bibliografie deel 8

BIBLIOGRAFIE DEEL 8

NRS 301 – …..

301

Juf Charlotte

Zeg Lyanne

[De Althæa Pers, ’s-Gravenhage, 7 juli 2021].

4 p., 21 x 10,5 cm.

[1]: titel, [3]: tekst, [4]: Colofon

Specificatie. Gevouwen plano, in envelop. Papier: 160 grams Pearl zonnetjesgeel; envelop handgeschept, blauwgekleurd bananenpapier. Letterfont: [Xio]Mara. Oplage 10 genummerde exemplaren. Exemplaar 1 op naam gesteld.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Lyanne Mara Swiers bij haar afscheid van basisschool Het Fluitschip te Hoorn op 7 juli 2021. Het lied werd voor Lyanne gezongen door de juffen van de school na de opvoering van de eindmusical door groep 8. De tekst van de hand van Juf Charlotte is opgenomen met de originele, aanvullende zangaanwijzingen.

302

Johan Breuker

Dwars door West | 8 | Gelding

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, juli 2021].

20 p. 21 x 14,9 cm.

[1]: titel, [3-19]: tekst, [20]: colofon.

Specificatie. Gebrocheerd, met cahiersteek, met schutblad en omslag, met betiteling. Papier: binnenwerk 90 grams Biotop 3 naturel; illustraties 90 grams Munken Roman pure crême wit; omslag 270 grams Mohawk Superfine Eggshell. Letterfont: Times New Roman. Oplage: 100 genummerde exemplaren en 5 exemplaren hc.

Bijzonderheden. Het achtste deel uit een serie jeugdverhalen van de Haarlemse beeldend kunstenaar Johan Breuker. Dit deel bevat de verhalen Artistieke aspiraties en eerste schilderles en Zakgeld & spaarpotten Hij voorzag de verhalen van 5 kleurtekeningen van zijn hand. De illustraties zijn afzonderlijk gedrukt en ingeplakt in de uitgave. De verhalen spelen zich af in de wijk Oud-West van Amsterdam gedurende de jaren vijftig.

303

index alphabeticus artis canticum linqua Batavica

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, 7 augustus 2021].

II, 38 II p. 21 x 29,7 cm.

[3]: titel, [5]: subtitel, [7-10]: illustraties, [11-37]: tekst, [39]: Verantwoording en bronnen, [40]: Colofon

Specificatie. Gebrocheerd met ruggelijmd omslag met betiteling. Papier: binnenwerk 90 grams Munken Pur crème-wit; omslag 350 grams Multi Card 25. Letterfont: Mayflower Antiqua. Oplage 20 exemplaren, genummerd I-VIII, 1-12.

Bijzonderheden. Vervaardigd ter gelegenheid van de officiële start van het Louis Peter Grijp Fonds bij Het Concertgebouw Fonds te Amsterdam op 7 augustus 2021 in het Concertgebouw.De uitgave bevat een proeve van een inventarisatie van het Nederlands kunstlied door Nederlandstalige componisten uit de 19de en 20ste eeuw op teksten van Nederlandstalige auteurs. De inhoud bestaat uit 2 indexen: de eerste is alfabetisch op de achternaam van de componist met vermelding van het lied of liederen, de tekstdichter, het jaar van compositie en de wijze van uitvoering. De  keuze blijft beperkt tot composities in kleine bezetting voor 1 stem; de tweede is een alfabetisch overzicht van de Nederlandstalige auteurs. De illustraties bevatten een zevental afbeeldingen van omslagen van liedpartituren, ontleend aan de bestanden van de Stichting Omroep Muziek. De uitgave is gepresenteerd op 7 augustus 2021 in het Concertgebouw te Amsterdam aan vertegenwoordigers van Het Concertgebouw Fonds en een aantal genodigden.

304

Ino Baumgartner

Der Fink als Philosoph

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, 12. August 2021].

[1]: titel, [2]: frontispice, [3]: tekst, [4]: Kolofon.

Specificatie. Gebrocheerd, met cahiersteek, in omslag met betiteling. Papier: binnenwerk 120 grams Biotop 3; omslag 120 grams Flugelleinen Grungelb. Letterfont: Trebuchet MS. Oplage: 10 genummerde exemplaren.

Bijzonderheden. Vervaardigd voor Wolfgang Schmidt en Liana da Silva-Schmidt naar aanleiding van de ziekte van hun huisvink Örli. Ino Baumgartner is een gepensioneerde directeur van een Duitse Volkschule en al zijn hele leven gefascineerd door Zoölogie. Hij schreef een reeks diergedichten. Het frontispice bevat de afbeelding van twee gespiegeld weergegeven vinken.

