Bibliografie deel 4

BIBLIOGRAFIE DEEL 4

NRS 134 – 169

 

134

Stille Nag

’s-Gravenhage, De Althæa Pers, [12] december 2009, 21 x 14,8 cm., [4 p.].

[1]: titel, [2-3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met titel. Papier: binnenwerk 100 grams opdikkend roman; omslag 120 grams Data Copy Colours diepgroen. Letterfont: Powell Antique. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [75 exemplaren].

Bijzonderheden. Kerst- en Nieuwjaarsgroet 2009. Met twee versies van een Zuid-Afrikaans Stille Nag brengt De Althæa Pers de vrienden en bekenden van Jos Swiers zowel een kerstgroet als een nieuwjaarswens met het oog op het wereldkampioenschap voetbal. De teksten zijn ontleend aan Die Halleluja : Psalms, gesange en ander liedere vir huis, dag- en Sondagskool en jeugverenigings, 6de druk, N.G. Kerk-uitgewers, Kaapstad, 1965. De twee versies zijn respectievelijk opgenomen als Gesang 96 en Lied 36/Lied 526. Dat er verschillende tekstversies zijn, heeft te maken met onderscheiden Zuid-Afrikaanse hertalers van het van oorsprong Oostenrijkse Stille Nacht, Heilige Nacht (Oberndorf, 1818). Het heeft dus niets van doen met de protestantse en rooms-katholieke versies zoals we die in Nederland kennen.

135

Ed Schilders

In den beginne

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [11 januari] 2010, 29,8 x 21 cm., [2 p.].

[1]: tekst & colofon.

Specificatie. Uitvoering: diploma, in demi-omslag, met titelopdruk. Papier: binnenwerk 100 grams Pergamon calque; omslag 120 grams grigio grijsgroen. Letterfont: Goudy Thirty. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [20 exemplaren].

Bijzonderheden. Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 2010. De subtiele verbanden tussen de evangelist Johannes, de eerste drukker Gutenberg en de moderne drukker Stevens vormen een waardig onderwerp voor deze dag. De auteur Ed Schilders en de toegezongen directeur van de Tilburgse drukkerij Gianotten, Dré Stevens, verleenden daar welwillend hun medewerking aan. Het gedicht is eerder verschenen als poster met de volgende verantwoording:

“Het gedicht ‘In den beginne’ werd in september 2004 geschreven door Ed Schilders in opdracht van Drukkerij Gianotten, en wel om twee memorabele gebeurtenissen in druk te vereeuwigen, namelijk het vijfentwintigjarig jubileum van Dré Stevens als werknemer van Drukkerij Gianotten, alsmede zijn huwelijk met Annelies op 12 oktober 2004. Deze rijmprent, als poster (70 x 50 cm) vormgegeven en in tweekleurendruk gedrukt bij Drukkerij Gianotten, werd aan de jubilaris en gelukkige echtelieden aangeboden tijdens een feestelijke bijeenkomst op 30 oktober 2004. De prent is een uitvergroting op het posterformaat van een afbeelding van Gutenberg en een verkleinde afbeelding in ovaal rechtsonder van Gutenberg als zetter.”

136

Harry Vaandrager

Vijf gedichten

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [18 maart 2010], 25 x 35 cm., [13, I p.].

[1]: titel, [3-11]: tekst, [13]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano op drager in demi-cassette. Papier: plano tekst 200 grams Biotop 3; illustraties 225 grams Zerkall Bütten; drager 300 grams Curious metallic magisch blauw; cassette 300 grams marmer wit-lichtbruin. Letterfont: Calisto MT. Drukprocedé: laserprint. Illustraties: origineel met de hand getekend. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. In juni 2010 presenteerde de Rotterdammer Harry J.A. Vaandrager zijn gedichtenbundel Wat telt is van niets gemaakt bij Nijgh & Van Ditmar. Als voorpublicatie presenteert De Althæa Pers een vijftal gedichten uit deze bundel. Vaandrager debuteerde in 1978 al eens met zijn bundel Langs toendra’s. Op verzoek van De Althæa Pers verzorgde Charlène Romboutse voor elk gedicht een tekening met een gestileerde impressie van de tekst. Zij is studente aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, afdeling Vrije Kunsten te Antwerpen en volgt onder andere tekenlessen bij Marijke Tanghe, en Jan Peeters. De tekeningen en de teksten zijn naast elkaar op een drager bevestigd.

137

Augustinus, I presume?

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [10 april 2010], 22 x 17,3 cm., [12 + 8 + 13, III, + 16 p.].

[1]: titel, [3- 11, 8, 13, 16]: tekst, [12]: colofon.

Specificatie.Uitvoering:  4 katernen, gebrocheerd, met cahiersteek, in portfolio-omslag , met titeletiket. Papier: binnenwerk 100 grams Conqueror Blanc velin; omslag katernen 180 grams Flying Colours lavendelblauw; portfolio 300 grams Curious metallic magisch blauw. Letterfont: Cambria. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Sophie Kramer als eerbetoon en ter nagedachtenis aan haar in maart 2010 onverwachts overleden echtgenoot Jacques Carpay. De uitgave verhaalt over de zoektocht naar de bronnen van het troostlied van Augustinus, een tekst die werd gebruikt bij de uitvaardienst op 6 maart 2010. Dat die tekst uiteindelijk niet van Augustinus blijkt te zijn, maar afkomstig is uit een preek van Henry Scott Holland, zou zeker ook bij de onderzoeker Jacques tot een glimlach hebben geleid.

138

[Jos Swiers]

Bondieuserie.  Exempelboek.

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, Mariamaand [13 mei] 2010, 21 x 16 cm., [50 p.].

[1]: titel, [2]: illustratie, [3-48], [49]: colofon, [50]: illustraties.

