Johan Breuker – Dwars door West – | 10 | Zondags

omslag

Jarenlang schreef de Haarlemse beeldend kunstenaar Johan Breuker korte verhalen over zijn jeugdtijd in de Amsterdamse wijk Oud-West. Niet alleen putte hij uit zijn herinnering. Hij bezocht ook opnieuw die wijk. In zijn verhalen vermengt hij zowel de herinneringen als de confrontatie met de beelden uit die wijk van vandaag de dag. Tegelijkertijd bieden ze ook een inkijk in zaken en gebeurtenissen die mede bepalend zijn geweest voor zijn vorming tot beeldend kunstenaar. De uitgave Zondags is het tiende deel uit de vervolgserie die een selectie biedt uit al zijn verhalen. Dit tiende deel verhaalt over Een zondag in het Olympisch Stadion en De treurnis van de zondag, een serie verhalen over wat in Johans jeugd voor hem het begin betekende van zijn kunstenaarschap en de macht van geld.

Zoals ook bij de eerdere negen uitgaven zijn ook deze keer weer door Johan Breuker tekeningen bij zijn teksten gemaakt.

bibliografie 306

Comments are closed.