Carine Weve – toen en nu

titelbladen

In januari 2019 verscheen van de hand van de Rotterdamse beeldend kunstenaar Carine Weve de uitgave profielen | eenheid der tegendelen. Die publicatie is hier te bekijken. Weve presenteerde daarin een door haar ontworpen alfabet en cijferreeks waarmee zij vervolgens profielbeelden vormde met gebruikmaking van de initialen en de geboortedatum van personen.

Sindsdien heeft zij dat alfabet en die cijferreeks verder ontwikkeld zodat deze bruikbaar werden om er ook proza- en/of dichtteksten mee om te toveren naar beelden. Na een proefversie met een prozatekst heeft zij De Althaea Pers benaderd over de mogelijkheid een of meer gedichten op deze wijze vorm te geven en daarvan dan ook een publicatie te verzorgen. Overeenstemming daarover was snel bereikt.

De keuze is gevallen op twee gedichten die Anneke Brassinga had geschreven voor een manifestatie in het Gorterjaar 2020. Die manifestatie ging vanwege de coronacrisis niet door, maar er werd van de bijdragen wel een boekje uitgegeven. Voor het eerste gedicht heeft Brassinga uit het werk van Herman Gorter woorden verzameld die betrekking hebben op licht en deze omgewerkt naar een gedicht met de titel Gorter woordenaar. In het tweede gedicht geeft zij een reactie op het eerste gedicht en gebruikt daarvoor woorden die de nacht als uitgangspunt hebben. De titel luidt: Hoe is het met je.

De opbouw van beide gedichten is uniform. De eerste strofe bestaat uit een enkele regel. Elke volgende strofe krijgt een regel meer tot er zes regels zijn die daarna weer regel voor regel worden afgebouwd tot een laatste strofe met weer een enkele regel.

Per strofe van de gedichten is een beeld vervaardigd en afzonderlijk op een blad afgedrukt waarna de bladen zijn samengevoegd tot een leporello. De beelden van het gedicht Gorter woordenaar zijn op de voorzijde van het leporello al cirkelend vanuit het midden van het blad opgebouwd. Op de achterzijde zijn de beelden van Brassinga’s gedicht verticaal opgebouwd en deze lopen van links naar rechts.

bibliografie 309

Comments are closed.