Specificatie. Uitvoering: 25 bladen in spiraalband, met omslag, met afbeelding. Papier: bladen 200 grams diepzwart fotokarton; tekstbladen 100 grams opdikkend roman; omslag dubbelgelijmd grijs en lichtbruin bord. Letterfont: Albertus. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervolg op mens@god dat in 2001 werd vervaardigd door De Althæa Pers. Deze keer is gekozen voor een presentatie van hedendaagse devotieprentjes en andere devotionalia als verzamelobject. De uitgave laat zien hoe met name de heiligendevotie is beland in de sfeer van de kitsch en ook als verzamelobject is losgezongen van zijn oorspronkelijke religieus-cultische fiunctie binnen de rooms-katholieke vroomheidsbeleving. De uitgave is, naast een inleidende verantwoording, voorzien van tientallen originele prentjes en afbeeldingen van devotieprentjes op sigarenbandjes. De sigarenbandjes zijn uitgevoerd in vijf verschillende kleuren. Van elke kleur zijn twee exemplaren samengesteld. De band en het boekblok zijn gestanst in de vorm van een retabel en zijn als een drieluik uit te klappen.

139

[Jos Swiers]

Lapidarium.

Over de stenen van André Henderickx.

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [22 mei 2010], A: 20,3 x 29,8 cm, B & C: 20,3 x 14,9 cm, A: II, 88, II p.; B: [28] p.; C: [28] p.

A: [1]: franse titel, [2]: frontispice, [3]: visitekaartje, [4]: titel, [5]-84: tekst en illustraties, [85] -88: colofon; B: [1]: titel, [3]: [verantwoording], [4-28]: foto’s + toelichting; C: [1-26]: foto’s + toelichting.

Specificatie. Uitvoering: 3 gebonden boeken;  A: oblong, Japans gebonden, met opgelegd afgietsel pendantsteen in stansvak; B en C: dubbel flutterboek, leporello in band, het geheel met omslag bestaande uit een oplegbord met drie flappen die tot een halve doos zijn te vouwen en waarbij de opgelegde pendantsteen zichtbaar blijft. Papier: binnenwerk 100 grams opdikkend roman en 300 grams omslagkarton blauwgrijs, schutblad 120 grams Prima ingres vergé,  omslag dubbelgelijmd grijs hardbord en tussengelijmd 120 grams Prima ingres vergé. Letterfont: Vendôme LT Regular. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 21 genummerde exemplaren, waarvan de nummers I-XI op naam gesteld.

Bijzonderheden. Uitgave bestemd voor de bezitters van een of meer van de bewerkte (kiezel)stenen van de Schiedamse kunstenaar André Henderickx. Het boek bevat een biografie, twee monografieën over André Henderickx respectievelijk als kunstenaar en als maker en bewerker van stenen, een catalogus van de 26 bekende stenen en een overzichtscatalogus van overig werk. Daaraan zijn 24 ingeplakte (kleuren)illustraties toegevoegd, afgedrukt door Grafische Servicebureau Ruparo te Amsterdam. De fotoboeken bevatten elk 13 foto’s van de bewerkte stenen, voorzien van een gedetailleerde toelichting. De fotoboeken kunnen in zijn geheel worden uitgeklapt en staand neergezet. De foto’s zijn genomen door Robert de Abreu en afgedrukt door Profotonet te Capelle aan den IJssel. De opgelegde steen – een exacte kopie van een van de originele stenen –  is vervaardigd door Carola Veltkamp te Heemstede. Marja Wilgenkamp uit Blokker (N-H) verzorgde de boekbanden.

140

[Jos Swiers]

Gijs leert lezen.

[’s-Gravenhage], De Alt[h]æa Pers, [30 juni 2010], 21 x 30,3 cm., [II, 16 p].

[3]: titel, [5-15]: tekst, [17]:  colofon.

Specificatie. Uitvoering: oblong in spiraalband, met voorblad met titel en opdruk. Papier: voorblad 100 grams Pergamo; binnenwerk 200 grams Biotop 3. Letterfont: Candara en Charter Bd BT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 12 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden: Uitgave bestemd voor Udo Keijser ter gelegenheid van zijn afscheid als inspecteur van het onderwijs op 30 juni 2010. De tekst bevat een uiteenzetting over een leestheorie van de typograaf en letterontwerper Gerrit Noordzij, ontleend aan zijn boek De handen van de zeven zusters, Amsterdam, 2000.

Keijser heeft zich jarenlang gemanifesteerd als expert op het terrein van het technisch leesonderwijs, maar een alternatieve visie op dit onderwerp is nooit weg. Jasper Kruiswijk was, met instemming en toestemming van zijn ouders, zo aardig om de titeltekst en het imprint over te schrijven en het kleurblad met de contourtekst in te kleuren. Vervolgens confisqueerde hij heel handig de kleurpotloden.

141

Ronald Rijkse & Jos Swiers

Dubbelslag

Verrassend toeval. Toevallige verrassing.

[’s-Gravenhage, Middelburg], De Althæa Pers, [2 juli 2010], 20,5 x 14,5 cm., [20 p.].

[1]: titel, [3]: voorwoord, [5-19]: tekst, [20]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag. Papier: binnenwerk 100 grams conqueror Blanc velin en 80 grams Clairfontaine Trophée vert; omslag 160 grams Lasercopy Gold. Letterfont: Candara. Drukprocedé: laserprint. Oplage 160 exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van de opening van de overzichtstentoonstelling van De Althæa Pers in de Zeeuwse Bibliotheek op vrijdag 2 juli 2010. Alle aanwezigen ontvingen een exemplaar. Aan de uitgave is een ansichtkaart (10 x 14,5 cm) toegevoegd met daarop afbeeldingen van de eerste (De eerste dertig) en de meest recente uitgave (Lapidarium). De twee tekstbijdragen gaan in op de keuze van de conservator van de Zeeuwse Bibliotheek voor deze tentoonstelling (zijn laatste voor de bibliotheek) en op een van de manieren waarop de uitgever de vormgeving van zijn uitgaven tot stand brengt. De uitgave is voorzien van een beknopt overzicht van de 139 publicaties van De Althæa Pers uit de periode 1997-2010 met daarin een opgave van de tentoongestelde werken en vermelding van de uitgaven die in het bezit zijn van De Zeeuwse Bibliotheek.

