Klembord

Een alternatieve canon voor de Nederlandse literatuur

klembord

Sinds maart 2010 kan men in het Letterkundig Museum in Den Haag een overzicht bewonderen van de 100 belangrijkste Nederlandse literatoren onder de fraaie titel: Het Pantheon. De moeite van het bekijken en beluisteren waard. Maar de keuze van juist deze 100 schrijvers riep ook veel vragen op. Vormen zij nu bij uitstek de canon van de Nederlandse literatuur? Waar zijn…? en dan volgde een opsomming van auteurs die node werden gemist.

Om voor een deel in die leemte te voorzien zijn 200 andere auteurs benoemd. Zij staan in het priv├ę schrijversarchief telkens alfabetisch voor en na die uit het Pantheon vermeld: grote namen, kleine namen, debutanten, grote beloften, afgeserveerden. Met opgave van hun literaire productie en een treffend citaat uit een recensie van een deel of het geheel van hun oeuvre.

bibliografie 147

Comments are closed.