Johan Breuker – Dwars door West | 12 | Hogerop

omslag

Jarenlang schreef de Haarlemse beeldend kunstenaar Johan Breuker korte verhalen over zijn jeugdtijd in de Amsterdamse wijk Oud-West. Niet alleen putte hij uit zijn herinnering. Hij bezocht ook opnieuw die wijk. In zijn verhalen vermengt hij zowel de herinneringen als de confrontatie met de beelden uit die wijk van vandaag de dag. Tegelijkertijd bieden ze ook een inkijk in zaken en gebeurtenissen die mede bepalend zijn geweest voor zijn vorming tot beeldend kunstenaar. De uitgave Hogerop is het twaalfde deel uit de vervolgserie die een selectie biedt uit al zijn verhalen. Dit twaalfde deel verhaalt over Hoogtevrees en De kleinste van de klas, verhalen over wat in Johans jeugd tot zijn ongemakken kan worden gerekend.

Zoals ook bij de eerdere elf uitgaven zijn ook deze keer weer door Johan Breuker tekeningen bij zijn teksten gemaakt.

bibliografie 311

Comments are closed.