142

Augustinus, I presume?

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [9 juli 2010], 2de herziene druk, 22 x 17,3 cm,, [12 + 8 + 15,I, + 163,III p.], [1]: titel; [3- 11, 8, 15, 13]: tekst; [12]: colofon.

Specificatie.Uitvoering:  4 katernen, gebrocheerd, met cahiersteek, in leporello , met sluitband, met handgeschreven betiteling. Papier: binnenwerk 100 grams Conqueror Blanc velin; leporello 285 grams Gordenons Dali groen; sluitband 225 grams violet karton. Letterfont: Cambria. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 17 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Herziene herdruk van de uitgave van 10 april 2010.Vervaardigd voor Sophie Kramer als eerbetoon en ter nagedachtenis aan haar in maart 2010 onverwachts overleden echtgenoot Jacques Carpay. De uitgave verhaalt over de zoektocht naar de bronnen van het troostlied van Augustinus, een tekst die werd gebruikt bij de uitvaardienst op 6 maart 2010. Dat die tekst uiteindelijk niet van Augustinus blijkt te zijn, maar afkomstig is uit een preek van Henry Scott Holland, zou zeker ook bij de onderzoeker Jacques tot een glimlach hebben geleid. De belangstelling voor de teksten bleek zo groot dat is besloten tot deze tweede en tegelijk deels herziene uitgave. Ter onderscheiding van de eerste druk is een andere corpsgrootte gebruikt, het formaat daarop aangepast en zijn de losse katernen geplaatst in een leporello met schuin geplaatste sluitband.

143

Jos Swiers

De rekenmeesters of de onvolmaakte zevensprong.

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [2 november 2010], 21 x 14,8 cm., [8 p.].

[1]: titel, [2]: opdracht, [3-7]: tekst, [8]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: genaaid, gebrocheerd, met cahiersteek, in omslag, met betiteling. Papier: binnenwerk 100 grams opdikkend roman; omslag 120 grams lentegroen. Letterfont: Constantia. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 8 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Geschreven voor Tineke & René Bakker van de Atalanta Pers te Baarn als mogelijke handleiding bij de toepassing van de eraf-som bij het tellen van genummerde objecten. Het aan het eind opgenomen gedicht Lentelied van Jacqueline E. van der Waals geeft in dichterlijke vorm de gemoedsstemming weer van de beschouwer op het moment dat hij vervolgens een onvolmaaktheid in die toepassing constateert.

144

Jos Swiers & Minke Advokaat

Kwettel vindt een vriendje.

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [12 november 2010], 17,7 x 25 cm., [52 p.].

[1]: Franse titel, [2]: opdracht, [3]: titel, [4-49]: tekst, [51]: colofon, [52]: copyright.

Specificatie. Uitvoering: gebonden, in spiraalband, met band met beigekleurig linnen, met preeg met daarin bevestigde illustratie met betiteling. Papier: 300 grams Bioset. Letterfont: Kabel. Drukprocedé: digitale druk. Oplage: 25 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van de 1ste verjaardag van Lyanne Swiers te Hoorn op 12 november 2010. De tekst van Jos Swiers is geschreven op basis van een aantal tekeningen die Minke Advokaat uit Hardinxveld in 2008 maakte. Op verzoek bracht zij in 2010 de serie in overeenstemming met de uiteindelijke tekst. Zij maakte gebruik van met ecoline bewerkt gekreukt papier, gevolgd door een digitale nabewerking met delen van foto’s, structuren en verfijnd lijnwerk. Het drukwerk en  afwerking was in handen van Grafisch Servicebureau Ruparo te Amsterdam.

145

Hans Warren

Onbekende dame

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [3 december 2010], 24 x 15,5 cm., [4 p].

[1]: titel, [2]: frontispice, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: gebrocheerd, met cahiersteek, in tweemaal gevouwen omslag, met afbeelding en opgebracht paarszwart hoedenvoile met mouches. Papier: binnenwerk 200 grams Biotop 3; omslag 260 grams Traviata violetta. Letterfont: Consolas. Drukprocedé: laserprint en zeefdruk. Oplage: 60 genummerde exemplaren, waarvan de nummers 1 tot en met 40 bestemd zijn voor de doos die Ronald Rijkse ontvangt bij zijn afscheid als conservator Oude en Bijzondere drukken van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg op 3 december 2010.

Bijzonderheden. Het nog ongepubliceerde gedicht van Hans Warren is door Mario Molegraaf speciaal voor deze gelegenheid geselecteerd uit het nog ongepubliceerd werk van Warren in het archief van de Zeeuwse Bibliotheek. De blockprinttekeningen voor het frontispice en het omslag zijn op verzoek van De Althæa Pers vervaardigd door Bert Osnabrug te Woerden en door Johan Breuker te Haarlem uitgevoerd in zeefdruk. De paarszwarte voile is geleverd door hoedenatelier Ladies Paradise te ’s-Gravenhage.

Bij de presentatie op 3 december 2010 bleek dat het aantal vervaardigde dozen uiteindelijk uitkwam op 38.

146

Deurtje open, Open deurtje

[’s-Gravenhage, De Althæa Pers, december 2010], 21 x 14,6 cm., [4 p.].

[1]: titel, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: diploma met op voorzijde insnijding voor bovendeur en opengewerkt deurraampje. Papier: 200 grams Biotop 3. Letterfont: French Script MT. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 80 exemplaren.

Bijzonderheden. Kerst- en Nieuwjaarsgroet 2010. De tekst is ontleend aan een anoniem versje uit een manuscript van 1959. Het is de tiende uitgave in de Serie Volkswijs. Boven de tekst is een afbeelding bevestigd met een tafereel van de kerststal. Van dit tafereel zijn vier verschillende afbeeldingen gebruikt die zijn verstrekt door Carjan Bouhoorn te Veenendaal.

147

[Jos Swiers]

Klembord

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [3] januari 2011, 29,8 x 21 cm, [106 p.].

[1]: voorblad, [3]: franse titel, [5]: titel, [7-13]: inleiding, [15-99]: tekst, [101]: colofon, [104]: franse titel, [106]: achterblad.

