Joost Herruer: Teylinger Gedichten

Teylinger Gedichten

Op 1 januari 2006 ontstond de nieuwe gemeente Teylingen uit een fusie tussen Sassenheim, Voorhout en Warmond. De grootsheid hiervan werd bovendien benadrukt door de aanstelling van een gemeentedichter die telkens voor één jaar door de gemeenteraad wordt aangewezen. Een van de doelstellingen luidde: “Trots op Teylingen”-gevoel uitdragen. Waaruit alsnog blijkt dat de originaliteit van Rita Verdonk te wensen overlaat.

De eerste, aangewezen dichter werd Joost Herruer. Hij had zich spontaan aangemeld en was daarmee tegelijk initiator van het raadsbesluit. Al zijn bijdragen uit het jaar van zijn gemeentedichterschap zijn in de bundel opgenomen. Deze is geschonken aan een nieuwe inwoner van Teylingen.

bibliografie 109

Comments are closed.