Jos Swiers: Zichtassen

Zichtassen

In november 2004 werd in Den Haag een dubbeltentoonstelling gehouden van uitgaven van de bibliofiele drukkerij en binderij van de Atalanta Pers uit Baarn. Het betrof een expositie bij  gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de pers. Zichtassen verhaalt een persoonlijke impressie over deze tentoonstelling. Met toestemming van Anneke Brassinga is haar gedicht Barnsteenboom in deze uitgave opgenomen. Zij had eerder in een afzonderlijke jubileumuitgave van de Atalanta Pers (Overgangen) als bijdrage een tekst over dit onderwerp geleverd op basis van Ovidius’ Metamorphoses II.

Een vervolg op deze uitgave is te vinden in Jos Swiers: Kleurlijnen Lijnkleuren.

bibliografie: 082 

Comments are closed.