305

Johan Breuker

Dwars door West | 9 | Vermaak

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, oktober 2021].

20 p. 21 x 14,9 cm.

[1]: titel, [3-19]: tekst, [20]: colofon.

Specificatie. Gebrocheerd, met cahiersteek, met schutblad en omslag, met betiteling. Papier: binnenwerk 90 grams Biotop 3 naturel; illustraties 90 grams Munken Roman pure crême wit; omslag 270 grams Mohawk Superfine Eggshell. Letterfont: Times New Roman. Oplage: 100 genummerde exemplaren en 5 exemplaren hc.

Bijzonderheden. Het negende deel uit een serie jeugdverhalen van de Haarlemse beeldend kunstenaar Johan Breuker. Dit deel bevat de verhalen Radioland en Donderen aan de gracht. Hij voorzag de verhalen van 5 kleurtekeningen van zijn hand. De illustraties zijn afzonderlijk gedrukt en ingeplakt in de uitgave. De verhalen spelen zich af in de wijk Oud-West van Amsterdam gedurende de jaren vijftig.

306

Johan Breuker

Dwars door West | 10 | Zondags

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, oktober 2021].

20 p. 21 x 14,9 cm.

[1]: titel, [3-19]: tekst, [20]: colofon.

Specificatie. Gebrocheerd, met cahiersteek, met schutblad en omslag, met betiteling. Papier: binnenwerk 90 grams Biotop 3 naturel; illustraties 90 grams Munken Roman pure crême wit; omslag 270 grams Mohawk Superfine Eggshell. Letterfont: Times New Roman. Oplage: 100 genummerde exemplaren en 5 exemplaren hc.

Bijzonderheden. Het tiende deel uit een serie jeugdverhalen van de Haarlemse beeldend kunstenaar Johan Breuker. Dit deel bevat de verhalen Een zondag in het Olympisch Stadion en De treurnis van de zondag. Hij voorzag de verhalen van 5 kleurtekeningen van zijn hand. De illustraties zijn afzonderlijk gedrukt en ingeplakt in de uitgave. De verhalen spelen zich af in de wijk Oud-West van Amsterdam gedurende de jaren vijftig.

307

Paul van Ostaijen

Oude bekenden

De Althæa Pers, ’s-Gravenhage, december 2021].

4 p. 21 x 14,9 cm.

[1]: titel, [2-3]: tekst, [4]: Colofon

Specificatie. Gevouwen plano. Papier: 250 grams Pro Design. Letterfont: Powell Antique en Stencil. Oplage: 60 exemplaren.

Bijzonderheden. Kerst- en Nieuwjaarsgroet 2021/2022 voor de vrienden en bekenden van De Althæa Pers. Tegelijkertijd bedoeld als afsluiting van het Van Ostaijenjaar 2021. De tekst is gebaseerd op het handschrift, zoals uitgegeven in het tijdschrift Vlaamsche Arbeid, dl.23, 1928, afl.3/4, blz. 184.

308

Johan Breuker

Dwars door West | 11 | Feesten

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, december 2021].

20 p. 21 x 14,9 cm.

[1]: titel, [3-19]: tekst, [20]: colofon.

Specificatie. Gebrocheerd, met cahiersteek, met schutblad en omslag, met betiteling. Papier: binnenwerk 90 grams Biotop 3 naturel; illustraties 90 grams Munken Roman pure crême wit; omslag 270 grams Mohawk Superfine Eggshell. Letterfont: Times New Roman. Oplage: 100 genummerde exemplaren en 5 exemplaren hc.

Bijzonderheden. Het elfde deel uit een serie jeugdverhalen van de Haarlemse beeldend kunstenaar Johan Breuker. Dit deel bevat de verhalen Luilak, De goedheiligman en Magnificat: een kerstvertelling. Hij voorzag de verhalen van 5 kleurtekeningen van zijn hand. De illustraties zijn afzonderlijk gedrukt en ingeplakt in de uitgave. De verhalen spelen zich af in de wijk Oud-West van Amsterdam gedurende de jaren vijftig.

309

Carine Weve

toen en nu

[De Althæa Pers, Den Haag | Rotterdam, december 2021].

32 p. 22 x 22 cm.

[1-2]: titel, [4-14]: beeldgedicht 1, [15-18]: tekst, [20-30]: beeldgedicht 2, [31]: [toelichting] omtoveren, [32]: colofon.

Specificatie: leporello, tweezijdig bedrukt, met voor en achterplat, voorzien van betiteling. Papier: binnenwerk 170 grams Munken Lynx Rough; voor- en achterplat 300 grams Munken Lynx Rough. Letterfont: Weve, Corbel en Powell Antique. Oplage: 45 genummerde en gesigneerde exemplaren. Voor 3 exemplaren vervaardigde Marja Wilgenkamp een cassette.

