Koppermaandag

Koppermaandag

Koppermaandag is een eeuwenoude traditie waarbij drukkersgezellen de straat opgingen om een proeve van hun drukwerk te verkopen. Dat gebeurde vanouds op de eerste maandag na Driekoningen. Toen het handmatig drukken werd opgevolgd door de grootschalige mechanische en latere geautomatiseerde en digitale productieprocessen, raakte dit gebruik snel uit de mode. In de wereld van de marginale en ambachtelijke thuisdrukkers heeft het echter in de tweede helft van de twintigste eeuw een nieuw leven gekregen. De Althaea Pers houdt deze traditie mede in stand door jaarlijks op koppermaandag een uitgave te laten verschijnen. Die uitgave betreft altijd een onderwerp dat direct of indirect verband houdt met de boek-, drukkers- of papierwereld.

Opstandige_lettersopstandige letters, koppermaandag 2005

Overzicht uitgaven Koppermaandag: (Klik op een uitgave om de volledige informatie te bekijken).

De optocht der drukkers
(2020)
Amrosia omslagPhiladelphia Typografical Society
De kopperman te Princenhage
(2019)
De 17 letters van 2017
(2018)
Befjeslied
(2017)
Ambrosia, wat vloeit mij aan?
(2016)
Philadelphia Typografical Society
(2015)
Drukkerslied
(2014)
Ferijn van
Meerendonck
Ontwerp Ex libris
(2013)
Mietje op Typografisch
Terrein
(2012)
Jan ter Gouw:
Koppermaandag
(2011)
Ed Schilders:
In den beginne
(2010)
Wat is papier?
(2009)
Koppermaandag
7 januari 2008
(2008)
H. van Sijn: Aan
den Heer W.A.
Timmers
(2007)
Lucebert: De
hybride drukker
(2006)
Opstandig letters
(2005)
Petit calendrier
bibliophilique
(2003)
Van Ontwerp
tot Proeve
(2002)
Instructies voor het
monteren van de
Monotype
uitvultrommelspindel
13KB5K of xc13KB
(2001)
Het A.B.C.
(2000)
B. Franklin:
Epitaph/Grafschrift
(1999)
Jules Schuurman:
Oude boeken
(1998)

Comments are closed.