P.G. Witsen Geysenbeek Nulla dies sine linea

omslag_N.D.S.L.

‘Geen dag zonder lijn’ of ook wel ‘Geen dag zonder regel’ luidt de vertaling van nulla dies sine linea. Deze uitspraak kom je te pas en te onpas tegen in de (kunst)literatuur. En altijd gaat het om kunstenaars en schrijvers die het maar druk, druk, druk hebben. Voor zo iemand is deze uitgave in leporellovorm gemaakt met allerlei vindplaatsen van dit citaat.

titelpagina N.D.S.L.

bibliografie 108

Comments are closed.