H. Lauer: Een Districts-Schoolopziener in actie

Lauer_schoolopziener

Voor deze uitgave is de bijzondere typografische opmaak van de titelpagina uit de brontekst nauwgezet herhaald.

bibliografie 009

Comments are closed.