Ogentroost Tekeningen 2003-2005 (2e druk)

In januari 2006 werd in het Provinciehuis van de Provincie Noord-Holland een expositie gehouden van tekeningen van Johan Breuker. Van de eerste druk van Ogentroost (november 2005) waren echter geen exemplaren meer beschikbaar. Mede met financiële steun van de provincie is daarom een tweede druk uitgebracht, waarbij alleen de inleiding is aangepast.

bibliografie  089  

Comments are closed.