Johan Breuker – Dwars door West | 8 | Gelding

omslag

Jarenlang schreef de Haarlemse beeldend kunstenaar Johan Breuker korte verhalen over zijn jeugdtijd in de Amsterdamse wijk Oud-West. Niet alleen putte hij uit zijn herinnering. Hij bezocht ook opnieuw die wijk. In zijn verhalen vermengt hij zowel de herinneringen als de confrontatie met de beelden uit die wijk van vandaag de dag. Tegelijkertijd bieden ze ook een inkijk in zaken en gebeurtenissen die mede bepalend zijn geweest voor zijn vorming tot beeldend kunstenaar. De uitgave Gelding is het achtste deel uit de vervolgserie die een selectie biedt uit al zijn verhalen. Dit achtste deel verhaalt over Artistieke aspiraties en eerste schilderles en Zakgeld en spaarpotten, een serie verhalen over wat in Johans jeugd voor hem het begin betekende van zijn kunstenaarschap en de macht van geld.

Zoals ook bij de eerdere zeven uitgaven zijn ook deze keer weer door Johan Breuker tekeningen bij zijn teksten gemaakt.

bibliografie 302

Comments are closed.