Het A.B.C.

Koppermaandag 10 januari 2000

ABC kopper

Een stadsfries A.B.C. dat in de negentiende eeuw op bewaarscholen in Friesland werd gebruikt. Het is een voorbeeld van mondelinge overlevering, maar werd in 1933 gelukkig opgetekend tijdens een interview door de Leeuwarder Courant met een mejuffrouw die dit A.B.C. nog op deze manier had geleerd. Gezien de leeftijd en het daarbij optredende geheugenverlies van deze juffrouw is het A.B.C. niet helemaal volledig meer overgeleverd.

bibliografie 023 

Comments are closed.