Bijzonderheden. Twee gedichten van Anneke Brassinga zijn door de beeldend kunstenaar Carine Weve omgetoverd naar beelden, opgebouwd uit een door haar ontworpen alfabet. Per strofe van de gedichten is een beeld vervaardigd en afzonderlijk op een blad afgedrukt. De beelden op de voorzijde van de leporello zijn al cirkelend vanuit het midden van het blad opgebouwd. Op de achterzijde zijn de beelden verticaal opgebouwd en lopen van links naar rechts. De gedichten van Brassinga zijn geschreven ter gelegenheid van het Gorterjaar 2021 en eerder gepubliceerd in De totale Gorter, een vlugschrift van de Gorter Organisatie, Kelderuitgeverij, Utrecht, mei 2021, p. 12-13.

310

Voorzorg en Genoegen

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, 10 januari 2022].

5 p. 14,5 x 10,5 cm.

[1]: titel, [3-4]: tekst, [5]: Colofon

Specificatie. Gebrocheerd, met cahiersteek, in omslag met stofomslag, met betiteling. Papier: binnenwerk 90 grams Biotop 3; omslag 250 grams Damast linnen okergeel; stofomslag 90 grams Lanco Varié lichtgeel. Letterfont: Bentham. Oplage: 15 exemplaren.

Bijzonderheden. Uitgave ter gelegenheid van Koppermaandag op maandag 10 januari 2022 over het Typografisch Genootschap Voorzorg en Genoegen te Amsterdam, opgericht in 1849. Het gezelschap vierde zijn tweede Koppermaandagfeest in 1851 op 13 januari. Het uitgebreide verslag van die festiviteit staat opgetekend in de Nieuwe Amsterdamsche Courant, Nr. 5965 tevens Algemeen Handelsblad van 15 januari 1851. De brontekst is gevonden op Delpher.nl. Deze tekst is afgedrukt op een A4-blad dat vervolgens tweemaal is gevouwen; op de achterzijde is een uittgebreide betiteling aangebracht. Dit blad is opgelijmd op pagina 3 van het gevouwen blad waarop de titel en het colofon staan afgedrukt.

311

Johan Breuker

Dwars door West | 12 | Hogerop

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, januari 2022].

20 p. 21 x 14,9 cm.

[1]: titel, [3-19]: tekst, [20]: colofon.

Specificatie. Gebrocheerd, met cahiersteek, met schutblad en omslag, met betiteling. Papier: binnenwerk 90 grams Biotop 3 naturel; illustraties 90 grams Munken Roman pure crême wit; omslag 270 grams Mohawk Superfine Eggshell. Letterfont: Times New Roman. Oplage: 100 genummerde exemplaren en 5 exemplaren hc.

Bijzonderheden. Het twaalfde deel uit een serie jeugdverhalen van de Haarlemse beeldend kunstenaar Johan Breuker. Dit deel bevat de verhalen Hoogtevrees en De kleinste van de klas. Hij voorzag de verhalen van 6 kleurtekeningen van zijn hand. De illustraties zijn afzonderlijk gedrukt en ingeplakt in de uitgave. De verhalen spelen zich af in de wijk Oud-West van Amsterdam gedurende de jaren vijftig.

312

Johan Breuker

Dwars door West | 13 | Modieus

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, februari 2022].

20 p. 21 x 14,9 cm.

[1]: titel, [3-19]: tekst, [20]: colofon.

Specificatie. Gebrocheerd, met cahiersteek, met schutblad en omslag, met betiteling. Papier: binnenwerk 90 grams Biotop 3 naturel; illustraties 90 grams Munken Roman pure crême wit; omslag 270 grams Mohawk Superfine Eggshell. Letterfont: Times New Roman. Oplage: 100 genummerde exemplaren en 5 exemplaren hc.

Bijzonderheden. Het dertiende deel uit een serie jeugdverhalen van de Haarlemse beeldend kunstenaar Johan Breuker. Dit deel bevat de verhalen Kledingperikelen en Duster. Hij voorzag de verhalen van 5 kleurtekeningen van zijn hand. De illustraties zijn afzonderlijk gedrukt en ingeplakt in de uitgave. De verhalen spelen zich af in de wijk Oud-West van Amsterdam gedurende de jaren vijftig.

313

Johan Breuker

Dwars door West | 14 | Rekels

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, april 2022].

20 p. 21 x 14,9 cm.

[1]: titel, [3-19]: tekst, [20]: colofon.