Specificatie. Uitvoering: plano’s, eenzijdig bedrukt, bevestigd op transparant klembord met klemveer. Papier: voor- en achterblad 120 grams transparant calque; binnenwerk 100 grams conqueror wove high white en 100 grams conqueror yellow. Letterfont: New Century Schoolbook. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Een eigen canon van de Nederlandse literatuur met 200 auteurs. De keuze is bepaald door uit het privé-archief telkens de auteur te nemen die zich alfabetisch gezien vóór en na de auteur bevindt volgens de 100 auteurs uit het Pantheon van het Letterkundig Museum te ’s-Gravenhage.

148

Jan ter Gouw

Koppermaandag

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, 10 januari 2011, 21 x 14,9 cm., [15, I p.].

[1]: titel, [3-12]: tekst, [14-15]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: gebrocheerd, met cahiersteek, in omslag, met titel. Papier: binnenwerk 100 grams opdikkend roman; omslag 120 grams Copy Colour geel. Letterfont: Sylfaen. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 exemplaren.

Bijzonderheden. Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 2010. De tekst is integraal ontleend aan Jan ter Gouw. De volksvermaken (Erven F. Bohn, Haarlem, 1871, Tweede boek, hoofdstuk 2, p. 119-125). De betiteling op het omslag bestaat uit de verschillende varianten voor de benaming Koppermaandag zoals die voorkomen in de tekst van Jan ter Gouw.

149

Historie van het huis van Johan en Tonny: eene grappige vertelling

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [5 februari  2011], 21 x 27,9 cm., [35, I p].

[1]: titel, [3-33]: tekst, [35]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano’s in portfolio-omslag, met bevestigde doos kleurpotloden met titel. Papier: binnenwerk 210 grams Biotop 3; portfolio-omslag 300grams marmer wit-lichtbruin. Letterfont: Bangle. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van de ingebruikneming in januari 2011 van de nieuwe behuizing van Johan Breuker en Tonny Vermuë aan de Herensingel in Haarlem. De opzet is ontleend aan Historie van het huis van Adriaan: eene grappige vertelling (1834) van Hendrik Freijling. De illustraties bestaan uit educatieve schoolprenten in de vorm van kleurplaten. Voor de inkleuring daarvan door de ontvanger van de uitgave is een set van 12 kleurpotloden in doosje bevestigd op de voorzijde van het portfolio-omslag. In de opening van dit doosje is de titel van de uitgave aangebracht. De kleurpotloden zijn geleverd door de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (HEMA).

150

Anneke Brassinga

Johan Breuker. Tekeningen.

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [18 februari  2011], 25 x 35 cm., [5, I p].

[1]: titel, [2]: illustratie, [3-4]: tekst, [5]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: leporello in omslag, met uitsnijding voor illustratie. Papier: binnenwerk 200 grams Biotop 3; omslag 300 grams Curious metallic magisch blauw. Letterfont: DejaVu Serif. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 50 genummerde exemplaren, I-XXV, 1-25.

Bijzonderheden. Openingstoespraak van Anneke Brassinga bij de opening van de tentoonstelling met tekeningen van Johan Breuker in het Rosa Spier Huis te Laren op 30 januari 2011. Omdat Brassinga op die dag verhinderd was zelf aanwezig te zijn, heeft zij haar tekst op band ingesproken. Zo konden de aanwezigen alsnog haar voordracht horen uit een gettoblaster die op een console was geplaatst. Daar bovenop prijkte een portret van Anneke, in maart 2001 in blockprinttechniek vervaardigd door de Woerdense kunstenaar Bert Osnabrug. Deze tekening is geplaatst op het titelblad en via een uitsnijding in het omslag direct zichtbaar gemaakt. Tegenover het eerste tekstblad is een foto aangebracht van de tekening Egyptische Poort 2. In haar tekst gaat Brassinga in op deze tekening. Deze publicatie is tevens de 150ste uitgave van De Althæa Pers.

151

[Jos Swiers]

Dodendansen te Haarlem

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [12 maart 2011], 21 x 14,8 cm., [11, I + 12 + 10, II p].

[1]: Franse titel, [2]: opdracht, [[3]: titel, [5-7]: verantwoording, [8-10]: bibliografie en documentatie, [ 11]: colofon + [1]: Franse titel, [3]: titel, [4-12]: tekst + [1]: Franse titel, [2]: frontispice, [3]: titel, [4-1-]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: 3 katernen, gebrocheerd, met cahiersteek, in omslag met betiteling, in omslagmap met kruislinten. Papier: binnenwerk 100 grams opdikkend roman; omslag 120 grams grigio grijsgroen; omslagmap 300 grams bruin karton. Sluiting: lint 15 mm Satin double face. Letterfont: Cambria en Kleist-Fraktur. Drukprocedé: fotodruk en laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren, waarvan het eerste nummer op naam gesteld.

Bijzonderheden. Vervaardigd als toevoeging aan de collectie van Eddy Schuyer te Wassenaar op het thema Dodendans. De 3 katernen zijn getiteld Dodendansen te Haarlem, Dooden-dans en De Dodendans. Ze behandelen respectievelijk het voorkomen van dodendansen te Haarlem, een lied over dodendansen in een 17de-eeuws Haarlems liedboek en een gevelsteen te Haarlem met de naam Dodendans. De omslagmap is aan de voorzijde voorzien van een kruisteken, gevormd met kruiselings doorgestoken paars lint. Dit lint vormt tezamen met een lint aan de achterzijde tegelijk de sluiting van de map. In het laatste katern zijn twee foto’s opgenomen,. De eerste is van de gevelsteen in Haarlem, de tweede van een gevelsteen in Tilburg die op de steen uit Haarlem is geïnspireerd. De foto’s zijn gemaakt door Erik van Stalen

152

commotio cerebri

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [8 april 2011], 21 x 14,8 cm., [ 4 pp.].

