Erfgoed Hectograaf

Erfgoed Hectograaf

Aan een Engels kinderboek is een recept ontleend voor “a simple copying apparatus”. Je kunt je wel afvragen of dat recept wel echt voor kinderen geschikt was, omdat na gebruik de hectograaf met onder andere zoutzuur gereinigd moest worden. Maar hoe dan ook is het een aardig voorbeeld van vermenigvuldiging door druk uit het begin van de twintigste eeuw.

Deze uitgave maakt onderdeel uit van: Liber in Locum Molarum

bibliografie 064

Comments are closed.