H. van Sijn: Het Vredespaleis

Vredespaleis omslag

Op 28 augustus 2013 viert de Carnegie-Stichting in Den Haag het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis in die stad. Ter gelegenheid daarvan is een bundeling gemaakt van de lekendichtjes die Herman van Sijn tussen 1904 en 1918 over de oprichting, de bouw en de functie van dit paleis heeft geschreven. De verzen verschenen in het door hemzelf – hij was uitgever en boekdrukker te Rotterdam – Geïllustreerd Volksblad voor Nederland en later in een tweetal bloemlezingen van dit werk.

vredespaleis kaart  webportret Van Sijn 3 webvredespaleis titelblad

bibliografie 193

                                                                                                                                                                               

Comments are closed.