwerk 120 en 200 grams Biotop 3,; rug 120 grams Festijn kerstgroen; omslag 120 grams Festijn kerstgroen. Letterfont: Corbel. Oplage: 14 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van de presentatie van een nieuwe Nederlandse vertaling van Ver-Vert, het beroemde en beruchte gedicht van de Franse auteur Jean Baptiste Louis Gresset dat anoniem verscheen in 1734. Van dat gedicht is tot nu toe een drietal vertalingen in het Nederlands bekend, waarvan er twee alleen in documentatie staan vermeld. Met deze presentatie komt nu dus een tweede vertaling in gedrukte vorm beschikbaar. Opgezette papegaai vormt een eerbetoon aan de vertalers en de berijmers van deze nieuwe vertaling en is tijdens de presentatie op 21 juli 2013 in Tilburg aan hen uitgereikt.

Walter De Backer, geboren op 4 juli 1928 te Aalst (België), is een autodidactische schilder en schrijver. Zijn oeuvre omvat zo’n drie- tot vierhonderd schilderijen en een honderdtal tekeningen. Het werk wordt wel gerekend tot het neo-expressionisme. Eind jaren 70 van de twintigste eeuw is hij gestopt met schilderen en tekenen en heeft hij zich verder gewijd aan het schrijven. In 1992 publiceerde hij in eigen beheer de dichtbundel Van horen zwijgen. In deze bundel bevindt zich het gedicht Opgezette papegaai. In datzelfde jaar gaf hij in eigen beheer ook nog de dichtbundel Onderweg uit. De Backer is nog immer woonachtig in Aalst, schrijft nog steeds gedichten en heeft van harte ingestemd met het gebruik van zijn gedicht als geschenk bij de presentatie van de nieuwe Ver-Vert-vertaling.

De illustraties op het omslag en in de tekst bestaan uit poesieplaatsjes van papegaaien. Door de beperkte omvang van de plaatjesserie bestaat elk exemplaar uit een unieke combinatie van papegaaienafbeeldingen. Carjan Bouhoorn Shop in Veenendaal zorgde voor een voldoende aantal papegaaienplaatjes.

191

G.J. D’Ancona

De Gouden Bruiloft

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [25 juli 2013], 21 x 14,9 cm., [4 p.].

[1]: titel, [2]: contrefact, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: Gevouwen plano, in omslag met cahiersteek. Papier: binnenwerk 120 grams Copy Colour Chamois; omslag 260 grams Pro Plus holografsich karton in vier verschillende goudtinten. Letterfont: Raavi. Oplage: 10 genummerde exemplaren, waaarvan het eerste exemplaar op naam gesteld.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Peter van Zanen en Hilde van Zanen-van Lith ter opluistering van hun jubileumviering op 25 juli 2013. De tekst is ontleend aan G.J. D’Ancona: Bruilofts-vreugde. Eene verzameling van 100 liederen voor ondertrouw-partijen, groene-, koperen-, zilveren- en gouden bruiloften, G.B. van Goor, Gouda, [1876], lied nr. 47, p. 47-48. Het lied is alleen in deze versie overgeleverd en is daarmee een referentielied. Tegelijk is het een contrafact omdat het op een bestaande zangwijs is gebaseerd. De Gouden Bruiloft is de veertiende uitgave in de serie Volkswijs.

192

Constantijn Huygens

Aen de jeugd

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [27 juli 2013], 21 x 30 cm., [2 p.].

[1]: colofon, [2]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: 2 plano’s bevestigd op binnenzijden van drager met gepartieerd voorblad, met groen accent op kruispunt snijvlakken. Papier: binnenwerk 120 en 200 grams Biotop 3; omslag 290 grams Sirio Color Cherry en 300 grams Naturel lichtgroen. Letterfont: DejaVu Sans. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd bij de feestelijke viering op 27 juli 2013 van de 70ste verjaardag van Tineke Bakker-Overeem te Baarn. Het puntdicht van Huygens is opgenomen in drie versies. De eerste is naar het handschrift volgens de uitgave van  Dr. J.A. Worp, deel 7, 1661-1671, Groningen, 1876, p. 30. De tweede versie is ontleend aan de tweede druk van Koren-bloemen, Amsterdam, 1672, p. 283. De laatste versie is een parafrase in modern Nederlands van de hand van Jos Swiers.

193

H. van Sijn

Het Vredespaleis

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [28 augustus 2013], 21 x 29,7 cm., [53, I p.].

