Instructies voor het monteren van de Monotype uitvultrommelspindel 13KB5K of xc13KB

Koppermaandag 8 januari 2001

Uitvultrommel kopper

Industrieel typografisch erfgoed is een waardig onderwerp voor een uitgave t.g.v. koppermaandag. In dit geval betreft het een klein onderdeel van de Monotypezetmachine. Uit de tekst blijkt hoezeer het ambacht was gespecialiseerd, ook in het taaleigene van het letterzetbedrijf.

Voor Ed Schilders was dit aanleiding daar aandacht aan te besteden in de Volkskrant van 12 januari 2001 onder de titel Vakwerk (link niet mee beschikbaar).

bibliografie 036

Comments are closed.