Veugeltjes | een voorstudie | naar de toepassing van de invloed van dialecten en andere talen op de weergave van vogelgeluiden in ornithologische publicaties

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Tilburgse journalist en auteur Ed Schilders is een pagina uit Vogelslag (2004) omgezet naar 2 andere talen en 2 dialecten, waaronder het Tilburgs dialect. Theo van Iersel, secretaris van de Stichting Tilburgse Taol verzorgde de omzetting van de tgeskt naar het Tilburgs. Opnieuw tekende Johan Breuker (Haarlem) een aantal vogels, zoals hij dat eerder heeft gedaan voor Vogelslag.

De Stichting Tilburgse Taol greep deze gelegenheid ook aan om Ed Schilders te feliciteren en maakte daarvoor een Speesjaal Nuuw Tilburgs Leesplènkske met daarop afbeeldingen van de jarige en diverse activiteiten die hij samen met de Stichting heeft uitgevoerd. De secretaris van de Stichting was zo aardig om ook een afbeelding van Schildersverdriet op het leesplankje aan te brengen.

Ook het bibliofiele genootschap Desiderata liet zich niet onbetuigd en gaf Ed Schilders een op zijn naam gesteld fraai boekje cadeau.

bibliografie 287

Comments are closed.