[1]: titel, [3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag, met betiteling. Papier: binnenwerk 90 grams conqueror digital lichtgeel; omslag 120 grams Flying Colours kersenrood. Letterfont: Consolas. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Beterschapswens als troost voor Nicolette Vaars te Hoorn. Aan de binnenzijde van het omslag is als frontispice een tekening opgenomen van de hersenen die verder kan worden ingetekend en ingekleurd waardoor een persoonlijke invulling van de plek van het letsel mogelijk is.

153

[Jos Swiers]

Stalenboek

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [17 april 2011], 21 x 29,7 cm., [5, I — 30 pp.].

[1]: imprint, [2]: colofon, [3]: tekst, [4]: opdracht, [5]: titel.

Specificatie. Uitvoering leporello met 15 losse plano’s, in presentatiemap met dubbele omslag, met ingestoken kaartje met betiteling. Papier: binnenwerk 120 grams Fastprint Color grijs en 15 verschillende 120, 160 en 200 grams gekleurde papiersoorten; presentatiemap bruin en blauw karton. Letterfont: Constantia. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Doortje de Vries van de Eikeldoorpers te Apeldoorn ter gelegenheid van de presentatie van de bibliografie Verrassingen aan de binnenkant van haar pers op zondag 17 april 2011 in de Van Rekum Galerie te Apeldoorn. De uitgave biedt een testkaart met 25 grijsvlakken, afgedrukt op verschillende kleurkaarten, zodat steeds variërende grijskleuringen zichtbaar worden. Een en ander is bedoeld als hulpmiddel bij het gebruik van grijs op kleur bij het drukproces. De testkaart Exposure Profile Target II is normaliter in gebruik voor het calibreren van de lichtmeterversies van de Sekonic L-758.

154

[Jos Swiers]

Vir-viridis. Ver-vert in het Latijn.

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [22 mei 2011], 21 x 14,5 cm., [13, I & 24 pp.].

[2]: frontispice, [3]: titel, [5-12]: tekst, [13]: colofon & [1-24]: tekst.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, deel 1 in omslag met betiteling, in buikomslag. Papier: deel binnenwerk en omslag 80 grams Adagio vert; deel 2 80 grams Conqueror crème; buikomslag 330 grams groen karton. Letterfont: Verdana. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor de leden van de werkgroep die bezig zijn met het maken van een nieuwe Nederlandse vertaling van het gedicht Ver-vert van de Franse schrijver Jean-Baptiste-Louis Gresset (1709-1777). De uitgave beschrijft het exemplaar van een anonieme Latijnse vertaling uit 1752 uit de bibliotheek van Jos Swiers. Die uitgave is in facsimile als deel 2 van de publicatie toegevoegd. Daarnaast is aanvullende informatie opgenomen over de mogelijke auteur, een andere Latijnse vertaling uit een latere periode en de vindplaatsen van twee andere exemplaren van de vertaling uit 1752. Het frontispice is een portret van Gresset, afkomstig uit Edouard Menneschet: Le Plutarque Français: Vies des Hommes et Femmes illustrés de la France, depuis le cinquième siècle jusqu’à nos jours, avec leurs portraits en pieds gravés sur acier. Tome V., p.140.

155

[Juffrouw Pierewiet]

’s-Gravenhage, De Althæa Pers, 22 mei 2011, 29,7 x 21 cm., [2 pp.].

[1]: tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano. Papier: 160 grams Multicolor parkietgroen. Letterfont: DejaVu Serif. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Opgedragen aan allen die zich met papegaaien, gedichten over papegaaien en de verspreiding van teksten over papegaaien bezighouden. De tekst is tot ons gekomen via mondelinge overlevering in de persoon van Janny Meijer uit Hoogkarspel. Het vers is overigens in vele varianten bekend.

156

Pandora’s Pennendoos.

Een encyclopedie van pen en potlood. Met illustraties van Johan Breuker.

’s-Gravenhage, De Althæa Pers, [24 juni 2011], 18,3 x 25.8 cm., [73, I pp].

[1]: Franse titel, [2]: frontispice, [3]: titel, [5-6]: inleiding, [7-68]: tekst, [69-70]: literatuur, [71]: verantwoording illustraties, [73]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: losbladig, met omslag, met betiteling, Japans gebonden, met meegebonden roodgelakt timmermanspotlood aan rugzijde, het geheel in houten potlodendoos, met kroontjespen op deksel. Papier: binnenwerk 100 grams opdikkend roman; omslag 160 grams Multicolor geel. Letterfont: Constantia. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd als klein eerbetoon aan het traditioneel schrijfmateriaal: de pen en het potlood. Met de voortschrijdende automatisering wordt dit materiaal namelijk langzaam maar zeker vervangen door toetsborden en touchscreens. Er is geen volledigheid nagestreefd. De uitgave past in een onbewust ontstane traditie van inventariserende overzichten. Zo heeft De Althæa Pers inmiddels encyclopedische kennis gepresenteerd over vogelgeluiden, de iconografie van bomen, tassen, teksten van Anneke Brassinga, frontispici van Peter Yvon de Vries, Jan-gedichten van Huygens en nu dus over pennen en potloden. Johan Breuker voorzag de uitgave van ! pentekeningen met een geheel persoonlijke interpretatie en verbeelding van de ! pennendoos en diens inhoud. Door deze van verschillende kanten te belichten, heeft hij er zijn geheel eigen draai aan gegeven. De door hem verbeelde lemmata zijn ter herkenning in kapitaal en contour weergegeven. De doos is een originele, houten potlooddoos, geleverd door Artifac uit ’s-Gravenhage. Op de doos is een kroontjespen aangebracht, geleverd door Bep de Vries uit Barendrecht.

157

Joost Oudewater

De vulpen

[’s-Gravenhage, De Althæa Pers, 22 juli 2011], 30,2 x 23,2 cm., [1 p].