Specificatie. Gebrocheerd, met cahiersteek, met schutblad en omslag, met betiteling. Papier: binnenwerk 90 grams Biotop 3 naturel; illustraties 90 grams Munken Roman pure crême wit; omslag 270 grams Mohawk Superfine Eggshell. Letterfont: Times New Roman. Oplage: 100 genummerde exemplaren en 5 exemplaren hc.

Bijzonderheden. Het veertiende deel uit een serie jeugdverhalen van de Haarlemse beeldend kunstenaar Johan Breuker. Dit deel bevat de verhalen Strafexpedities en Watvoor hep dat nut?. Hij voorzag de verhalen van 5 kleurtekeningen van zijn hand. De illustraties zijn afzonderlijk gedrukt en ingeplakt in de uitgave. De verhalen spelen zich af in de wijk Oud-West van Amsterdam gedurende de jaren vijftig.

314

Johan Breuker

Dwars door West | 15 | Voorbij

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, april 2022].

20 p. 21 x 14,9 cm.

[1]: titel, [3-13]: tekst, [14]: Nawoord, [15]: illustratie afwerking, [16-19: Overzicht, [20]: colofon.

Specificatie. Gebrocheerd, met cahiersteek, met schutblad en omslag, met betiteling. Papier: binnenwerk 90 grams Biotop 3 naturel; illustraties 90 grams Munken Roman pure crême wit; omslag 270 grams Mohawk Superfine Eggshell. Letterfont: Times New Roman. Oplage: 100 genummerde exemplaren en 4 exemplaren hc.

Bijzonderheden. Het vijftiende en laatste deel uit een serie jeugdverhalen van de Haarlemse beeldend kunstenaar Johan Breuker. Dit deel bevat de verhalen De dames Krachtwijk en Straatleven, een Nawoord en een Overzicht van de 15 deeltjes. De verhalen spelen zich af in de wijk Oud-West van Amsterdam gedurende de jaren vijftig.Bij de verhalen maakte Breuker 5 kleurtekeningen en 1 zwart-wit tekening. De kleurillustraties zijn afzonderlijk gedrukt en ingeplakt in de uitgave, de zwart-wittekening is afgedrukt bij het Nawoord.

315

Johan Breuker

Dwarsdoorsneden

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, april 2022].

104 p. 21 x 14,9 cm.

[1-2]: illustraties schutblad, [3]: franse titel, [4]: frontispice, [5]: titel, [7]: [Inleiding], [9-97]: tekst, [98-101]: Aanhangsel, [102]: Colofon, [103-104]: illustraties schutblad.

Specificaties. Gebrocheerd, garenloos gebonden, met bedrukt omslag, met betiteling op voorzijde en rug. Papier: binnenwerk 100 grams Pro Design; omslag 350 grams MultiCard. Letterfont: Copperplate Gothic Bold en Times New Roman. Oplage: 100 genummerde exemplaren en 2 exemplaren hc.

Bijzonderheden. Vervaardigd bij de afsluiting van de reeks Dwars door West. De uitgave bevat alle tekening die voor de reeks door Johan Breuker zijn gemaakt, inclusief een drietal tekeningen die uiteindelijk niet zijn opgenomen en vormt daarmee tegelijk een eerbetoon aan de kunstenaar.

316

Twee stickers met titeletiketten Dwars door West

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, april 2022].

1,I p. 15,5 x 11,5 cm # 1,I p. 2,5 x 8 cm.

[1]: illustratie # [1]: titel.

Specificatie. 2 losbladige papierstickers, gegomd. Oplage: 110 exemplaren

Bijzonderheden. Beeld en titelsticker, te gebruiken door degenen die de 15 deeltjes van de reeks Dwars door West in een map, doos of cassette willen opbergen. Voor de nummers 1 en 2 van de reeks is een houten opbergdoos vervaardigd met een inlay voor het uitnemen van de boekjes.

317

Jos Swiers

Memento Vere

De Althæa Pers, [’s-Gravenhage, 23 april 2022].

39,I p. 21 x 14,9 cm.

[1]: titel, [2-3]: motto, [4-32]: tekst, [33-36]: Bronnen, [37-39]: Colofon.

Specificatie. 10 losse diploma, in envelop van bruin KRAFT, met transparant programmavenster en Japanse sluiting. Papier: 120 grams Parfair lentegroen. Letterfont: Futura Bk BT. Oplage: 15 genummerde exemplaren, waarvan de eerste op naam gesteld.

Bijzonderheden. Reactie op het verschijnen bij Atalanta Pers van de bundel Vijf jaargetijden van Ineke Holzhaus. De 10 losse diploma’s met de subtitel Memento en doorlopend genummerd, bevatten elk een korte beschouwing over de gedichtenbundel. Vervaardigd ter gelegenheid van de 50ste lentekaart van Atalanta Pers.

Comments are closed.