Jos Swiers: De wereld een cocon

Bibliografie over de Atalanta Pers

bibliografie voorplat

Op 9 december 2012 is in het CODA Museum te Apeldoorn de bibliografie gepresenteerd, gewijd aan de uitgaven van de Atalanta Pers. Deze bibliografie is zowel in boekvorm als op CD-Rom verschenen. De CD-Rom is achterin het boek bevestigd. Voor 5 exemplaren is een speciale omslagdoos ontworpen.

Daarmee is een project van bijna 3 jaar afgerond waarin met medewerking van velen de in en outs van de Atalanta Pers uit Baarn boven tafel zijn getild.

Foto’s De wereld een cocon: (Link naar de boekpresentatie onderaan deze galerij).

Fotopagina boekpresentatie De wereld een cocon. (Foto’s Peter van Zanen en Nicolette Vaars/Ymke Swiers).

bibliografie 178

Comments are closed.