[1]: tekst & colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano bevestigd op drager met overslag, voorzien van een paars-roze vulpen, met betiteling. Papier: 100 grams calque; drager 260 grams violetkarton. Letterfont: Amaze en Book Antiqua. Drukprocedé: laserprint en tampondruk. Oplage: 45 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Joost Oudewater die daarmee tegelijkertijd debuteert als auteur. De naam Joost Oudewater is een pseudoniem. De tekst werd door Joost toegezonden naar aanleiding van de publicatie Pandora’s Pennendoos (zie: 156). De vulpen van het merk Ivy is voorzien van de titel van de uitgave, in tampondruk uitgevoerd  op de penhouder door Geschenkplein te Hoogeveen.

158

Bezegelde momenten

[’s-Gravenhage/Ruurlo, De Althæa Pers, 20 augustus 2011], 19 x 15,5 cm., [10 p].

[1-5]: tekst, [6]: colofon, [7-10]: tekst.

Specificatie: Uitvoering: leporello, met platten van grijs bord, overtrokken met rood linnen, voorzien van betiteling, met rood gestrikt sluitlint. Papier: leporello 300 grams zwart karton; colofon 200 grams Biotop 3; wenskaarten 260 grams hoogglans sulfaatpapier; postzegels 70 grams gegomd gesatineerd papier met luminiscentiecoating. Letterfonts: Daniëlle en DejaVu Serif. Alle gebruikte papier is voorzien van het FSC-keurmerk. Drukprocedé: laserprint en digitale fotoprint. Oplage: 10 romeins genummerde exemplaren, waarvan nr. I op naam gesteld.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijksfeest van Mariëlle Smits & Gerard Post van der Molen op 20 augustus 2011 te Ruurlo. De bladen van het leporello zijn verso voorzien van een officiële postzegel waarop een viertal momenten uit de 40 huwelijksjaren zijn afgedrukt. De postzegels hebben de waarde 1 en zijn gedrukt door postnl. De rectobladen bevatten een dubbelgevouwen wenskaart met op het voorblad eveneens een [uitsneden van een] afbeelding van een van de momenten en op de recto binnenzijde een speciaal voor deze gelegenheid geschreven tegelspreuk. De wenskaarten zijn gedrukt door Send a Smile B.V. te Rotterdam. De 4 bezegelde momenten kregen de alleen in het colofon vermelde titels mee: Bezegeling, Gastvrijheid, Landelijke duurzaamheid en Toekomst. Het leporello is in opdracht vervaardigd door GOLDBUCH Georg Brückner GmbH te Bamberg in Duitsland.

159

Joost Oudewater

Was

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [1 oktober 2011], 9,8 x 7,9 cm., [2 p].

[1]: tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: plano’s, op achtergrond met geel wasvel, in aluminiumdoosje met scharnierdeksel, met betiteling in laser. Papier: 200 grams 3M Transparant PP 2500 en 200 grams MultiCopy Color geel. Achtergrond: wasvel van geel kaarsenwax (80%) en bijenwas (20%). Doos: 10,5 x 8,5 x 2,5 cm, aluminium met glanscoating, staand model met deksel, met naar links openend scharnierdeksel. Letterfont Bradley Hand ITC. Drukprocedé: laserprint en lasergravering. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Joost Oudewater na de totstandkoming van zijn eerste gedicht. Deze publicatie vormt daarmee ook zijn debuut als dichter. De tekst van het gedicht was gedurende enige tijd onderwerp van gesprek en discussie tussen de auteur en de uitgever. De tekst is gespiegeld afgedrukt op transparant dat vervolgens is bevestigd op een laag was. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat de tekst in de was zelf is aangebracht. De lasergravering van de titel en het imprint op het deksel van het aluminiumdoosje is uitgevoerd door Dennis Gerritsen van Jewel Laser Solution BV te ’s-Gravenhage.

160

Geboortekaart Marieke

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [26 oktober] 2011, 21 x 14,8 cm., [4 p.].

[1]: tekening, [2-3]: tekst, [4]: imprint.

Specificatie. Uitvoering: diploma. Papier: 200 grams Biotop 3. Letterfonts: Engraver en Segoe-print. Drukprocedé: Colotec en FC zwart-wit copyprint. Oplage: [150 exemplaren].

Bijzonderheden: Op verzoek van de ouders en De Althæa Pers ontwierp de graficus Johan Breuker uit Haarlem de geboortekaart voor dochter Marieke Maud van Ymke Swiers en Nicolette Vaars. Marieke werd geboren in het Westfriesgasthuis te Hoorn op 23 oktober 2011. Voor de verzending is van de tekening van Johan Breuker een uitsnede gemaakt. Daarmee is een persoonlijke postzegel vervaardigd bij post.nl.

161

W.J. van Zeggelen

Model van een Negatieven Nieuwjaarschwensch 1847

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [12 december] 2011, 21 x 14,8 cm., [7, I p.].

[1]: titel, [2]: portret Van Zeggelen, [3-5]: tekst, [6]: facsimile manuscript, [7]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: ingenaaid, met cahiersteek, in omslag met betiteling. Papier: binnenwerk 80 grams Clairefontaine Trophée vert; omslag 160 grams Neutral papaverrood. Letterfont: Iskoola Pota. Drukprocedé: laserprint. Oplage: [90 exemplaren].

Bijzonderheden. Kerst- en Nieuwjaarswens 2011-2012. Vrienden & vriendinnen met Nieuwjaar het allerbeste wensen kun je blijkbaar op twee manieren doen: positief & negatief. Dat laatste dan door rampspoed en andere ellende te ontkennen. De schrijver W.J. van Zeggelen (Den Haag, 15 september 1811, Den Haag, 15 februari 1879) haalde voor het jaar 1847 dit kunststukje uit met zijn gedicht Negatieve Wenschen. Hij nam het later onder deze titel op in De Gedichten, Rotterdam 1866, p. 91-93. Er bestaat echter ook een andere versie. En die staat onder de titel Model van een Negatieven Nieuwjaarswensch opgetekend in het manuscript van het commonplaceboek Adversaria van C.T.L. Dudok de Wit, p. 126-129. De bron waarop de handgeschreven versie van Dudok de Wit is gebaseerd, viel tot op heden nog niet te achterhalen. Maar het moet vrijwel zeker een kranten- of een tijdschriftpublicatie uit eind 1846, begin 1847 geweest zijn. De varianten tussen de twee versies zijn interessant, reden om beide versies in deze kerst- en nieuwjaarswens 2011/2012 op te nemen.