[1]: illustratie, [3]: Franse titel, [4]: frontispice, [5]: titel, [6]: opdracht, [7-51]: tekst, [52-53]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano’s, in losbladig omslag met betiteling in zwart, met Japanse binding met zwart koord. Papier: binnenwerk 90 en 120 grams Biotop 3 en 120 grams calque transparant; omslag 160 grams Flying Colours papaverrood. Letterfont: Constantia. Oplage: 12 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Vredespaleis in ‘s-Gravenhage op 28 augustus 2013. De lekendichtjes van H. van Sijn die op het Vredespaleis betrekking hebben zijn geïnventariseerd uit zijn publicaties in het Geïllustreerd Volksblad voor Nederland (1904-1930), Boert & Ernst (1916) en Bereid den Vrede (1931). De gegevens over Van Sijn zijn ontleend aan de inleidingen bij zijn uitgaven en het jubileumboek 50-Jarig bestaan der Drukkerij D. van Sijn & Zoon Rotterdam (1905). De illustraties zijn gedigitaliseerde bewerkingen van (uitsneden van) een tekening van het Vredespaleis die vermoedelijk in 1913 is gemaakt en is uitgegeven als ansichtkaart. De gebruikte versie is een gelopen kaart (s.n., s.l., genummerd 188), gericht aan de Jongenheer C. Kuppers te Utrecht en gefrankeerd met een 22-cents zegel met frankeringsdatum 25 juni 1913. Het frontispice met het portret van H. van Sijn is ontleend aan In memoriam (1911) en afgedrukt door Profotonet te Capelle aan den IJssel. Alle genoemde boekuitgaven en documenten zijn afkomstig uit de collectie van Jos Swiers te ’s-Gravenhage. Nummer 01 van de oplage is op 16 augustus 2013 aangeboden aan het bestuur van de Carnegie-Stichting te ’s-Gravenhage.

194

Andy Partridge

No Language In Our Lungs

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [20 augustus 2013], 21 x 14,8 cm., [4 p.].

[1]: titel], [2]: opdracht, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: eenmaal gevouwen plano, in los omslag met betiteling en witte afzetstrook aan rechterzijde. Papier: binnenwerk 120 grams Biotop 3; omslag 200 grams Biotop 3. Letterfont: Calibri. Oplage: 8 genummerde exemplaren.

Specificatie. De tekst Onze longen ontberen de woorden  (No Language In Our Longs) van de Engelse gitarist, singer en songwriter Andy Partridge (lid band XTC) is door Jos Swiers vervaardigd als eerbetoon en herinnering aan Ab Stammeshaus en ter troost voor Jeanne Stammeshaus-van der Windt en de kinderen. De vertaling is gemaakt op basis van de tekst zoals die door Ab zelf is opgenomen in zijn uitgave XTC Live-Paradiso-1980, No XQ’s Propagation, mei 2009, [p. 43].

195

dertienavondkoning

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [17 september 2013], 21 x 14,8 cm., [4 p.].

[1]: titel], [2]: illustratie, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: Eenmaal gevouwen plano. Papier: 200 grams Biotop 3. Letterfont: Corbel. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Specificatie. Geschreven en vervaardigd voor Sjarai Judith, dochter van Jael Schuyer en Daniël Kussendrager, geboren op 4 september 2013.

196

Harry van Boxtel

Papegaaienzang.

Het boek van de natuurlijke geluiden van de papegaaien tevens woordenboek Engels-Nederlands, met illustraties van Johan Breuker.

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [28 september] 2013, 21,6 x 30 cm., [177, I p].

[1-2]: frontispice, [3]: franse titel, [4]: reeksverantwoording, [5]: titel, [7]: inhoudsopgave, [9-174]: tekst, [175-177]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano’s, in kartonnen band met 4 boekschroeven en linnen rug, met uitsnede op voorplat, bevestigd in naturel gelakte houten staander achter draadijzeren vogelkooi. Papier: binnenwerk 90 en 120 grams natuur wit; omslag 2,5 mm zwart hardboard Record 216 Pfeiffer. Letterfont: Sylfaen. Oplage: 25 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Papegaaienzang van Harry Van Boxtel is te beschouwen als het vervolg op Vogelslag, in 2004 verschenen bij De Althæa Pers (bibliografie nr. 58). Het manuscript van Harry van Boxtel is daarom in overeenstemming gebracht met de opzet van Vogelslag. De uitgave vormt zowel het negende deel in de serie Het Papegaaienmuseum als het tweede deel van wat door Ed Schilders is aangeduid als het Groot Woordenboek van de Onomatopoësis (De Centrifuge, nr. 12, 28 Phalle 138, p. 9-12). Van Boxtels inleiding De roep van de papegaai in een lege wereld verscheen eerder als nr. 109 in de Slibreeks (Middelburg, 2004) en werd toen nog aangeduid als voorpublicatie van het voorwoord van deel XI van de serie Het Papegaaienmuseum. Met deze  publicatie van Papegaaienzang in 2013 rondt Harry van Boxtel een onderzoeksproject af dat hij in 1990 is gestart.

