Dirck Adriaensz. Valckoogh: Den Artyckel brief…

Valckoogh

In negentien artikelen somt Valckoogh als een echte schoolmeester in de veertiende/vijftiende eeuw de regels op waaraan een leerling op zijn Latijnse School zich heeft te houden. Zo niet dan volgen klappen met de plak of de roe. De uitgave bevat een uitslaand blad waarop de hertaling naar het hedendaags Nederlands is opgenomen en die op die manier naast de oorsponkelijke tekst gelegd kan worden.

bibliografie 026

Comments are closed.