162

Beurtzang

[’s-Gravenhage, De Althæa Pers, 21 december 2011, 21 x 29,7 cm., [2 p.].

[1]: tekst, [2]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: diploma. Papier: 200 grams Biotop 3. Letterfont: Ebrima. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Beurtzang, een aloude volkswijs, is opnieuw tot leven gebracht voor Hilde van Zanen te Leiden. Het relaas over de bekommernissen bij beurtelingse voedselvoorziening blijkt daarmee een al langer bestaand fenomeen te zijn. De oorsprong van het lied is niet nader bekend en ook de liederenbank van het Meertens Instituut te Amsterdam kan hierover geen helderheid verschaffen. De tekst is slechts uiterst fragmentarisch overgeleverd in een notitieboekje uit het eind van de achttiende eeuw. Het houthoudend papier van dit boekje heeft echter de tand des tijds niet weten te doorstaan, zodat zowel de leesbaarheid als de compleetheid van de tekst ernstig te lijden heeft gehad. De hulp van medewerkers van het Kunsthistorisch Instituut te Amsterdam bleek onontbeerlijk bij het ontcijferen van de overgebleven resten. De tekst is opgemaakt in het font Ebrima en afgedrukt op 200 grams Biotop 3, gegarandeerd hout- en zuurvrij. Het is de elfde uitgave in de Serie Volkswijs.

163

De Zeeuwse Kater

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, 28 december 2011, 9 x 5,5 cm., [49, I p.].

[1]: franse titel, [2]: frontispice, [3]: titel, [5-46]: tekst, [47-49]: colofon.

Specificatie. Uitvoering; 2 diploma’s en 21 plano’s, in zwart kunststof box (9,2 x6,5 cm.) met slidersluiting. Papier: 200 grams Biotop 3. Letterfont: Corbel. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. De Zeeuwse kater vormt een eerbetoon aan Ronald Rijkse ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag op 28 december 2011. Zijn beste vrienden, de katten, laten zich daarom in hun meest lieftallige verschijningsvorm zien: het poesieplaatje. Ter verhoging van de feestvreugde zijn de plaatjes opgenomen in een sigarettenbox. Hiermee zijn twee grote liefhebberijen van Ronald aaneengesmeed. De inhoud bestaat uit 2 diploma’s voor resp. de titel inclusief het frontispice (eveneens een poesieplaatje) en het colofon. De 21 plano’s bevatten elk een poesieplaatje. Elke box vormt een uniek exemplaar, omdat telkens voor andere poesieplaatjes is gekozen. De plaatjes zijn van Duits fabrikaat. Het sigarettendoosje is van zwarte kunststof in een slideruitvoering (D10761) merk Angel en is geleverd door Jacqueline van der Linden van TheSouq te Baarn. Aan de voorzijde is een kattenkopje bevestigd.

164

Boekenlegger Academie Ver-Vert

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [5 januari] 2012, 5 x 17 cm., [2 p.].

[1-2]: tekst.

Specificatie: diploma, tweezijdig bedrukt. Papier: 350 grams zwaar halfmat papier. Letterfont: Georgia. Drukprocedé: laserprint en piëzoprint. Oplage: 129 exemplaren.

Bijzonderheden. Boekenlegger ter gelegenheid van de oprichting van de Academie Ver-Vert op 1 januari 2012. Op de voorzijde is het logo van de Academie afgebeeld. Op de achterzijde staat een afbeelding van een miniatuuruitgave van Ver-Vert uit 1885. Bestemd voor de public relations t.b.v. de Academie voor en door de medewerkers aan een nieuwe Nederlandse vertaling en berijming van het gedicht Ver-Vert van Jean Baptiste Louis Gresset (1709-1777).

165

W.J. van Zeggelen.

Mietje op Typografisch Terrein

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, Koppermaandag  [9 januari] 2012, 21 x 21 cm., [4 p.].

[1]: titel, [2-3]: tekst, [4]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: diploma, waarbij de vouw op 1/3 van de breedte is aangebracht. Papier: 160 grams Flying Colours lavendelblauw. Letterfont: CG Omega. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 16 exemplaren.

Bijzonderheden: Aangeboden ter gelegenheid van Koppermaandag 2012. Koppermaandag, het jaarlijkse nieuwjaarsgebruik in de grafische wereld, krijgt nog steeds gestalte door de uitgave van speciaal voor die gelegenheid in alle soorten en maten vervaardigd drukwerk. Het zijn de drukkers en daaraan verwante beroepsbeoefenaars zelf die daar telkens alle aandacht aan geven en vooral de loftrompet steken over het ontstaan en het bestaan van hun edel ambacht. Ook literatoren – uiteindelijk zijn zij toch in hoge mate schatplichtig aan de ambachtslieden die hun literair werk zetten, drukken en binden – laten zich niet onbetuigd in de lofliederen die zij niet alleen in het verleden hebben geschreven, maar ook vandaag de dag nog het licht doen zien. Zelden komt men echter een literaire tekst tegen die niet het drukkersvak zelf tot onderwerp heeft, maar daarentegen derden, buitenstaanders dus, ernaar laat kijken. En dat laatste is nu precies wat J.W. van Zeggelen in 1857 doet in zijn berijmde vertelling over Mietje met haar afkeer van de ware drukker, maar wel met haar liefde voor de letterzetter. Een zekere dubbelzinnigheid ligt in Van Zeggelens tekst zeker besloten. Maar dat geldt beslist niet voor de naam Mietje. Die was in de negentiende eeuw nog heel gewoon. Pas na 1970 wordt de naam niet meer aan kinderen gegeven. En daaraan is de meer negatieve betekenis die het woord inmiddels heeft gekregen niet vreemd. De tekst is ontleend aan J.W. van Zeggelen, De Dichtwerken, 7de druk, 2 dln, Rotterdam 1886, p. 249-250. Zo kan De Althæa Pers dus met een gerust hart deze tekst presenteren als bijdrage aan de jaarlijkse traditie van koppermaandag. Als extra eerbetoon aan de letterzetter zijn de initialen van de auteur in het colofon verwisseld van plaats.

