De Delftse Xylotheek

De Delftse xylotheek half open

Een project van zo’n drie jaar werd in 2006 afgerond met de presentatie van de catalogus bij De Delftse Xylotheek. Maar liefst vijftig boekdozen beslaat de bomenbibliotheek en De Althaea Pers heeft voor elke boekdoos een boekje verzorgd met een beschrijving van de inhoud en een toelichtende tekst. Het geheel is tezamen met een aantal aanvullende boekjes opgenomen in een houten schuifdoos, vervaardigd door timmerman Ben Lemmers. Deze laatste is ook lid van de Bomengroep van de Delftse Natuurhistorische Vereniging en met die groep is dit project gezamenlijk tot stand gebracht.

De Delftse Xylotheek is op 18 juli 2012 in langdurig bruikleen geschonken aan Kasteel Groeneveld te Baarn. Zie: J.H. leopold ‘en wie ik liefheb, krijgt een tak’.

De gehele inhoud van deze uitgave is door de bomenmedewerkers van Cultureel Brabant gescand en toegankelijk gemaakt op hun website.

Foto’s Delftse Xylotheek:

 

Zie verder: Saskia Herberghs  Timmerman Ben Lemmers maakt vijftig houten boeken. Unieke verzameling op een slaapkamer, in: AD/Haagsche Courant, 16 januari 2008.

Op 20 januari 2014 verscheen op de blog Librariara een uitgebreid artikel over xylotheken en daarin ook vermelding van de Delftse Xylotheek.

bibliografie 094 

 

Comments are closed.