De Rekenmeesters

rekenmeesters web 1

In bibliografische overzichten is een juiste vermelding van opeenvolgende uitgaven van belang. Niet altijd is duidelijk – vooral bij de uitgave van reeksen – hoe de precieze volgorde luidt. Zodoende kan men in diverse bronnen soms verschillende aantallen of niet overeenkomstige nummeringen aantreffen. De rekenmeesters verhaalt van een praktijkgeval.

bibliografie 143

Comments are closed.