Het wonder van Woerden

Het wonder van Woerden Wonder_van_Woerden_titelpagina

Ook Nederland kent zijn wonderbaarlijke visvangst en wel die te Woerden in juli 1576. Een onbekende dichter wijdde hier fraaie verzen aan in de Hervormde Kerkbode van februari 1925. Ze worden hier aan de vergetelheid ontrukt en zijn bovendien voorzien van een afbeelding van het glas-in-loodraam uit de Petruskerk te Woerden met een voorstelling van dit wonder.

bibliografie 123

Comments are closed.