Nae-bootzinghe

Pinksteruitgave 2009. Gedicht van Hugo de Groot over zijn boekenkist.

 Nae-bootzinghe van Hug.Grotii Latijnsche Aenspraeck aen de kist, inde welcke sijne E. uyt de Ge-vanckenisse is gedraghen.

titelblad_0001_1

Op 1 juni 2009 is de uitgave verschenen van de Nederlandse vertaling van het Latijnse gedicht van Hugo de Groot over de boekenkist waarmee hij wist te ontsnappen uit de kasteelgevangenis. De tekst is ontleend aan pamflet KBH 3253 in de Koninklijke bibliotheek te Den Haag en werd gedrukt in 1621.

Met deze uitgave viert De Althaea Pers de ingebruikname van de nieuwe boekenkist van Ed Schilders te Tilburg, een kist speciaal bestemd voor de uitgaven van De Althaea Pers in zijn bezit. Een eerdere boekenkoffer voldeed niet meer. Zie daartoe: Vitruvius novus Tilburgiensis.

Met dank aan Ed Schilders voor het beschikbaar stellen van foto’s van zijn kist.

 

bibliografie 126

Comments are closed.