166

jos swiers

oogidool

[’s-Gravenhage], de althæa pers, [27 januari 2012], 21 x 14,8 cm., [11, I p].

[1]:franse titel, [2]: opdracht, [3]: titel, [5-9]: tekst, [11]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: gebrocheerd, met cahiersteek, met omslag met illustratie, ingestoken in drager van tweemaal gevouwen karton, met op voorplat uitsnede met illustratie. Papier: binnenwerk 80 grams Fastprint Color crème; omslag 120 grams Copy Colors lichtgeel; drager 285 grams Cordenons Dali groen. Letterfont: DejaVu Sans. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 15 exemplaren.

Bijzonderheden. Vijf zichtverzen voor Theo Gootjes, geschreven ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Schiedamse politiek tekenaar en kunstenaar Theo Gootjes op 27 januari 2012, de dag ook waarop in Schiedam maar liefst twee tentoonstellingen met zijn werk van start gingen. De gedichten zijn ontstaan en geschreven met telkens een van de voorbeelden uit zijn vrije werk voor ogen. De afbeelding in de uitsnede van de beide omslagen is een sterk tot pixelniveau uitvergrote digitale foto van de ogen van Theo Gootjes waarmee deze de menselijke variant vormt op het begrip oogidool dat staat voor het afgodsbeeld waarvan het hoofd gereduceerd is tot slechts de grote uilenogen. Het eerste exemplaar, dat bestemd is voor Theo Gootjes, is op naam gesteld. Het tekstboekje is los ingeschoven in de drager, zodat het ook afzondeerlijk is te lezen.

167

Frans Budé

Over veertig lentekaarten & een nieuw boekwerk uit Baarn

[’s-Gravenhage], De Althæa Pers, [31 maart 2012], 21 x 21,2 cm., [6 p.].

[1]: titel, [2-5]: tekst, [6]: foto.

Specificatie. Uitvoering: gebrocheerd, met cahiersteek, met omslag, aan voorzijde gepartieerd, met betiteling, voorzien van handgescheurd frontblad. Papier: binnenwerk 90 grams opdikkend roman; omslag 200 grams Biotop 3; frontblad 120 grams grigio grijs. Letterfont: Verdana. Drukprocedé: laserprint. Oplage 55 exemplaren.

Bijzonderheden. Toespraak van Frans Budé bij de presentatie op 25 maart 2012 van het boek over land, de 88ste uitgave van de Atalanta Pers te Baarn. De presentatie vond plaats ten huize van de uitgevers René & Tineke Bakker te Baarn. Tegelijkertijd werd gevierd dat zij hun 40ste lentekaart hadden gepubliceerd en dat zij 40 jaar waren getrouwd. Aan het eind van zijn toespraak droeg Frans Budé een drietal gedichten voor uit over land. Voor deze uitgave van De Althæa Pers nam hij het gedicht Overzicht op; dit gedicht liet hij op het laatste moment tijdens de presentatie achterwege. Het gescheurd frontblad verwijst naar het element ‘land’, het thema van de boekuitgave, en is voor elk exemplaar uniek. Het colofon is opgenomen aan de binnenzijde van het achterblad van het omslag. Tegenover het colofon is een foto geplaatst met daarop Frans Budé en René & Tineke Bakker, kort na de overhandiging van over land. De foto is gemaakt door David Bakker. Van de 55 exemplaren zijn er 40 bestemd voor René & Tineke Bakker ter verspreiding onder de aanwezigen bij de presentatie en andere belangstellenden.

168

Jos Swiers

Poëtica uit schaduw

[’s-Gravenhage, De Althæa Pers, 24 mei 2012], 21 x 14,8 cm., [12 p.].

[1]: franse titel, [3]: titel, [4]: frontispice, [5-8]: tekst, [9-12]: beschrijving bundel & colofon.

Specificatie. Uitvoering: gebrocheerd met cahiersteek, met omslag aan voorzijde gepartieerd, met betiteling. Papier: binnenwerk 80 grams Conqueror velin; omslag 200 grams Biotop 3. Letterfont: Browallia New. Drukprocedé: laserprint. Oplage 23 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Recensie van de debuutbundel Schaduwwerper in mei 2012 van Joost Oudewater. Het frontispice is een foto van de cover van deze debuutbundel. Tot een jaar na de uitgiftedatum was het mogelijk een exemplaar aan te vragen.

169

Zaamwijzer

’s-Gravenhage, De Althæa Pers, 14 juni 2012, 21 x 14,8 cm., [16 p.].

[1]: franse titel, [2]: motto, [3]: titel, [5-12]: tekst, [13]: citaat, [15]: colofon.

Specificatie. Uitvoering: gebrocheerd met cahiersteek, met schutblad, met omslag, met betiteling. Losse bijlage, 21 x 6,8 cm, eenmaal gevouwen blad, met perforatie, met bevestigingslus. Papier: schutblad 95 grams DecAdy Parchement Champagne; binnenwerk 90 grams Conqueror vélin; omslag 160 grams Copy Colour tulpenrood; bijlage 160 grams Flyinjg Colours lavendelblauw. Letterfont: Constantia. Drukprocedé: laserprint. Oplage: 12 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Verschenen ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding op 14 juni 2012 van Prof. Dr. Anne Bert Dijkstra als hoogleraar Toezicht & Socialisatie, scholen en onderwijsbestel aan de universiteit van Amsterdam.

Op het schutblad is een collage afgedrukt van teksten uit De religieuze factor. Onderwijskansen en godsdienst: een vergelijkend onderzoek naar gereformeerd-vrijgemaakte scholen, de dissertatie van Dijkstra uit 1992. De tekst bevat een pleidooi voor het gebruik van ‘zaam’-woorden in het sociaal-maatschappelijk debat over burgerschap. De bijlage is een handwijzer waarop de zaamwoorden staan vermeld.

Comments are closed.