Edmond Haraucourt | Père Perronius – Sonnet pointu

50 drukkers van de Stichting Drukwerk in de Marge hebben op 30 september 2017 Marja Scholtens (Drukpers De Klaproos) ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag verrast met een doos met bibliofiel drukwerk. De bijdrage van De Althaea Pers, voorzien van tekeningen door Johan Breuker, is hier weergegeven. Het betreft de fotografische weergave van een Frans , erotisch gedicht in een handschrift van Eddy du Perron.

 

bibliografie  252

De afbeeldingen zijn ook opgenomen op de website van het E. du Perron-genootschap.

Comments are closed.