Jan Remery: Waarschouwende Vermaninge

Remery omslag Remery titelbalden

Marry & Frans Remery plegen met grote regelmaat archieven en bibliotheken te bezoeken om zich er zo diep mogelijk in te graven op zoek naar feiten, feitjes en beelden die in het door henzelf opgelegde straatje passen. En zo kom je nog eens wat tegen. Deze Waarschouwende Vermaninge bijvoorbeeld. Verborgen in een convoluut met andere teksten. Een fraai familiedocument. De strofen van het gedicht zijn afzonderlijk als plano’s afgedrukt en op de achterzijde voorzien van toelichtingen.

bibliografie 024

Comments are closed.