De 17 letters van 2017

Voor Koppermaandag 2018 (8 januari) is een overzicht gemaakt van alle letters die voor de 15 uitgaven in 2017 zijn gebruikt. Het alfabet is weergegeven in onder- en bovenkast en verder zijn de getallen 0 tot en met 9 en de belangrijkste diacritische tekens opgenomen. De blokjes met deze beknopte drukproef zijn voor alle 17 letters identiek van vorm.

bibliografie  256

 

Comments are closed.