Hans Warren – Soleil Noir

Op 20 oktober 2020 is de 99ste geboortedag van de auteur Hans Warren herdacht met de uitgave van een nog niet eerder gepubliceerde tekst van zijn hand. Daarin beschrijft Warren een van zijn eerste ervaringen in het Parijs van de jaren vijftig van de vorige eeuw. De tekst – overgeleverd als typoscript – werd welwillend beschikbaar gesteld door Mario Molegraaf. Hij schreef ook een achtergrondtekst met de titel Op de fiets over de Place de la Concorde.

De uitgave is van illustraties voorzien door de Haarlemse kunstenaar Johan Breuker. Hij baseerde zich op originele foto’s uit het Parijs tijdens de vijftigerjaren van de twintigste eeuw en combineerde deze op impressionistische wijze met de sfeer en de inhoud van Soleil Noir.

De uitgave kreeg een vermelding op de Hans Warren website van Ronny Boogaart en Eric de Rooij.

bibliografie 282

Comments are closed.