moordlied | De verschrikkelijke Moord te Raamsdonk gebeurd op 11 April 1872

Van het moordlied over de Moord te Raamsdonk bestaan vele versies. Dit is er één van, ontleend aan een manuscript uit het eind van de negentiende eeuw.

Dit lied is tevens de 24ste uitgave in de Serie Volkswijs

Het handschrift en de transcriptie ervan is te lezen op de website Cubra, waar ook een uitvoerig overzicht te vinden is van de vele versies van deze tekst. Te zien en te lezen op de betreffende webpagina van Cubra.

bibliografie 261

Comments are closed.