Israël Querido – maurd-hitte

titelblad

De hittegolf van begin augustus 2020 laat niemand onberoerd. Dat dit altijd al zo geweest is, laat de auteur Israël Querido mooi zien in een passage uit zijn eerste naturalistische roman Amsterdamsch epos. De Jordaan (1912). Die passage uit het vijfde hoofdstuk is in deze uitgave opgenomen met als illustraties een portret van Querido en een oude foto van de straat die hij beschrijft: de Willemsstraat in de Jordaan.

omslag
Israél Querido (Stadsarchief Amsterdam)

bibliografie 279

Comments are closed.