Johan Breuker – Dwars door West | 6| Iconen

omslag

Jarenlang schreef de Haarlemse beeldend kunstenaar Johan Breuker korte verhalen over zijn jeugdtijd in de Amsterdamse wijk Oud-West. Niet alleen putte hij uit zijn herinnering. Hij bezocht ook opnieuw die wijk. In zijn verhalen vermengt hij zowel de herinneringen als de confrontatie met de beelden uit die wijk van vandaag de dag. Tegelijkertijd bieden ze ook in inkijk in zaken en gebeurtenissen die mede bepalend zijn geweest voor zijn vorming tot beeldend kunstenaar. De uitgave Iconen is het zesde deel uit de vervolgserie die een selectie biedt uit al zijn verhalen. Dit zesde deel verhaalt over De geur van overgekookte melk, Het kan verkeren en Het monument voor mijnheer Knip, een serie verhalen over wat in Johans jeugd voor hem als iconisch gold

Zoals ook bij de eerdere vijf uitgaven zijn ook deze keer weer door Johan Breuker tekeningen bij zijn teksten gemaakt.

bibliografie 298

Comments are closed.