Cyranides – Amulet

Met nu, in 2020, alle dreigingen van de coronapandemie om ons heen is de roep om een afdoende bescherming alom tegenwoordig. Een amulet zou daarbij kunnen helpen. Daartoe is van de oude geschriften op dit onderwerp een amulet gemaakt in de vorm van een tablet die voorzien is van een zegeling. Want het gaat om geheime documenten.

bibliografie 281

Comments are closed.