Het boek bevat, naast de al genoemde inleiding van Van Boxtel, een alfabetisch overzicht van de natuurlijke papegaaiengeluiden op basis van de Engelstalige weergave. Vervolgens zijn deze Engelstalige geluiden met een door van Van Boxtel ontwikkelde systematiek omgezet naar een Nederlandse weergave. De illustraties van Johan Breuker zijn, naar een idee van Jos Swiers, gebaseerd op het principe van de kleurwoordsynesthesie en technisch mede mogelijk gemaakt door Rob Hoogers. Van de papegaaiengeluiden, die zijn voorzien van een illustratie, zijn steeds zowel de mineur- als de majeurvariant afgedrukt. Een verantwoording van de illustraties is opgenomen in de uitgave. Tot besluit is een alfabetische index opgenomen op de Latijnse en Nederlands namen van de vermelde papegaaien. Tekeningen en tekst zijn met laserprinttechniek gedrukt door printhuis te Haarlem.

De boekband is uitgevoerd in 2.5 mm zwart hardboard Record 216 Pfeiffer door Marja Wilgenkamp te Blokker. De uitsnede in het voorplat is een deelweergave van de roep van de ara ararauna en werd in lasertechniek uitgevoerd door idlaser te Westzaan. De uitsnede maakt een deel van de illustratie zichtbaar van de Amazona Aestiva die als frontispice is opgenomen. Het geheel is in een door Johan Breuker ontworpen staander aangebracht achter een draadijzerconstructie in de vorm van een papegaaienkooi, design “Birdcage MSC 13505” van het Deense MADAM geleverd door Deens te Rucphen. Johan Breuker voorzag de draadconstructie van een zilverkleurige coating. De staander is vervaardigd van MDF geperst hardboard, op maat gezaagd door Fa. Piek & Zn en voorzien van een lakcoating en een binnenbekleding van 1 mm. gemeleerd wolvilt, geleverd door Meeervilt te Haarlem. Voor de bevestiging aan de kooi zijn vioolkisthaakjes gebruikt van de ijzerhandel Fa. H. van den Boogaard te Haarlem.

197

Dirck Pietersz. Pers

Leven om te ſterven

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [1 november 2013], 21 x 14,8 cm., [11, I p.].

[1]: franse titel, [2]: frontispice, [3]: titel, [5-9]: tekst, [10-11]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: gebrocheerd, in omslag met cahiersteek, met aan boven- en onderzijde voorplat een klemstrook waarmee het boek is bevestigd op het deksel van een schaakspeldoos (30 x 15 x 4,5 cm). Papier: binnenwerk 80 grams Conqueror zalm, omslag en klemstroken 160 grams Flying Colour papaver rood. Schaakspeldoos King Burned Red van geverfd hout en aan binnenzijde voorzien van groen vilt ter bescherming van de schaakstukken. Letterfont: FrederickText en Century. Oplage: 8 Romeins genummerde exemplaren, waarvan nummer I op naam is gesteld.

Bijzonderheden. vervaardigd voor een schaker die naast zijn liefde voor dit spel ook een grote belangstelling heeft voor het dodendans- en het memento morimotief in de literatuur en de beeldende kunst. Het emblema is daarom integraal en zonder omzetting naar hedendaags Nederlands weergegeven. Het frontispice is een portret van de auteur Dirck Pietersz. Pers, vervaardigd door Th. Matham en met een onderschrift van Gerard Brandt. De daarbij vermelde voornaam ‘Theodore’ is mogelijk de echte voornaam van Pers.

In het emblema Leven om te ſterven smeedt de auteur Dirck Pietersz. Pers (1581-1659) twee elementen van de ideeën- en gedachtenwereld uit de 16de eeuw aaneen: het aardse leven is een voorbereiding op het leven in het hiernamaals en voor de Dood is iedereen gelijk. De christelijke heilsidee – de bevrijding van de ziel en de verlossing van de macht van de zonde – krijgt daarmee een verbintenis met het motief memento mori: wat men ook gedaan heeft in het leven en wie men tijdens het leven ook geweest is, de Dood maakt daarin geen enkel onderscheid en heeft voor iedereen eenzelfde lot in petto. Het schaakspel staat symbool voor het strijdveld van het leven waarbij met pionnen, ridderpaarden en koning de wereldlijke standen de levensstrijd aangaan. Maar uiteindelijk sterft elke stand.

