Pieter Corneliszoon Hooft – Behouden rejs, Aen Heer Constantijn Huighens naer Engelandt

Behouden reis Linieschip_Prins_Friso -Linieschip Prins Friso

Vervaardigd voor Wolter Sillevis Smitt ter gelegenheid van zijn benoeming per 5 december 2016 tot defensie-attaché in Londen.

                    Behouden reis titel                            Behouden reis tekst

P.C. Hooft schreef in 1621 een sonnet voor Constantijn Huygens die in dat jaar met een gezantschap namens de Staten Generaal naar Engeland toog. De opdracht, inclusief de gevaarlijke reis over zee, kent de nodige risico’s en Hooft wijst daar op. De inhoud van dit sonnet vertoont een fraaie overeenkomst met de vertegenwoordigende opdracht voor de nieuwe attaché in Londen.

                                  PC Hooft                   Huygens 2

                                                                                  P.C. Hooft                                                                         C. Huygens

bibliografie 228

Comments are closed.