Petit calendrier bibliophilique

Koppermaandag 13 januari 2003

Petit calandrier kopper

Waaraan moet een moderne, althans voorzover dat gold in 1936, bibliofiel voldoen? Citaten uit het boek van de Franse auteur Maurice Robert over deze kwestie zijn opgenomen in een maandkalender. En de eerste stelling (januari) is een waardige koppermaandagtekst: Un livre est une réunion de feuillets de papier imprimés.

bibliografie 053   Bibliografie deel 2

Comments are closed.