198

Nieuw-Iaers Liedt van het Kindeken Iesus

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [december 2013], 21 x 9,9 cm., [6 p.].

[1]: titel, [2]: frontispice, [3-5]: tekst, [6]: Colofon.

Specificatie. Uitvoering: tweemaal gevouwen plano. Papier: 160 grams Duplaro kerstgroen. Letterfont: Gabriola. Oplage: 79 exemplaren.

Bijzonderheden. Voor de vrienden en vriendinnen van De Althæa Pers  ontleende Jos Swiers zijn Kerst- en Nieuwjaarsgroet voor 2013 | 2014 aan de 17de-eeuwse tekst: De Vyftien Mysterien Van den Rosen-Crans Van die H. Maget Maria, om Godtvruchtich te singhen (Emmerik 1636). Helaas is de muzieknotatie die bij dit lied hoort verloren gegaan. Deze tekst is voorzien van een parafrasering naar hedendaags Nederlands en in iuxta afgedrukt met de oorspronkelijke tekst. Het frontispice en de illustratie zijn een facsimile van de titelpagina van het bronwerk.

199

Drukkerslied

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [13 januari 2014], 4 x 5,5 cm., [21, I p.].

[1]: titel, [2-20]: tekst, [21]: Colofon.

Specificatie. Uitvoering. Gebrocheerd, in band van karton bekleed met sierpapier. Papier: binnenwerk 90 grams Conqueror crème; band 220 grams Liberty zwart en 120 grams sierpapier in 2 varianten. Letterfont: Angsana New. Oplage: 12 exemplaren.

Bijzonderheden. Uitgave ter gelegenheid van Koppermaandag 2014. De tekst van het drukkerslied verscheen in Feest-bundel, meerendeels vervaardigd door de leden der Typografische Vereeniging „Harmonie en Vriendschap” te Middelburg. Tweede bundel, Middelburg 1879. Het lied zelf is uit het jaar 1854. Naast de tekst is een uitvoerige toelichting opgenomen over de achtergrond van de bundel en de specifieke uitgave die is gebruikt. Die uitgave bevat de twee bundels uit resp. 1864 en 1879, gebonden in half leer en fabrieksmarmier en voorzien van de opdrukken ‘Zangbundel H&V’ en ‘G.J. Spierens’. Deze Gilles Johannes Spierens was boekbinder te Middelburg en leefde van 1868 tot 1923. Hij heeft deze bundel vrijwel zeker zelf ingebonden en van zijn eigendomskenmerken voorzien.

200

Logo

’s-Gravenhage, De Althæa Pers, 26 januari 2014], 21 x 14,8 cm., [8 p.].

[1]: titel, [2]: tekst, [3]: Colofon, [4]: icoon, [5-7]: logo’s, [8]: nummer en tenaamstelling.

Specificatie. Uitvoering: leporello. Papier: 200 grams Biotop 3. Letterfont: Homizio. Oplage: afhankelijk van het aantal aanvragen voor toezending; genummerd en op naam gesteld.

Bijzonderheden. Uitgave met de presentatie van het nieuwe logo van De Althæa Pers samenvallend met de 200ste uitgave van deze pers. Het nieuwe logo voor De Althæa Pers is ontworpen door de Amsterdamse grafiisch kunstenaar Maartje Janssen. Zij heeft daarbij twee uitgangspunten gehanteerd. Allereerst diende de betekenis van Althæa [stokroos] herkenbaar te zijn, zij het ook weer niet al te nadrukkelijk. Daarnaast ging het om een strak, eenvoudig logo zonder franjes. Daartoe heeft zij het beeld van de stokroos vereenvoudigd door een gestyleerde stengel met blad af te beelden. De lengte van de stengel staat daarbij voor de eveneens lange en hoge stokroosstengel. Het blad kan wisselen van kleur, overeenkomstig de verschillende kleurvarianten van de bloeiende stokroos. Zij heeft  gekozen voor de kleuren bordeauxpaars, donkercyaan en zwart. De naam van de pers is opgenomen aan weerszijden van de stengel in de schreefloze letter Homizio. Het vetgedrukte Althæa biedt daarbij tegenwicht aan het uitstaand blad aan de rechterzijde. Ook blijft dit door het handhaven van de æ-ligatuur de verbinding houden met de oorspronkelijke naam van de stokroos.

Voor het gebruik op de nieuwe website van De Althæa Pers is van het logo een icoontje in zwart gemaakt dat alleen de stengel met blad bevat. De kleurvariant donkercyaan van het logo wordt gebruikt in de header van de website. De kleurvariant zwart is voornamelijk bedoeld voor de uitgaven die door De Althæa Pers zelf worden vervaardigd.

Comments are closed.