De optocht der drukkers

Koppermaandag 2020 (13 januari 2020) is dit jaar gewijd aan de optochten die vooral in de negentiende eeuw werden gehouden ter gelegenheid van de viering van de ontdekking van de boekdrukkunst. In die tijd was de gangbare opvatting in Nederland dat deze uitvinding op naam stond van Laurens Jansz Koster uit Haarlem.

De uitgave toont het lied De rijdende drukpers van D. Bonné uit 1823 en de beschrijving van de optocht, zoals genoteerd in De Dordrechtsche Courant van 15 juli 1823.

bibliografie 270

Comments are closed.