Johannes Lublink de Jonge: De verlichting onzer Eeuw

Lublink

Een satirische kijk op de verworvenheden van de 18de-eeuwse verlichting. Een aap die ‘s nachts een cederhaag in brand steekt en dan roept: “Ik verander dag in nacht!”. Over de relativiteit van het leven dus ook. En daarmee een toepasselijk verjaarscadeau.

bibliografie 049

Comments are closed.