Jos Swiers | Johan Breuker – voetnoten | blikopeners

omslag

In 2020 organiseert de Stichting Drukwerk in de Marge een drukkersproject met het thema Blikkenpost. Dit idee is ontstaan naar aanleiding van de post die voor de Tonga-eilanden in blikken vanaf schepen in zee werd geworpen en vervolgens door de eilandbewoners in kleine scheepjes weer uit zee werd opgevist. Door de vele riffen rond de eilanden was het voor grotere schepen niet mogelijk de havens te bereiken. Inmiddels is deze traditie vervangen door vliegverkeer. De Stichting nodigde de aangesloten drukkers uit een uitgave te maken met post die in dergelijke blikken vervoerd had kunnen zijn. De presentatie van deze gezamenlijke uitgave was voorzien op de Boekkunstbeurs in Leiden (november 2020). Maar de coronacrisie heeft roet in het eten gegooid en de organisatie zoekt naar alternatieven. De Althaea Pers heeft samen met de Haarlemse tekenaar Johan Breuker een uitgave gemaakt met papiertjes met voetnoten, aangetroffen uit blikken die in Zeeland waren aangespoeld.

frontispice
tekstdeel met illustratie

Op 4 november 2020 werd het resultaat van het drukkersproject van Drukwerk in de Marge thuisbezorgd. Het is een blikken trommel geworden waarin ruim 60 uitgaven van deelnemende drukkers zijn opgenomen.

bibliografie 278

Comments are closed.